Tietosuoja ja Sijaintipalvelut iOS 8:ssa ja uudemmissa

Tässä artikkelissa kerrotaan iOS 8:n ja uudempien sisältämistä palveluista, jotka suojaavat yksityisiä tietojasi (kuten sijaintiasi) iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa.

Tietosuoja-asetukset

iOS 8:n ja uudempien tietosuoja-asetusten avulla voit itse päättää, mitkä apit voivat käyttää iOS-laitteeseesi tallennettuja tietoja. Voit esimerkiksi antaa yhteisöpalveluapille luvan käyttää kameraasi, jotta voit ottaa ja lähettää kuvia. Voit myös antaa luvan käyttää yhteystietoja, jotta viestiappi voi löytää samaa appia käyttävät ystäväsi.

Voit muokata tietosuoja-asetuksia kohdassa Asetukset > Tietosuoja. Valitsemalla luettelosta tietotyypin voit tarkistaa, mitkä apit ovat pyytäneet lupaa käyttää kyseisiä tietoja. Appi näkyy tässä luettelossa vasta kun se on pyytänyt lupaa käyttää tietojasi. Sen jälkeen voit lisätä tai poistaa luvan. Appi voi käyttää tietojasi vain jos olet antanut siihen luvan.

Jos sallit kolmannen osapuolen appien ja verkkosivustojen käyttää tietojasi tai nykyistä sijaintiasi, olet kolmannen osapuolen ehtojen ja tietosuojakäytännön alainen. Tutustu appien ja verkkosivustojen ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin, jotta ymmärrät, miten sijaintiasi ja muita tietojasi käsitellään ja käytetään. Applen keräämiä tietoja käsitellään Applen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Miten iOS-laite käyttää sijaintipalveluita

Sijaintipalveluiden avulla apit ja verkkosivustot (kuten Kartat, Kamera, Sää ja muut apit) voivat käyttää mobiili1-, Wi-Fi2- ja GPS3-verkoista sekä Bluetoothista4 saatuja tietoja summittaisen sijaintisi määrittämiseen, jos annat siihen luvan5.

Apit, jotka voivat näyttää sijaintisi kartalla, kuten Kartat, näyttävät nykyisen (likimääräisen) sijaintisi sinisellä merkillä. Ellei sijaintia voi määrittää tarkalleen, merkin ympärillä näkyy sininen ympyrä. Ympyrän koko kertoo, miten tarkasti sijaintisi voidaan määrittää: mitä pienempi ympyrä, sitä tarkempi sijainti on.

Kun sijaintipalvelut on aktiivisena, tilapalkissa näkyy musta tai valkoinen nuolikuvake.

Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat apit ovat riippuvaisia tietopalveluista. Nämä palvelut saattavat muuttua, eivätkä ne välttämättä ole käytettävissä kaikkialla. Tällöin kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät mahdollisesti ole käytettävissä, tai ne ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä. Vertaa laitteen antamia tietoja havaintoihisi ympäristöstä. Jos ne ovat ristiriidassa, turvaudu opasteisiin.

Lue lisätietoja siitä, miten Apple ja muun valmistajan apit käyttävät sijaintipalveluita.

Sijainnin käyttöluvan antaminen apeille

Kun appi yrittää käyttää sijaintiasi ensimmäistä kertaa, se pyytää lupaasi, vaikka se olisi käynnissä taustalla. Näet, mikä appi pyytää lupaa käyttää sijaintiasi, ja lisäksi apin kehittäjä saattaa kertoa, miten appi käyttää sitä.

Jotkin apit pyytävät lupaa käyttää sijaintiasi vain silloin, kun käytät appia. Apin katsotaan olevan käytössä, kun käytät sitä aktiivisesti etualalla, tai kun se on käytössä taustalla, mikä ilmenee tilapalkista.

Toiset apit pyytävät lupaa käyttää sijaintiasi myös silloin, kun et käytä appia. Jos sallit appien käyttää sijaintiasi aina, iOS muistuttaa siitä, mitkä apit voivat käyttää sijaintiasi, kun appi on käyttänyt sijaintiasi taustalla.

Sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois päältä

Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä kohdasta Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut. Voit laittaa sijaintipalvelut päälle käyttöönottoapurin aikana tai myöhemmin Sijaintipalvelut-asetuksesta. Sijaintipalvelutietojen käyttöä voi säädellä appi- ja järjestelmäpalvelukohtaisesti. Kun Sijaintipalvelut on pois päältä, apit eivät voi käyttää sijaintiasi etualalla tai taustalla. Tämä rajoittaa useiden Applen ja muun valmistajan appien suorituskykyä.

Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut.

 

Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut > Järjestelmäpalvelut.
 

 

Sijaintipalveluiden nollaaminen tai poistaminen käytöstä

Sijaintivaroitukset ovat pyyntöjä, joita apit (kuten Kamera, Kompassi ja Kartat sekä sijaintiin perustuvat muun valmistajan apit) tekevät voidakseen käyttää sijaintipalveluita. Appi pyytää lupaa, kun se tarvitsee sijaintipalvelutietoja ensimmäistä kertaa. Kun napautat Salli, apille annetaan lupa käyttää sijaintipalveluita tarvittaessa. Kun napautat Älä salli, apin pääsy sijaintipalvelutietoihin estetään. Appi ei käytä sijaintiasi, ennen kuin se on pyytänyt lupaasi ja saanut sen.

Jos haluat palauttaa kaikki sijaintiasetukset tehdasasetuksiin, valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa sijainti ja tietosuoja. Kun sijainti- ja tietosuoja-asetukset on nollattu, apit eivät käytä sijaintiasi, ennen kuin annat niille luvan.

GPS:n tarkkuuden parantaminen

GPS:n tarkkuus vaihtelee näkyvien GPS-satelliittien määrän perusteella. Kaikkien näkyvien satelliittien paikallistaminen saattaa kestää useita minuutteja, ja tarkkuus lisääntyy asteittain ajan kuluessa. Voit parantaa GPS:n tarkkuutta seuraavasti:

  • Varmista, että laitteen päivämäärä, kellonaika ja aikavyöhyke on asetettu oikein kohdassa Asetukset > Yleiset > Päivä ja aika. Käytä Aseta automaattisesti -asetusta, mikäli mahdollista.
  • Pidä selkeä näköyhteys useaan eri suuntaan. Seinät, ajoneuvojen katot, korkeat rakennukset, vuoret ja muut esteet saattavat estää näkyvyyden GPS-satelliitteihin. Kun näin käy, laite käyttää Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa sijaintisi määrittämiseen, kunnes GPS-satelliitit ovat jälleen näkyvissä.

Yleisöltä kerättyihin Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen sijainteihin perustuvat palvelut

Jos sijaintipalvelut ovat päällä, laitteesi lähettää ajoittain lähellä olevien Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen maantieteelliset sijaintitunnisteet Applelle. Näin kasvatetaan Applen joukkoistamiseen perustuvan Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen tietokantaa. GPS:ää tukeva iOS-laite lähettää myös säännöllisesti tietoja GPS-sijainnista sekä matkanopeudesta Applelle, jos olet liikkeellä (esimerkiksi liikut autolla) ja sijaintipalvelut ovat päällä. Näin laajennetaan Applen joukkoistamiseen perustuvaa tieliikennetietokantaa. Applen keräämät joukkoistamiseen perustuvat sijaintitiedot ovat anonyymissa ja salatussa muodossa. Sinua ei voida tunnistaa niistä.

Lue lisätietoja sijaintipalveluista ja tietosuojasta.

Sijaintisi hätäpuheluiden aikana

Turvallisuussyistä iPhonen sijaintitietoja voidaan käyttää hätäpuheluissa pelastamisyritysten edesauttamiseksi riippumatta siitä, onko Sijaintipalvelut käytössä.

Lisätietoja

1. iPad (Wi-Fi + Cellular -mallit): Varmista, että mobiilidata on otettu käyttöön kohdasta Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata, vaikka sinulla ei olisi mobiilidatapalvelua. Näin laitteesi voidaan kalibroida tarkemmin käyttämällä verkon kellonaika- ja sijaintitietoja. Joskus SIM-kortin PIN-koodin poistaminen käytöstä voi olla tarpeen.
2. Manner-Kiinassa ja Saksassa myydyt iOS-laitteet saattavat käyttää termiä Wireless LAN (WLAN) Wi-Fin sijaan.
3. GPS on käytettävissä iPhonessa ja iPad Wi-Fi + Cellular -malleissa.
4. Bluetooth kommunikoi iBeaconien kanssa luodakseen ja tarkkaillakseen alueita, jotka lähettävät tunnistetietoja.
5. iOS-laitteet, joissa ei ole mobiiliyhteyttä, käyttävät vain Wi-Fiä sijaintipalveluissa (jos Wi-Fi-verkko on käytettävissä). Jotkin muun valmistajan apit käyttävät Wi-Fi-yhteyttä alueseurantaan. Jos laite on lukittu pääsykoodilla, ominaisuus voi olla rajoitettu tai epätarkka.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: