Tietosuoja ja sijaintipalvelut iOS- ja iPadOS-laitteissa

Lue, miten voit suojata henkilökohtaisia tietojasi tietosuoja-asetusten ja sijaintipalvelujen avulla iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa.

Tietosuoja-asetukset

iOS:n ja iPadOS:n tietosuoja-asetusten avulla voit itse päättää, mitkä apit voivat käyttää laitteeseesi tallennettuja tietoja. Voit esimerkiksi antaa yhteisöpalveluapille luvan käyttää kameraasi, jotta voit ottaa kuvia ja lähettää ne kyseiseen appiin. Voit myös antaa luvan käyttää yhteystietoja, jotta viestiappi voi löytää samaa appia käyttävät ystäväsi.

Kohdassa Asetukset > Tietosuoja voit nähdä, mille apeille olet antanut tiettyjen tietojen käyttöoikeudet, sekä myöntää tai poistaa käyttöoikeuksia. Tähän sisältyvät seuraavien palvelujen käyttöoikeudet:

 • Sijaintipalvelut
 • Yhteystiedot
 • Kalenterit
 • Muistutukset
 • Kuvat
 • Bluetooth
 • Mikrofoni
 • Puheentunnistus
 • Kamera
 • Terveys
 • HomeKit
 • Media ja Apple Music
 • Tutkimus
 • Tiedostot ja kansiot
 • Liikunta ja kuntoilu

Valitsemalla laitteellasi tietotyypin luettelosta voit tarkistaa, mitkä apit ovat pyytäneet lupaa käyttää kyseisiä tietoja. Appi näkyy tässä luettelossa vasta kun se on pyytänyt lupaa käyttää tietojasi. Sen jälkeen voit lisätä tai poistaa luvan. Appi voi käyttää tietotyyppiä vain, jos olet antanut luvan apin asetuksissa. 

Jos kirjaudut sisään iCloudiin, apeille annetaan oletuksena iCloud Driven käyttöoikeus. Voit tarkastella ja hallita myös Asetukset-apin iCloud-kohdassa appeja, joilla on iCloudin käyttöoikeus. 

Jos sallit kolmannen osapuolen appien ja verkkosivustojen käyttää tietojasi tai nykyistä sijaintiasi, olet kolmannen osapuolen ehtojen ja tietosuojakäytännön alainen. Tutustu appien ja verkkosivustojen ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin, jotta ymmärrät, miten sijaintiasi ja muita tietojasi käsitellään ja käytetään. Applen keräämiä tietoja käsitellään Applen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Miten laitteesi käyttää sijaintipalveluita?

Sijaintipalveluiden avulla apit ja verkkosivustot (kuten Kartat, Kamera, Sää ja muut apit) voivat käyttää mobiili1-, Wi-Fi2- ja GPS3-verkoista sekä Bluetoothista4 saatuja tietoja summittaisen sijaintisi määrittämiseen, jos annat siihen luvan5.

Apit, jotka voivat näyttää sijaintisi näytöllä, kuten Kartat, näyttävät nykyisen (likimääräisen) sijaintisi sinisellä merkillä. Ellei sijaintia voi määrittää Kartat-apissa tarkalleen, merkin ympärillä näkyy sininen ympyrä. Ympyrän koko kertoo, miten tarkasti sijaintisi voidaan määrittää: mitä pienempi ympyrä, sitä tarkempi sijainti on. Kun sijaintipalvelut on aktiivisena, tilapalkissa näkyy musta tai valkoinen nuolikuvake. 

Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat apit ovat riippuvaisia datapalveluista. Nämä palvelut saattavat muuttua, eivätkä ne välttämättä ole käytettävissä kaikkialla. Tällöin kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät mahdollisesti ole käytettävissä, tai ne ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä. Vertaa laitteen antamia tietoja havaintoihisi ympäristöstä. Jos ne ovat ristiriidassa, turvaudu opasteisiin.

Lue lisätietoja sijaintipalveluista ja tietosuojasta.

Sijainnin käyttöluvan antaminen apeille

Kun appi yrittää käyttää sijaintiasi ensimmäistä kertaa, sen on pyydettävä lupaasi. Näet kehotteen, jossa kerrotaan, mikä appi pyytää lupaa sijaintisi käyttämiseen ja miksi apin kehittäjä pyytää sitä.

Jotkin apit pyytävät lupaa käyttää sijaintiasi vain silloin, kun käytät appia. Apin katsotaan olevan käytössä, kun käytät sitä aktiivisesti etualalla tai kun se käyttää sijaintia taustalla, jolloin tilarivillä näkyy sininen pallo.

Jos myönnät apille Käytön aikana -luvan, appi saattaa pyytää sinulta lupaa sijaintisi käyttämiseen, kun se on taustalla.

Kun annat apin käyttää sijaintiasi taustalla, laite muistuttaa sinua ajoittain siitä, että appi käyttää sijaintiasi, ja näyttää nämä sijainnit kartalla. Sinulta kysytään myös, haluatko edelleen antaa apin käyttää sijaintiasi taustalla.

iOS 13- ja iPadOS 13 -käyttöjärjestelmissä voit napauttaa Salli kerran, jos haluat antaa apille luvan käyttää sijaintipalvelun tietoja vain yhden istunnon ajan (kerran). Jos suljet apin ja avaat sen sitten uudelleen, jolloin se yrittää taas käyttää sijaintiasi, se kysyy lupaasi uudelleen. Appi ei käytä sijaintiasi, ennen kuin se on pyytänyt lupaasi ja saanut sen.

Voit muuttaa mieltäsi milloin tahansa ja päivittää asetukset kohdassa Asetukset < Tietosuoja < Sijaintipalvelut.

Sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois päältä

Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä kohdasta Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut. Voit laittaa sijaintipalvelut päälle käyttöönottoapurin aikana tai myöhemmin Sijaintipalvelut-asetuksesta. Sijaintipalvelutietojen käyttöä voi säädellä appi- ja järjestelmäpalvelukohtaisesti. Kun Sijaintipalvelut on pois päältä, apit eivät voi käyttää sijaintiasi etualalla tai taustalla. Tämä rajoittaa useiden Applen ja muun valmistajan appien suorituskykyä.

Jos haluat palauttaa kaikki sijaintiasetukset tehdasasetuksiin, valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Nollaa sijainti ja tietosuoja. Kun sijainti- ja tietosuoja-asetukset on nollattu, apit eivät käytä sijaintiasi, ennen kuin annat niille luvan.

Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut.

Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut > Järjestelmäpalvelut.

GPS:n tarkkuuden parantaminen

GPS:n tarkkuus vaihtelee näkyvien GPS-satelliittien määrän perusteella. Kaikkien näkyvien satelliittien paikallistaminen saattaa kestää useita minuutteja, ja tarkkuus lisääntyy asteittain ajan kuluessa. Voit parantaa GPS:n tarkkuutta seuraavasti:

 • Varmista, että laitteen päivämäärä, kellonaika ja aikavyöhyke on asetettu oikein kohdassa Asetukset > Yleiset > Päivä ja aika. Käytä Aseta automaattisesti -asetusta, mikäli mahdollista.
 • Pidä selkeä näköyhteys useaan eri suuntaan. Seinät, ajoneuvojen katot, korkeat rakennukset, vuoret ja muut esteet saattavat estää näkyvyyden GPS-satelliitteihin. Kun näin käy, laite käyttää Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa sijaintisi määrittämiseen, kunnes GPS-satelliitit ovat jälleen näkyvissä.

Joukkoistamalla kerättyihin Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen sijainteihin perustuvat palvelut

Jos sijaintipalvelut ovat päällä, laitteesi lähettää ajoittain lähellä olevien Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen maantieteelliset sijaintitunnisteet Applelle. Näin kasvatetaan Applen joukkoistamiseen perustuvan Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen tietokantaa. GPS:ää tukeva iOS-laite lähettää myös säännöllisesti tietoja GPS-sijainnista, matkanopeudesta sekä ilmanpaineesta Applelle, jos olet liikkeellä (esimerkiksi autolla) ja sijaintipalvelut ovat päällä. Näin laajennetaan Applen joukkoistamiseen perustuvaa tieliikennetietokantaa ja sisätilojen painetietokantaa. Applen keräämät joukkoistamiseen perustuvat sijaintitiedot tallennetaan salattuina, eikä niistä voida tunnistaa sinua.

Tietoja Bluetoothista, datasta ja sijaintipalveluista

iOS:ssa ja iPadOS 13:ssä apin on pyydettävä lupa Bluetooth-toimintojen käyttöön, paitsi äänen toistamiseen Bluetooth-laitteeseen, johon ei tarvita lupaa. Voit muuttaa laitteen Bluetooth-käyttöoikeuksia kohdasta Asetukset > Tietosuoja > Bluetooth.

Sijaintisi hätäpuheluiden aikana

Turvallisuussyistä iPhonen sijaintitietoja voidaan käyttää hätäpuheluissa pelastamisyritysten edesauttamiseksi riippumatta siitä, onko Sijaintipalvelut käytössä.

Lisätietoja

1. iPad (Wi-Fi + Cellular -mallit): Varmista, että mobiilidata on otettu käyttöön kohdasta Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata, vaikka sinulla ei olisi mobiilidatapalvelua. Näin laitteesi voidaan kalibroida tarkemmin käyttämällä verkon kellonaika- ja sijaintitietoja. Joskus SIM-kortin PIN-koodin poistaminen käytöstä voi olla tarpeen.
2. Manner-Kiinassa ja Saksassa myydyissä iOS- ja iPadOS-laitteissa saatetaan käyttää Wi-Fin sijaan termiä Wireless LAN (WLAN).
3. GPS on käytettävissä iPhonessa ja iPad Wi-Fi + Cellular -malleissa.
4. Bluetooth kommunikoi iBeaconien kanssa luodakseen ja tarkkaillakseen alueita, jotka lähettävät tunnistetietoja.
5. iOS- ja iPadOS-laitteet, joissa ei ole mobiiliyhteyttä, käyttävät vain Wi-Fiä sijaintipalveluissa (jos Wi-Fi-verkko on käytettävissä). Jotkin muun valmistajan apit käyttävät Wi-Fi-yhteyttä alueseurantaan. Jos laite on lukittu pääsykoodilla, ominaisuus voi olla rajoitettu tai epätarkka.

 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: