Ongelmien rajaaminen Mac OS X:ssä

Tässä artikkelissa kuvatun menettelytavan avulla voit rajata ongelman sen perussyyhyn tai vähintään selvittää tapahtumat, joiden seurauksena ongelma ilmenee. Tämä lähestymistapa saattaa auttaa ongelman ratkaisemisessa, muiden tukiartikkelien etsimisessä, parempien viestien kirjoittamisessa Applen keskusteluihin tai viestinnässä AppleCaren teknisen tuen kanssa.

Aloita pohtimalla ongelmaan liittyviä peruskysymyksiä, joiden avulla voit kuvailla ongelmaa:

Mikä on ongelmana?

Kun vastaat tähän kysymykseen, muista huomioida kaikki näkyviin tulleet varoitukset ja virheilmoitukset. Muista kuvailla kaikki laitteessa tai ohjelmistossa ilmennyt odottamaton toiminta sekä kaikki muut mahdolliset asiaankuuluvat yksityiskohdat.

Lokien tutkimiseen tottuneiden käyttäjien tulisi tarkistaa Applen Järjestelmän kuvauksessa, onko lokeissa tärkeitä tietoja. Jos et ole tottunut tutkimaan lokeja, on parasta jättää ne huomiotta, ellei niistä erikseen pyydetä etsimään tiettyjä viestejä.

Milloin ongelma ilmenee?

 • Jos muistat ongelmaa edeltäneet tapahtumat, dokumentoi ne.
 • Jos ongelma näyttäisi ilmenevän tietyin aikavälein, muista kirjata ylös ongelman ilmenemisajat. Ilmeneekö ongelma tiettynä aikana (esimerkiksi joka päivä klo 9.00) vai säännöllisin väliajoin (esimerkiksi 47 minuutin välein)?
 • Jos ongelma ilmenee niin epäsäännöllisesti, että et vielä tiedä, milloin se tapahtuu, tutustu alla oleviin ehdotuksiin. Niiden avulla voit yrittää ratkaista ongelman tekemällä tiettyjä muutoksia ja katsomalla, korjaavatko ne ongelman.
 • Jos ongelma ilmenee käynnistyksen yhteydessä välittömästi muun valmistajan ohjelmiston asennuksen jälkeen, selvitä, mitä voit tehdä.
 • Myös muiden käynnistyksen aikana ilmenevien ongelmien vianmääritys voidaan suorittaa.

Jos nämä ehdotukset eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys AppleCareen tai lähimpään paikalliseen Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen ja pyydä apua.

Milloin ongelma ilmeni ensimmäisen kerran?

Merkitse muistiin kaikki tietokoneessa ja sen ohjelmistoissa tapahtuneet muutokset, koska ne saattavat vaikuttaa ongelman ilmenemiseen. Asennettiinko tuolloin uusi ohjelmisto tai laite?

Tutustu ohjeisiin

Kun olet kuvaillut ongelman, etsi tunnetuista ohjelähteistä avainsanojen avulla apua ongelmaan.

Jos ongelma ilmenee ohjelmassa, tarkista ensin sen mukana mahdollisesti toimitetut Lue minut -tiedostot. Niissä voi olla kuvattuna tunnettuja ongelmia.

Jos ongelma on muun valmistajan tuotteessa, etsi valmistajan tai julkaisijan sivustosta tietoja tästä ongelmasta.

Ovatko ohjelmistot ja laiteohjelmisto ajan tasalla?

Yleissääntönä voidaan todeta, että paras yhteensopivuus saavutetaan, kun tietokoneessa on Applen ja muun valmistajan ohjelmistojen uusimmat versiot. Varmista myös, että tietokoneen laiteohjelmisto on ajan tasalla.

Onko kyseessä ohjelmisto- vai laitteisto-ongelma?

Kiinnitä huomiota tärkeisiin vihjeisiin.

 • Jos ongelma näyttää koskevan tiettyä ohjelmaa tai Mac OS X:n ominaisuutta, suorita ohjelmiston vianmääritys ennen laitteiston vianmääritystä.
 • Jos ongelma ilmenee tietokoneen käynnistyessä (paitsi jos tietokone ei käynnisty lainkaan), suorita ohjelmiston vianmääritys ennen laitteiston vianmääritystä.
 • Jos kyseessä on jokin muu ongelma tai jos ohjelmiston vianmääritys ei ratkaise ongelmaa, jatka tämän artikkelin läpikäymistä.

Tarkista Levytyökalun avulla mahdolliset levyvirheet ja käyttöoikeuksiin liittyvät ongelmat

Tällaiset ongelmat saattavat aiheuttaa muita oireita, mutta ne on yleensä helppo ratkaista.

Voiko ongelman rajata tiettyyn laitteeseen?

Laitteisiin liittyvät ongelmat voivat joskus näyttää ohjelmisto-ongelmilta, mutta ne eivät ratkea ohjelmiston vianmäärityksen avulla. Sulje pois laitteiston osuus ongelmaan (eli rajaa ongelma ohjelmistoon) seuraavasti:

 1. Irrota ulkoiset laitteet. Jos käytössä on iBook- tai PowerBook-tietokone, irrota kaikki ulkoiset laitteet. Jos käytössä on iMac, irrota kaikki laitteet lukuun ottamatta Applen näppäimistöä ja hiirtä. Jos käytössä on Power Mac, irrota kaikki ulkoiset laitteet paitsi näyttö (jonka pitäisi olla liitettynä alkuperäiseen, sisäänrakennettuun videoporttiin) ja alkuperäinen Applen näppäimistö ja hiiri. Jos tämä ratkaisee ongelman, rajaa ongelma lisäämällä laitteet takaisin yksi kerrallaan. (Sammuta laite tarvittaessa ensin.)
 2. Aseta Apple Hardware Test -CD-levy (jos sellainen toimitettiin tietokoneen mukana) asemaan. Suorita laajennettu testi. Jos ongelmia ilmenee, jatka vaiheeseen 3 tai järjestä vianmääritys tai huolto ottamalla yhteyttä AppleCareen tai lähimpään Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
 3. Sammuta tietokone ja poista kaikki muun valmistajan lisämuistit, laajennuskortit, lisäkovalevyt ja muut sisäiset lisälaitteet. Jos et hallitse näitä toimenpiteitä, pyydä apua Applen valtuuttamasta huoltoliikkeestä. Jos ongelma ei liity Applen laitteeseen, näistä toimenpiteistä saatetaan veloittaa huoltomaksu. Voit myös ohittaa tämän vaiheen ja jatkaa Asenna Mac OS X uudelleen -kohdasta.
  • Jos ongelma ratkeaa, lisää laitteet takaisin yksi kerrallaan. Jos ongelma ilmenee uudelleen, irrota viimeksi lisätty laite. Jos ongelma ratkeaa uudelleen, sen syy on nyt tiedossa. Jos ohjelmisto on toimitettu laitteen mukana, kokeile poistaa ohjelmisto ja asentaa se uudelleen. Voit myös ottaa yhteyttä laitteen toimittajaan tai valmistajaan ja pyytää lisävianmääritysohjeita.
  • Voit testata laitteita kaikissa porteissa, joissa niitä voi käyttää. Jos USB-laite toimii USB-portissa 1, mutta ei USB-portissa 2, kokeile toisten laitteiden käyttöä portissa 2. On mahdollista, että tietokoneen portit eivät toimi oikein.

Asenna Mac OS X uudelleen

Jos ongelma jatkuu, Mac OS X:n asentaminen uudelleen voi ratkaista ongelman.

 • Jos käytössä on Mac OS X 10.6, asenna Mac OS X 10.6 uudelleen sen asennuslevyltä.
   
 • Jos käytössä on Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 tai 10.5, suorita Arkistoi ja asenna -asennus.

  Vinkki: aiempaan järjestelmään ei voi palata Arkistoi ja asenna -asennuksen jälkeen, mutta alkuperäiset ohjelmat, asetukset, dokumentit ja käyttäjätilit voi säilyttää valitsemalla Säilytä käyttäjät ja verkkoasetukset -asetus.

 • Jos käytössä on Mac OS X 10.1.5 tai aiempi, Mac OS X:n uudelleenasennus edellyttää Mac OS X -taltion tyhjentämistä. Tämä on kuvattu seuraavassa kappaleessa.

Jos ongelma ei ratkea, varmuuskopioi kaikki tarvittavat tiedot. Käynnistä sitten tietokone Mac OS X:n asennus- tai palautus-CD-levyltä, tyhjennä Mac OS X -taltio, asenna Mac OS X uudelleen ja palauta mahdolliset muut Apple-ohjelmistot.

Asenna muut ohjelmistot uudelleen yksi kerrallaan ja käynnistä tietokone jokaisen asennuksen jälkeen uudelleen. Saat parhaan tuloksen käyttämällä tietokonetta useita tunteja kunkin asennuksen jälkeen. Näin voit saada selville, onko ongelman syy jokin tietty ohjelmisto. Jos asennat kaikki ohjelmistot uudelleen kerralla panematta merkille, milloin ongelma palasi, voit joutua suorittamaan vianmäärityksen uudelleen.

Varoitus: Jos valitset Tyhjennä ja asenna, valitun taltion sisältö tyhjennetään kokonaan ennen Mac OS X:n asentamista. Ennen kuin jatkat, varmista, että tiedostoista on olemassa varmuuskopio.

Julkaisupäivämäärä: