Tietoja Apple TV 7.0.3:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan Apple TV 7.0.3:n turvallisuussisällöstä.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustossa.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE ID -tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

Apple TV 7.0.3

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen afc-komento saattoi antaa pääsyn tiedostojärjestelmän suojattuihin osiin.

  Kuvaus: afc:n symbolisessa linkitysmekanismissa oli haavoittuvuus. Ongelma on ratkaistu lisäämällä polkujen tarkistuksia.

  CVE-ID

  CVE-2014-4480: TaiG Jailbreak Team

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisen PDF-tiedoston avaaminen voi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaiseen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: PDF-tiedostojen käsittelyssä oli kokonaisluvun ylivuoto. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4481: Binamuse VRT:n Felipe Andres Manzano iSIGHT Partners GVP Programin kautta

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Paikallinen käyttäjä saattoi pystyä suorittamaan allekirjoittamatonta koodia.

  Kuvaus: Päällekkäisiä segmenttejä sisältävien suoritettavien Mach-O-tiedostojen käsittelyssä oli tilanhallintaongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla segmenttien kokojen tarkistamista

  CVE-ID

  CVE-2014-4455: TaiG Jailbreak Team

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisen PDF-tiedoston avaaminen voi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaiseen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: Fonttitiedostojen käsittelyssä oli puskurin ylivuoto. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4483: Apple

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisen .dfont-tiedoston käsittely saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: .dfont-tiedostojen käsittelyssä oli muistin vioittumisongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4484: HP:n Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Gaurav Baruah

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisen XML-tiedoston tarkastelu saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: XML-jäsentimessä oli puskurin ylivuoto. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4485: Apple

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: IOAcceleratorFamilyn tavassa käsitellä resurssiluetteloita oli nollaosoittimen epäviittausongelma. Ongelma on ratkaistu poistamalla tarpeeton koodi.

  CVE-ID

  CVE-2014-4486: Google Project Zeron Ian Beer

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: IOHIDFamilyssa oli puskurin ylivuoto. Ongelma on ratkaistu parantamalla koon tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4487: TaiG Jailbreak Team

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: IOHIDFamilyn tavassa käsitellä resurssijonon metadataa oli tarkistusongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla metadatan tarkistamista.

  CVE-ID

  CVE-2014-4488: Apple

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: IOHIDFamilyn tavassa käsitellä tapahtumajonoja oli nollaosoittimen epäviittausongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4489: @beist

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitalliset tai vaarantuneet iOS-ohjelmat saattoivat pystyä selvittämään osoitteita kernelissä.

  Kuvaus: Kernel-laajennuksiin liittyvien API-ohjelmointirajapintojen käsittelyssä oli tietojen paljastumiseen liittyvä ongelma. OSBundleMachOHeaders-avaimen sisältävissä vastauksissa saattoi olla kernel-osoitteita, jotka voivat auttaa ohittamaan osoiteavaruuden asettelun satunnaistamissuojauksen. Ongelma on ratkaistu vapauttamalla osoitteet ennen niiden palauttamista.

  CVE-ID

  CVE-2014-4491: @PanguTeam ja Stefan Esser

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: Kernelin jaetun muistin alijärjestelmässä oli ongelma, jonka vuoksi hyökkääjä pystyi kirjoittamaan vain luku -tyyppiseksi tarkoitettuun muistiin. Ongelma on ratkaistu tiukentamalla jaetun muistin käyttöoikeuksien tarkistamista.

  CVE-ID

  CVE-2014-4495: Google Project Zeron Ian Beer

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitalliset tai vaarantuneet iOS-ohjelmat saattoivat pystyä selvittämään osoitteita kernelissä.

  Kuvaus: mach_port_kobject-kernelliitäntä vuosi kernel-osoitteita ja kekopermutaation arvon, mikä saattoi auttaa osoitetilan asettelun satunnaistamissuojan ohittamisessa. Ongelma on ratkaistu poistamalla mach_port_kobject-liitäntä käytöstä tuotantokonfiguraatioissa.

  CVE-ID

  CVE-2014-4496: TaiG Jailbreak Team

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen eristetty ohjelma saattoi vaarantaa networkd-daemonin.

  Kuvaus: Networkdin tavassa käsitellä prosessien välistä kommunikaatiota oli useita tyyppisekaannusongelmia. Haitallisesti muotoillun viestin lähettäminen networkdiin saattoi mahdollistaa mielivaltaisen koodin suorittamisen networkd-prosessina. Ongelma on ratkaistu parantamalla tyypin tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2014-4492: Google Project Zeron Ian Beer

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Tyylisivut ladattiin eri alkuperistä, mikä saattoi aiheuttaa tietojen vuotamisen.

  Kuvaus: Img-elementissä ladattu SVG saattoi ladata CSS-tiedoston eri alkuperistä. Ongelma on ratkaistu parantamalla ulkoisten CSS-viitteiden estämistä SVG:eissä.

  CVE-ID

  CVE-2014-4465: iSEC Partnersin Rennie deGraaf

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: WebKitissä oli useita muistin vioittumiseen liittyviä ongelmia. Ongelmat on ratkaistu parantamalla muistin käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2014-3192: cloudfuzzer

  CVE-2014-4459

  CVE-2014-4466: Apple

  CVE-2014-4468: Apple

  CVE-2014-4469: Apple

  CVE-2014-4470: Apple

  CVE-2014-4471: Apple

  CVE-2014-4472: Apple

  CVE-2014-4473: Apple

  CVE-2014-4474: Apple

  CVE-2014-4475: Apple

  CVE-2014-4476: Apple

  CVE-2014-4477: HP:n Zero Day Initiativen parissa työskentelevä lokihardt@ASRT

  CVE-2014-4479: Apple

 • Apple TV

  Saatavuus: iPhone 4s tai uudempi, iPod touch (5. sukupolvi tai uudempi) ja iPad 2 tai uudempi.

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: Kerberoksen libgssapi-kirjasto palautti kontekstitunnuksen irrallisen osoittimen kera. Ongelma on ratkaistu parantamalla tilanhallintaa.

  CVE-ID

  CVE-2014-5352

 •  

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: