Mac-tietokoneet: Nukkumisen merkkivalon toiminta

Tässä artikkelissa kerrotaan nukkumisen merkkivalon eri toimintatavoista ja siitä, mitä ne tarkoittavat.

Huomautus: Jos MacBookissa, MacBook Airissa ja MacBook Prossa on nukkumisen merkkivalo, se toimii seuraavilla tavoilla. Näitä toimintatapoja esiintyy myös joissain iMac- ja Mac Pro -malleissa, vaikka kaikissa Maceissa ei ole nukkumisen merkkivaloa.

Nukkumisen merkkivalon tilat ja toimintatavat

Järjestelmän automaattiset testit (POST-testit)
Jos nukkumisen merkkivalo vilkkuu kerran tai useammin, kun tietokone on käynnistetty virtapainikkeesta, ja sama toistuu hetken kuluttua, tietokone ei mahdollisesti ole läpäissyt POST-testejä.

Käynnistys
Kun tietokone käynnistetään virtapainikkeesta, myös nukkumisen merkkivalo syttyy. Tietokoneen käynnistyessä nukkumisen merkkivalo pysyy päällä, kunnes grafiikkasuoritin on alustettu ja näyttö kytkeytyy päälle. Jos grafiikkasuorittimen alustus onnistuu, näyttö kytkeytyy päälle ja nukkumisen merkkivalo sammuu samanaikaisesti. 

Tietokone päällä ja näyttö nukkumassa

Kun tietokone on käynnistetty ja päällä, nukkumisen merkkivalo ei ole päällä.

 

Nukkumisen merkkivalo pysyy pois päältä, kunnes tietokone siirtyy näytön nukkumistilaan ollessaan käynnissä (näyttö sammuu, mutta tietokone pysyy päällä). Tässä tilassa nukkumisen merkkivalo kytkeytyy päälle eikä vilku. Näin jatkuu kunnes näyttö kytkeytyy takaisin päälle, jolloin nukkumisen merkkivalo taas sammuu.

 

Huomautus: näytön voi laittaa nukkumaan kohdasta Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset > Energiansäästäjä tai painamalla ctrl-vaihto-levynpoistonäppäin.

 

Tietokoneen nukkuminen

Kun tietokone on nukkumassa, nukkumisen merkkivalo sykkii hitaasti. Tietokoneen nukkumisen voi ottaa käyttöön kohdasta Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset > Energiansäästäjä.

 

Kannettavissa tietokoneissa nukkumisen merkkivalo ei syty lainkaan, jos akku tyhjenee kokonaan ja tietokone siirtyy turvalliseen nukkumistilaan.

 

Sammuttaminen

Kun tietokone sammutetaan, OS X sammuttaa ensin grafiikkasuorittimen.  Tällöin näyttö sammuu. Kun näyttö sammuu, nukkumisen merkkivalo syttyy. Kun tietokonetta sammutetaan, nukkumisen merkkivalo pysyy päällä vilkkumatta muutaman sekunnin ajan, ennen kuin emolevyn virta sammutetaan. Kun tietokone on sammunut kokonaan, nukkumisen merkkivalo sammuu.

 

Diagnostiset käyttötarkoitukset:

  • Nukkumisen merkkivaloa voidaan käyttää diagnostisena merkkinä siitä, saako tietokone virtaa käynnistyksen yhteydessä.
  • MacBook Airin (alkuperäinen, loppuvuosi 2008 ja vuoden 2009 puoliväli) akun diagnostiikka: Jos MacBook Airin nukkumisen merkkivalo vilkkuu viidesti, kun virta kytketään päälle tai kun tietokone herätetään, ja sama toistuu hetken kuluttua, tietokoneen akku voi tarvita huoltoa. Lisätietoja on artikkelissa MacBook Air (alkuperäinen, loppuvuosi 2008 ja vuoden 2009 puoliväli): Tietoja akun diagnostiikasta.

 

Julkaisupäivämäärä: