Tietoja langattomasta roaming-verkkovierailusta yrityskäytössä

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten iOS-laitteet verkkovierailevat yrityksen Wi-Fi-ympäristössä.

 Tämä artikkeli on tarkoitettu kouluissa, yrityksissä tai muissa organisaatioissa toimiville järjestelmän ylläpitäjille.

Nämä tiedot koskevat seuraavia laitteita, joissa on käytössä iOS 8 tai uudempi:

 • iPhone 5s tai uudempi 
 • iPad Pro tai uudempi
 • iPad Air tai uudempi
 • iPad mini 2 tai uudempi
 • iPad (5. sukupolvi tai uudempi)
 • iPod touch (6. sukupolvi)

Laukaisuraja

Tämä on signaalin vähimmäistaso, jonka asiakaslaite vaatii yhteyden säilyttämiseen. 

iOS-asiakaslaitteet tarkkailevat ja ylläpitävät vastaanotetun signaalin tehon indikaattorin (BSSID, Basic Service Set Identifier) yhteyttä, kunnes vastaanotetun signaalin tehon indikaattori (RSSI, Received Signal Strength Indicator) ylittää -70 dBm:n rajan. Tämän jälkeen iOS alkaa etsiä roamingiin sopivia BSSID:itä uudelle itsenäisen peruspalvelusarjan tunnistimelle (ESSID, Extended Service Set Identifier).

Pidä tämä mielessä, kun suunnittelet langattoman verkon soluja ja lasket niiden signaalien päällekkäisyyttä. Saatat esimerkiksi suunnitella 5 GHz:n soluja, joilla on -67 dBm:n päällekkäisyys. Tällöin iOS-asiakaslaite pysyy yhteydessä BSSID:hen odotettua pidempään. Tämä johtuu siitä, että iOS käyttää -70 dBm:ää laukaisimena. Jos BSSID:n RSSI on suurempi kuin -65 dBm, iOS-asiakaslaite käyttää ensisijaisesti 5 GHz:n verkkoa.

Muista mitata solun päällekkäisyys kohdelaitteen avulla. Kannettavien tietokoneiden antennit ovat huomattavasti suurempia ja tehokkaampia kuin älypuhelinten tai tablettien antennit. Jos siis käytät päällekkäisyyden mittaamiseen kannettavaa tietokonetta, iOS-laitteet havaitsevat odotetusta poikkeavia solujen rajoja.

Roaming-etsintä

Tällöin asemat etsivät nykyistä ESSID:tä tukevia tukiasemia. Asemat tarkistavat kaikki 2,4 GHz:n tai 5 GHz:n kaistalla käytettävissä olevat kanavat.

Roaming-etsintä suoritetaan nopeammin, jos otat 802.11k:n käyttöön hallintatasolla. Tästä on apua, koska iOS hyödyntää naapuriraportin kuusi ensimmäistä merkintää ja käy ehdokkaat läpi etsinnän priorisointia varten. Jos et ota 802.11k:ta käyttöön, iOS joutuu etsimään systemaattisemmin. Tämä saattaa pidentää etsinnän kestoa usealla sekunnilla.

Esimerkiksi käyttäjä, joka puhuu puhelua, saattaa kävellä rakennuksen toiseen päähän. Kun laite ylittää -70 dBm:n rajan, se alkaa etsiä roaming-kohteita. Jos se käyttää 802.11k:n tuottamaa naapuriraporttia, se löytää tukiasemia, jotka tukevat nykyistä ESSID:tä kolmella kanavalla. Se etsii välittömästi kyseiset kanavat, havaitsee oikean signaalin vahvuuden kanavan tukiasemassa ja suorittaa roamingin. Jos et ota 802.11k:ta käyttöön, asiakaslaite joutuu etsimään kunkin kaistan eri kanavat löytääkseen roamingin kohteen. Tämä saattaa pidentää prosessia usealla sekunnilla.

Roaming-ehdokkaiden valintakriteerit

Näistä tiedoista voi olla hyötyä, kun suunnittelet langatonta verkkoa, joka tukee reaaliaikaisia palveluita, kuten ääni- ja videopuheluita. 

Valitse iOS 8:ssa ja sitä uudemmissa kohde-BSSID:t seuraavien mukaan:

 • lähettääkö tai vastaanottaako asiakaslaite 802.11-datapaketteja
 • mikä ero signaalin vahvuudessa on nykyisen BSSID:n RSSI:hin nähden.

Kun asiakaslaite lähettää tai vastaanottaa dataa, se valitsee kohde-BSSID:t, joiden ilmoitettu RSSI on vähintään 8 dB suurempi kuin nykyisen BSSID:n RSSI. Kun asiakaslaite ei lähetä tai vastaanota dataa, käytä 12 dB:n eroa.

Esimerkiksi nykyisen yhteyden RSSI saattaa pudota -75 dBm:ään Voice over WLAN (VoWLAN) -puhelun aikana. Tällöin iOS 8 ja uudemmat iOS-versiot etsivät BSSID:itä, joiden RSSI on vähintään -67 dBm.

Jos puhelu päättyy ja asiakaslaite lopettaa datan lähettämisen tai vastaanottamisen, iOS 8 ja uudemmat versiot etsivät BSSID:itä, joiden RSSI on vähintään -63 dBm. Huomaa, että 802.11:n hallinta- ja ohjauskehyksiä ei lasketa dataksi. 

Roaming-suorituskyky

Tämä kertoo, kuinka paljon asiakaslaitteen todentaminen uuteen BSSID:hen vie aikaa. Asiakaslaitteen on etsittävä kelvollinen roaming-ehdokas todennusta varten ja sitten suoritettava roaming-prosessi nopeasti. Muussa tapauksessa seurauksena on palvelukatkos käyttäjälle. 

Roamingissa asiakaslaite suorittaa todentamisen uuteen BSSID:hen ja poistaa todennuksen nykyisestä BSSID:stä. Tähän tarvittava aika riippuu käyttämästäsi suojaus- ja todennusmenetelmästä.

Jos käytät 802.1X-pohjaista todentamista, asiakaslaitteen tulee suorittaa EAP-avaimen vaihto loppuun, ennen kuin se poistaa todennuksen nykyisestä BSSID:stä. Tämä voi viedä useita sekunteja käyttöympäristön todentamisinfrastruktuurista riippuen. Tällöin seurauksena on palvelukatkos käyttäjälle.

Jos käytät 802.11r-pohjaista todentamista, asiakaslaite voi suorittaa esitodennuksen potentiaalisiin tukiasemiin. Tällöin todentamisaika lyhenee millisekunteihin, eikä seurauksena todennäköisesti ole palvelukatkosta käyttäjälle.

AirPort-työkalun Wi-Fi-etsintätoiminto

Applen AirPort-työkalussa on Wi-Fi-etsintätoiminto, joka kirjoittaa asiakaslaitteen verkkonäkymän lokiin. Sen avulla ylläpitäjät voivat tarkistaa asiakaslaitteen verkkonäkymän tietyssä paikassa.

Käytä Wi-Fi-etsintätoimintoa tulosten tarkkuuden varmistamiseksi malliltaan iOS-asiakaslaitetta vastaavassa laitteessa.

Laita Wi-Fi-etsintätoiminto päälle valitsemalla iOS-laitteessa Asetukset > AirPort-työkalu.

Avaa seuraavaksi AirPort-työkalu ja napauta Wi-Fi-haku.

Oletusarvoisesti Wi-Fi-haku suorittaa etsintää jatkuvasti. Määritä liukusäätimellä etsinnän kestoksi enintään 60 sekuntia.

Aloita etsintä napauttamalla Etsi. AirPort-työkalu tuo kaikki löytämänsä SSID:t näyttöön. Tähän sisältyvät kätketyt verkot, joiden kohdalla lukee Verkon nimi ei ole saatavilla.

AirPort-työkalu etsii käytettävissä olevia kaistoja neljän sekunnin välein. Yritysverkot, joissa on useita tukiasemia, on ryhmitelty BSSID:n mukaan. Etsintätoiminto näyttää seuraavat tiedot:

 • SSID
 • BSSID
 • viimeinen RSSI
 • kanava
 • viimeksi löydetty.

Jos haluat tarkastella tietyn SSID:n ja BSSID:n jäljityslokia, napauta SSID:tä:

Jäljityslokista näkyy etsinnän päivämäärä ja kellonaika sekä kanava ja RSSI.

Kun etsintä on suoritettu, voit jakaa tulokset. Napauta jakokuvaketta () ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • AirDrop
 • Viesti
 • Mail
 • Kopioi.

AirPort-työkalu lähettää tulokset pilkuin eroteltuna luettelona:

SSID, BSS, RSSI, kanava, aika

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07 PM"

Ensimmäinen rivi on sarakkeen otsikko, jossa näkyvät SSID-, BSS-, RSSI-, Kanava- ja Päivämäärä-kentät. Jos haluat analysoida tulokset tai luoda niistä kaavion, tuo luettelo laskentataulukkoon tai muuhun työkaluun.

Julkaisupäivämäärä: