Ohjelmien vaikutus Macin suorituskykyyn, akun käyttöaikaan, lämpötilaan ja tuulettimien toimintaan

Voit tarkistaa Järjestelmän valvonnasta, kuormittaako jokin Macin ohjelma prosessoria enemmän kuin pitäisi.

Kun ohjelma ei vastaa tai toimi oikein, se saattaa käyttää prosessoria enemmän kuin pitäisi, vaikka se ei näyttäisi tekevän mitään. Mitä enemmän prosessori kuormittuu, sitä enemmän se käyttää virtaa. Tämä puolestaan lyhentää aikaa, jonka Mac pystyy toimimaan akkuvirralla. Tästä myös syntyy lämpöä, mikä saattaa saada Macin tuulettimet pyörimään nopeammin. 

Tarkista prosessorin toiminta Järjestelmän valvonnasta

Tarkista Järjestelmän valvonnan Prosessori-paneelista, miten ohjelmat (prosessit) vaikuttavat prosessoriin:

  1. Avaa Järjestelmän valvonta ja valitse sitten Näytä > Kaikki prosessit.
  2. Lajittele prosessit niiden käyttämän prosessorikapasiteetin (prosenttiosuutena) mukaan klikkaamalla Kuorma-%-sarakkeen ylälaitaa. 

Järjestelmän valvonnan Prosessori-paneeli

On normaalia, että ohjelma käyttää enemmän prosessoritehoa, kun se suorittaa intensiivistä laskentaa vaativaa tehtävää, kuten videon koodausta. Prosessin käytön pitäisi kuitenkin vähentyä, kun tehtävä on valmis. Sen pitäisi päättyä kokonaan, kun ohjelma ei enää ole avoinna. Jos prosessi, paitsi kernel_task, käyttää jatkuvasti yli 70 prosenttia prosessorin kapasiteetista, se kuormittaa prosessoria merkittävästi ja saattaa toimia virheellisesti. 

Lopeta virheellisesti toimivat prosessit

Yritä ensin lopettaa prosessi normaalisti. Jos esimerkiksi haluat lopettaa Safarin, siirry siihen ja valitse Safari > Lopeta Safari.

Jos prosessin lopettaminen normaalisti ei onnistu, voit pakottaa sen lopettamaan Järjestelmän valvonnan avulla. Tallenna prosessiin liittyvät dokumentit. Valitse se sitten Järjestelmän valvonnassa ja valitse Näytä > Lopeta prosessi.

Jos et tunnista prosessin nimeä, se saattaa kuulua macOS:lle tai muulle tuntemallesi prosessille. Näet prosessien väliset suhteet valitsemalla Näytä > Kaikki prosessit hierarkkisesti. Jos näet ohjelmalle (kuten Safarille tai Mailille) kuuluvan prosessin, lopeta ohjelma, ennen kuin päätät sen prosessien lopettamisesta.

Prosessit toimivat todennäköisemmin asianmukaisesti, kun pidät ohjelmat, liitännäiset ja käyttöjärjestelmän ajan tasalla.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: