Mail-palveluiden käytöstä poistaminen OS X Serverissä

Voit muokata sitä, mitä Mail-palveluita OS X Serverissä käytetään. Voit esimerkiksi poistaa POP-palvelun käytöstä, jos haluat käyttää vain IMAP-palvelua.

Server.app 3.1 ja tätä uudemmat versiot sisältävät yleisen Mail-palvelinpalvelutarkistuksen. Tämä tarkistus takaa sen, että kaikki Mail-palvelimeen liittyvät palvelimet ovat käynnissä aina, kun Mail-palvelin käynnistetään. Jos haluat muokata OS X:n Mail-palvelinta, sinun täytyy poistaa tämä toiminto käytöstä.

 1. Voit poistaa Mail-palvelun käynnistyksen yhteydessä suoritettavan yleisen tarkistuksen käytöstä alla mainitulla komennolla Pääte-toiminnossa.

  sudo serveradmin settings mail:global:skip_enable_service_check = yes
  
 2. Valitse palvelut, jotka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Voit ottaa minkä tahansa seuraavista palveluista käyttöön (antamalla arvoksi yes) tai poistaa minkä tahansa niistä käytöstä (antamalla arvoksi no). Voit tehdä tämän Pääte-toiminnossa serveradmin-komennolla. Oletusarvoisesti kaikkien palveluiden arvona on yes.

  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_in =
  sudo serveradmin settings mail:postfix:enable_smtp_out =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_imap =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_pop =
  sudo serveradmin settings mail:imap:enable_sieve = 
  
 3. Pysäytä Mail-palvelin ja odota 30 sekuntia, että se lopettaa toimintansa kokonaan.
 4. Käynnistä Mail-palvelin. Yllä mainittujen muutosten pitäisi tulla voimaan.

Voit palauttaa nämä asetukset tarvittaessa oletusarvoihinsa määrittämällä kaikkien arvoksi yes tai määrittämällä skip_global_service_check-arvoksi no. Kun pysäytät Mail-palvelimen ja käynnistät sen sitten uudelleen, palvelut otetaan uudelleen käyttöön, jos niiden arvoksi on määritetty yes.

Julkaisupäivämäärä: