AirPort-tukiasemat: Ohjeet Wi-Fi-verkon löytämiseen, kun sitä ei näy normaalisti

Wi-Fi-verkkoa ei välttämättä löydy tietokoneesta. Wi-Fi-verkkoa ei ehkä näy Mac OS X:n AirPort-valikkoekstrassa.

Useat seikat voivat aiheuttaa tällaisia oireita:

 • Wi-Fi-tukiaseman Wi-Fi-yhteys voi olla poissa käytöstä (kytketty pois päältä).
 • Tietokoneen tai laitteen Wi-Fi-yhteys voi olla poissa käytöstä.
 • Tietokone tai Wi-Fi-laite voi olla Wi-Fi-tukiaseman kantaman ulkopuolella.
 • Wi-Fi-verkkoon saattaa vaikuttaa radiohäiriö.
 • Wi-Fi-verkon ylläpitäjä on ehkä sulkenut (piilottanut) verkon.

Yritä palauttaa Wi-Fi-verkko seuraavilla vianmääritystoimenpiteillä.

Jos ongelma koskee vain yhtä tietokonetta:

 1. Tarkista tietokoneen asetukset ja varmista, että Wi-Fi/AirPort on käytössä.
 2. Varmista, että tietokone on AirPort-tukiaseman kantaman alueella. (Asia voidaan tarkistaa siirtämällä tietokone lähemmäs AirPort-tukiasemaa.)

Jos ongelma koskee kaikkia tietokoneita ja Wi-Fi-laitteita:

 1. Varmista, että Wi-Fi-tukiasema on kytketty toimivaan pistorasiaan.
 2. Varmista, että tietokoneet, Wi-Fi-laitteet ja Wi-Fi-tukiasema eivät ole mahdollisten häiriöiden aiheuttajien (esimerkiksi metalliseinien tai mikroaaltouunien) lähellä.

  Huomautus: Lisätietoja mahdollisista häiriöiden aiheuttajista on artikkelissa AirPort ja Bluetooth: Mahdolliset häiriöiden aiheuttajat langattomissa yhteyksissä.

 3. Varmista, että Wi-Fi on käytössä Wi-Fi-tukiasemassa.

  Huomautus: Voit varmistaa, että Wi-Fi-tukiaseman Wi-Fi-verkko on käytössä avaamalla AirPort-työkalun ja tarkistamalla Langaton tila -asetuksen AirPort > Langaton -välilehdeltä. Jos se on pois päältä, valitse avattavasta valikosta Luo langaton verkko tai Laajenna langatonta verkkoa.

 4. Varmista, että Wi-Fi-verkkoa ei ole asetettu suljetuksi (piilotetuksi) Wi-Fi-tukiasemassa.

  Huomautus: Langaton verkko voidaan tuoda näkyviin avaamalla AirPort-työkalu ja poistamalla valinta Luo suljettu verkko -valintaneliöstä, joka on kohdassa AirPort > Langaton-välilehti > Langattoman verkon asetukset...

 5. Nollaa Wi-Fi-tukiasema.

  Huomautus: Lisätietoja AirPort-tukiaseman nollaamisesta on artikkelissa AirPort-tukiaseman tai AirPort Time Capsulen nollaaminen: Usein kysytyt kysymykset.

Julkaisupäivämäärä: