Älä käytä kämmentukea tai näppäimistön suojusta Retina-näytöllä varustetun Mac-kannettavan kanssa.

Materiaalin jättäminen koteloon yläosaan (näppäimistön ja kämmentuen alueelle) voi vahingoittaa näyttöä. kun se suljetaan.

Jotta Retina-näytöllä varustetut Mac-kannettavat olisivat mahdollisimman ohuita, näytön ja kotelon yläosan välissä on käytetty tiukkoja toleransseja. Älä käytä kämmentukea tai näppäimistön suojusta, sillä sen tuoma lisäpaksuus voi häiritä näytön pitämistä suljettuna.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: