Äänilaitteiden käyttöönotto iMacissa (vuoden 2014 puoliväli tai uudempi)

Tässä artikkelissa kerrotaan äänilaitteiden käyttöönotosta iMacissa (vuoden 2014 puoliväli tai uudempi). Voit käyttää Ääni- ja MIDI-asetukset -ohjelmaa äänikanavan syöttö- ja toistolaitteiden valitsemiseen, toistokaiutinten määrittämiseen, kellotaajuuksien asettamiseen ja äänitasojen hallintaan.

Ääni- ja MIDI-asetusten avulla voit määrittää iMacin kanssa käyttämäsi äänensyöttö- ja toistolaitteet, kuten mikrofonit ja monen kanavan ääniliitännät. Ääni- ja MIDI-asetukset toimii erilaisten ääni- ja MIDI-liitäntälaitteiden kanssa, kuten tietokoneen sisäisten äänilaitteiden ja digitaalisten monen kanavan äänilaitteiden kanssa. Se toimii iMaciin FireWiren, USB:n, Bluetoothin, PCMCIA:n ja PCI:n avulla liitettyjen laitteiden kanssa.

Riippuu äänilaitteesta, mitä asetuksia Ääni- ja MIDI-asetuksista voi muuttaa. Esimerkiksi äänentoistolaitteen kunkin kanavan äänenvoimakkuutta voi säätää, jos laite tukee äänenvoimakkuuden säätämistä. Toimi seuraavasti:

 1. Liitä äänilaitteet iMaciin. Asenna laitteiden mukana toimitetut ohjelmistot tarvittaessa. Tutustu äänilaitteiden mukana toimitettuun dokumentaatioon.
 2. Avaa Ääni- ja MIDI-asetukset (sijaitsee tietokoneen Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiossa).
 3. Valitse äänilaite Äänilaitteet-ikkunan vasemman laidan luettelosta.
  • Jos haluat käyttää laitetta äänensyöttöön, valitse Toiminto-ponnahdusvalikosta Käytä tätä laitetta äänensyöttöön.
  • Jos haluat käyttää laitetta äänentoistoon, valitse Toiminto-ponnahdusvalikosta Käytä tätä laitetta äänentoistoon. Jos haluat, että myös järjestelmän äänet toistuvat laitteen kautta, valitse Toiminto-ponnahdusvalikosta Soita varoitukset ja äänet tämän laitteen kautta.
 4. Valitse Äänilaitteet-ikkunan oikeasta laidasta asetukset, joita haluat laitteen käyttävän:
  • Kellon lähde -ponnahdusvalikko kannattaa useimmiten jättää oletusasetukseensa.
  • Jos haluat ottaa monen kanavan surround-kaiutinmäärityksen käyttöön, osoita Määritä kaiuttimet -painiketta. Valitse, millaista määritystä haluat käyttää. Lue lisätietoja artikkelista Ulkoisten kaiuttimien käyttöönotto stereo- tai surround-ääntä varten.
  • Näytetaajuuden ja bittisyvyyden voi asettaa Muoto-ponnahdusvalikoista. Varmista, että asetukset sopivat äänilaitteellesi ja että syötön ja toiston näytetaajuudet ovat samat. Esimerkiksi iMac-tietokoneen sisäiset kaiuttimet saattavat näkyä seuraavasti:

 

Lisäasetukset

 • Jos iMac tukee laitteistonäytetaajuusmuunninta, Syöttö-valikossa on Laitteistotaajuusmuunnin-ponnahdusvalikko. Jos valitset Automaattinen-asetuksen, laitteistonäytetaajuusmuunnin kytkeytyy päälle, jos saapuvat ääninäytteet ovat PCM-muodossa ja niiden muoto vastaa kansainvälistä IEC 60958-3 -standardia. Laitteistonäytetaajuusmuunnin kytkeytyy pois päältä, jos syötevirta on koodattu. Käytettävissä on myös Ota käyttöön- ja Poista käytöstä -valinnat, jos laitteistonäytetaajuusmuunnin halutaan pitää aina päällä tai pois päältä. 
  Jos valitset Ota käyttöön, muun kuin LPCM-äänen tai koodatun äänen virtauttaminen ei ehkä onnistu, koska ääntä ei tunnisteta. 
 • Jos laitteen äänenvoimakkuutta voi tukea ohjelmallisesti, äänenvoimakkuuden liukusäätimet ovat siniset eli aktiiviset. Aseta kunkin kanavan äänenvoimakkuus liukusäädinten avulla.
Julkaisupäivämäärä: