Mac Pro RAID- tai Xserve RAID -kortti: taltio ei näy virheellisen sammutuksen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen

  

Virheellisen sammutuksen tai uudelleenkäynnistyksen jälkeen:

 • Järjestelmät, joissa on Mac Pro RAID- tai Xserve RAID -kortti, voivat käynnistyä niin, että näytössä vilkkuu kysymysmerkki, tai RAID-taltiot eivät näy. RAID-työkalu voi näyttää taltioiden, RAID-pakkojen ja levyjen olevan toimivassa tai hyvässä kunnossa.
 • Xserve, jossa on SSD-levy, ja Mac OS X Server, joka on asennettu SSD-levylle, voivat käynnistyä, mutta RAID-kortille määritetyt RAID-taltiot eivät näy.

Näitä oireita voi esiintyä, jos LUN-kartta on vioittunut ja se on luotava uudelleen.

Käynnistäminen eri mediasta ja tietojen kerääminen

 1. Käynnistä toisesta käynnistettävästä mediasta, kuten asennus-DVD:ltä, ulkoiselta FireWire-levyltä tai USB-asemasta, tai sisäiseltä SSD-levyltä, jolla on Xserve (alkuvuosi 2009).
 2. Avaa Järjestelmän kuvaus ja valitse Laitteisto-RAID-näkymä vasemmasta sivupalkista.
 3. Varmista, että kaikki taltioiden, RAID-pakkojen ja levyjen tila on Toimiva tai Hyvä.
 4. Siirry Laitteisto-RAID-näkymästä Laitteisto-RAID-laitteen > Xserve (tai Mac Pro) RAID-kortin> -taltioihin.

  Tarkastele kunkin taltion tietoja. Jos taltiolla ei ole vastaavaa BSD-nimi-attribuuttia, korjaa ongelma noudattamalla alla olevia vaiheita. Esimerkki Järjestelmän kuvauksen raportista

  Alla olevassa Järjestelmän kuvauksen esimerkkiraportissa näkyvät sekä viallinen taltio (R2V1) että kunnossa oleva taltio (R3V1). Jos järjestelmissä on useita taltioita, kaikki eivät voi olla viallisia.

  R2V1:

    Kapasiteetti:    299,8 Gt (299 798 364 160 tavua)
    Lukukomennon koko:    2 Mt
    Ennakoinnin marginaali:    16 Mt
    RAID-pakka:    RS1
    Tila:
    Heikentynyt:    Ei
    Aloitettu:    Kyllä
    Liikkeessä:    Ei
    Toimiva:    Kyllä
   
  R3V1:

  BSD-nimi: levy2
    Kapasiteetti:    299,8 Gt (299 798 364 160 tavua)
    Lukukomennon koko:    2 Mt
    Ennakoinnin marginaali:    16 Mt
    RAID-pakka:    RS2
    Tila:
    Heikentynyt:    Ei
    Aloitettu:    Kyllä
    Liikkeessä:    Ei
    Toimiva:    Kyllä

Ongelman ratkaiseminen

Huomaa: Tätä prosessia voidaan käyttää käynnistettäviin RAID-taltioihin, kun asennettuna on Mac OS X 10.5.x, 10.6.x tai OS X Lion. Käyttöjärjestelmää ei päivitetä viallisen RAID-taltion osalta.

Xserve (alkuvuosi 2009), jonka kokoonpanoon kuuluu SSD-levy

 1. Päivitä SSD-levylle asennettu palvelinohjelma versioon Mac OS X Server 10.6.7 tai tätä uudempaan. Jos asennettuna on Lion Server, päivitä sen uusimpaan versioon.
 2. Käynnistä Xserve uudelleen.
 3. Odota, että RAID-taltiot tulevat näkyviin. Tämä voi viedä muutaman minuutin.
 4. Kun taltiot ovat näkyvissä, käynnistä Xserve uudelleen normaalista käynnistystaltiosta. Näin palvelin saa mahdollisuuden käynnistää RAID-taltiot, jotka olivat käytettävissä käynnistyshetkellä.
 5. Avaa RAID-työkalu.
 6. Osoita Ohjain-kohdassa Tila-asetusta. RAID-työkaluikkunan Tapahtumat-paneelissa kuuluisi nyt näkyä kunkin sellaisen taltion merkintä, jonka LUN-kartta luotiin uudelleen.

Mac Pro, Xserve (loppuvuosi 2006), Xserve (alkuvuosi 2008) ja Xserve (alkuvuosi 2009) ilman SSD-levyä

 1. Asenna Mac OS X 10.6.x tai OS X Lion (Server tai Client) ulkoiselle USB- tai FireWire-levylle. Käytä Mac OS X Server 10.6:a palvelinjärjestelmissä tai Mac OS X 10.6:a asiakasjärjestelmissä.
 2. Jos käytössä on Mac OS X 10.6, päivitä versioon Mac OS X 10.6.7 (Server tai Client) tai tätä uudempaan. Jos asennettuna on OS X Lion (Server tai Client), päivitä Lionin uusimpaan versioon.
 3. Käynnistä viallinen järjestelmä ulkoiselta levyltä.
 4. Odota, että RAID-taltiot tulevat näkyviin. Tämä voi viedä muutaman minuutin.
 5. Käynnistä järjestelmä uudelleen normaalista käynnistystaltiosta.
 6. Avaa RAID-työkalu.
 7. Osoita Ohjain-kohdassa Tila-asetusta. RAID-työkaluikkunan Tapahtumat-paneelissa kuuluisi nyt näkyä kunkin sellaisen taltion merkintä, jonka LUN-kartta luotiin uudelleen.

Lisätietoja

Tällä tavalla toimittaessa on suositeltavaa asentaa levyt siihen tietokoneeseen, jossa niitä yleensäkin käytetään. Levyt voidaan kuitenkin myös siirtää toiseen samankaltaisen kokoonpanon omaavaan koneeseen ja suorittaa yllä kuvattu menettely RAID-taltioille.

Jos näin tehdään, on oltava varovainen.

Huomautukset

 1. Varmista, että merkitset kaikkiin levyihin niiden sen hetkisen paikan numeron, jotta ne voidaan asentaa uudelleen samassa järjestyksessä.
 2. Mac Pro (alkuperäinen) tai Mac Pro (alkuvuosi 2008) eivät tunnista Mac Prolle (alkuvuosi 2009) tai Mac Pro:lle (puoliväli 2010) määritettyjä RAID-pakkoja.
 3. Xserve (loppuvuosi 2006) tai Xserve (alkuvuosi 2008) eivät tunnista XServelle (alkuvuosi 2009) määritettyjä RAID-pakkoja.
 4. Apple Drive Module -asemamoduulit, jotka siirretään Xserveltä (loppuvuosi 2006) tai Xserveltä (alkuvuosi 2008), saa siirtää vain toiseen Xserveen (loppuvuosi 2006 tai alkuvuosi 2008). Jos ne siirretään Xserveen (alkuvuosi 2009), Xserve RAID -kortti ei enää tunnista niitä Xservessä (loppuvuosi 2006 tai alkuvuosi 2008), johon ne alun perin asennettiin. Asemien tai Apple Drive Module -asemamoduulien siirtäminen Mac Prohon (alkuvuosi 2009) tai Mac Prohon (puoliväli 2010) tai Xserve-malleihin merkitsee asemien laitteiston vaihtamista.
 5. Jos RAID-taltion korjaamiseen käytetään vaihtoehtoista Mac Prota, siinä on oltava asennettuna Mac Pro RAID -kortti.
 6. Jos RAID-taltion korjaamiseen käytetään vaihtoehtoista Xserveä, siinä on oltava asennettuna Xserve RAID -kortti.
 7. Jos korjattava RAID-taltio määritettiin Mac Prossa (alkuperäinen) tai Mac Prossa (alkuvuosi 2008), RAID-taltion korjaukseen käytettävän Mac Pron on oltava jompikumpi näistä kahdesta.
 8. Jos korjattava RAID-taltio määritettiin Mac Prossa (alkuvuosi 2009) tai Mac Prossa (puoliväli 2010), RAID-taltion korjaukseen käytettävän Mac Pron on oltava jompikumpi näistä kahdesta.
 9. Jos korjattava RAID-taltio määritettiin Xservessä (loppuvuosi 2006) tai Xservessä (alkuvuosi 2008), RAID-taltion korjaukseen käytettävä Xserve voi olla jompikumpi näistä kahdesta mallista.
 10. Jos korjattava RAID-taltio määritettiin Xservessä (alkuvuosi 2009), RAID-taltion korjaukseen käytettävän Xserven on myös oltava Xserve (alkuvuosi 2009).

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: