Älä käytä kämmentukea tai näppäimistön suojusta Retina-näytöllä varustetun Mac-kannettavan kanssa.

Materiaalin jättäminen koteloon yläosaan (näppäimistön ja kämmentuen alueelle) voi vahingoittaa näyttöä. kun se suljetaan.

Jotta Retina-näytöllä varustetut Mac-kannettavat olisivat mahdollisimman ohuita, näytön ja kotelon yläosan välissä on käytetty tiukkoja toleransseja. Älä käytä kämmentukea tai näppäimistön suojusta, sillä sen tuoma lisäpaksuus voi häiritä näytön pitämistä suljettuna.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: