GarageBandin Mac-versio (10.0): Ohjelmassa esiintyy odottamatonta toimintaa Audio Unit -liitännäisten kanssa

GarageBandin Mac-versiossa (10.0) saattaa esiintyä odottamatonta toimintaa Audio Unit -liitännäisten kanssa.

GarageBandin Mac-versio on 64-bittinen ohjelma, ja se toimii 64-bittisten Audio Unit -liitännäisten kanssa. Se ei ole yhteensopiva 32-bittisten Audio Unit -liitännäisten kanssa.

Selvitä liitännäisen valmistajalta, onko saatavilla päivitettyä versiota, joka on yhteensopiva GarageBandin Mac-version kanssa.

Jos 64-bittisen Audio Unit -liitännäisen kanssa ilmenee ongelmia GarageBandissa, päivitä GarageBand 10.0.1:een.

Jotkin valtuutusta vaativat Audio Unit -liitännäiset täytyy valtuuttaa uudelleen, ennen kuin niitä voi käyttää.
 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: