GarageBand '08: Pitkiä projekteja ei ehkä viedä oikein

 

Kun joskus viet kappaleen tai podcastin, viennin valmistuttua tiedostoa ei ole tai se on hyvin pieni tai tyhjä. GarageBand 4.1.2:ssa näkyviin voi tulla varoitusviesti, jonka mukaan vientiä ei voi suorittaa. 

 

Pitkissä projekteissa on tunnettu ongelma. Ongelma vaihtelee vietävän äänitiedoston, Automaattinen normalisointi -asetuksen ja käytössä olevan GarageBand 4 -version mukaan.

Voit muuttaa Automaattinen normalisointi -asetusta seuraavasti:

  1. Valitse GarageBand > Asetukset.
  2. Määritä Automaattinen normalisointi -asetus Lisävalinnat-paneelista.

 

GarageBand 4.1.2:ssa on seuraavat viennin pituusrajoitukset. Jos yrität luoda vientitiedoston, joka ylittää pituusrajoituksen, näkyviin tulee varoitusviesti:

Tiedosto Pituus enintään
16-bittinen AIFF, automaattinen normalisointi päällä 1 t 41 min
24-bittinen AIFF, automaattinen normalisointi päällä 1 t 41 min
16-bittinen AIFF, automaattinen normalisointi pois päältä 3 t 20 min
24-bittinen, automaattinen normalisointi pois päältä 2 t 13 min
AAC Ei mitään*
MP3 Ei mitään*

*16- tai 24-bittisissä AAC- tai MP3-tiedostoissa, joissa on automaattinen normalisointi päällä ja joiden pituus on yli 1 t 41 min, ei ole päivitettyjä mediaesikatseluita. *16-bittisissä AAC- tai MP 3-tiedostoissa, joissa on automaattinen normalisointi pois päältä ja joiden pituus on yli 3 t 20 min, ei ole päivitettyjä mediaesikatseluita. *24-bittisissä AAC- tai MP 3-tiedostoissa, joissa on automaattinen normalisointi pois päältä ja joiden pituus on yli 2 t 13 min, ei ole mediaesikatseluita.

 

GarageBand 4.0–4.1.1:ssä on seuraavat pituusrajoitukset. Jos yrität viedä tätä pidempää tiedostoa, varoitusta ei näytetä eikä tuloksena oleva tiedosto ole käyttökelpoinen:

Tiedosto Pituus enintään
16-bittinen (mikä tahansa tyyppi), automaattinen normalisointi päällä 1 t 41 min
24-bittinen (mikä tahansa tyyppi), automaattinen normalisointi päällä 1 t 41 min
16-bittinen (mikä tahansa tyyppi), automaattinen normalisointi pois päältä 3 t 20 min
24-bittinen (mikä tahansa tyyppi), automaattinen normalisointi pois päältä 2 t 13 min

 

Tätä asiakirjaa päivitetään sitä mukaa kuin lisätietoja tulee saataville.

Julkaisupäivämäärä: