Liitospisteiden kaksoiskappaleet kohdassa /Taltiot odottamattoman uudelleenkäynnistyksen jälkeen

Jos Mac OS X tai Mac OS X Server käynnistetään odottamattomasti uudelleen, sen hetkistä kohdassa /Taltiot lueteltua liitospistettä ei ehkä voida poistaa ja uusi ("epätosi") liitospiste, jonka nimeen on liitetty "1" voi ilmestyä näkyviin (kuten "Oma Taltio 1"). Tämä voi aiheuttaa ongelmia sovelluksille, jotka käyttävät polkua käyttääkseen tiettyjä toissijaisissa taltioissa olevia tiedostoja.

Seuraavat Mac OS X Serverille tarkoitetut ohjeet poistavat liitospisteiden kaksoiskappaleet kohdasta /Taltiot. Huomaa: "Epätosi" liitospiste voi olla taltio, jonka nimen lopussa on "1", mutta näin ei välttämättä ole. Määritä pienempi liitospiste valitsemalla Finderista Näytä tiedot (tai käytä komentorivillädu -sk). Pienempi liitospiste on todennäköisemmin "epätosi".

 

 1. Kirjaudu palvelimella Finderiin root-käyttäjänä tai ylläpitäjänä.
 2. Jos kirjauduit root-käyttäjänä, avaa Workgroup Manager ja kirjaudu paikallisena ylläpitäjänä. Sammuta sitten kaikki tiedostopalvelut.
 3. Siirry Finderissa kohtaan /Taltiot.
 4. Kopioi virheellisen ("epätoden") liitospisteen kansio työpöydälle tai johonkin toiseen taltioon. Näin varmistetaan, että tahattomasti virheelliseen liitospisteeseen asetettuja tietoja ei menetetä.
 5. Poista tyhjä "epätosi" liitospistekansio kohdasta /Taltiot. Todenna pyydettäessä.
 6. Käynnistä palvelin uudelleen.

Komentorivivaihtoehto

Vaihtoehtoisesti voit noudattaa seuraavia vaiheita ja komentoriviä.

 1. Sammuta palvelin ja käynnistä uudelleen.
 2. Aloita yhden käyttäjän tilassa.
 3. Kirjoita seuraava komento ja paina rivinvaihtonäppäintä:
  mount -uw /
  
 4. Kirjoita seuraava komento ja paina rivinvaihtonäppäintä:
  cd /Volumes
  
 5. Siirrä virheellisen liitospisteen sisältö kirjoittamalla seuraava komento ja painamalla rivinvaihtonäppäintä:
  mv "FalseVolumeName" /
  
 6. Kirjoita reboot ja paina rivinvaihtonäppäintä.

Tietokone käynnistyy uudelleen ja taltio näkyy normaaliin tapaan.

Kun olet kopioinut kaikki tiedot virheellisestä liitospisteestä takaisin taltioon, johon ne kuuluvat, voit poistaa käynnistystaltiosta kansion FalseVolumeName.

Julkaisupäivämäärä: