OS X Server: sähköpostikutsujen, ilmoitusten ja varoitusten lähettäminen, kun SMTP-välityspalvelinta vaaditaan

OS X Server voi lähettää sähköpostikutsuja, ilmoituksia tai varoituksia monien OS X Server -palveluiden puolesta. Näitä ovat muun muassa välimuistipalvelu, varmennepalvelu, levypalvelu, palomuuri, Mail, verkkomäärityspalvelu, Profiilinhallinta-toiminto, Ohjelmistopäivitykset-toiminto ja Time Machine.

Kun Internet-palveluntarjoaja edellyttää SMTP-välityspalvelimen käyttöä lähtevän sähköpostin lähettämisessä, OS X Server voidaan määrittää käyttämään Internet-palveluntarjoajan vaatimaa SMTP-välityspalvelinta. 

OS X Server sisältää kaksi SMTP-palvelinta: OS X:n Mail-palvelun ja Sendmailin. Kun OS X Serverin Mail-palvelu on määritetty ja käytössä, sähköpostikutsut, ilmoitukset ja varoitukset lähetetään sillä. Jos OS X Serverin Mail-palvelu ei ole käytössä, käytetään sen sijaan Sendmailia. 

Jos käytät SMTP-välityspalvelinta, lisää sen osoite ja todennustunnistetiedot (jos tarpeen) OS X:n Mail-palvelimen määritykseen. Sekä OS X Serverin Mail-palvelu että Sendmail käyttävät samoja määritystiedostoja ja asetuksia:

 1. Avaa Server.app.
 2. Valitse Mail-paneelissa Relay outgoing mail through ISP (välitä lähtevät postit Internet-palveluntarjoajan kautta).
  Jos tämä asetus on jo valittuna, osoita Muokkaa-painiketta.Näyttöön avautuu kehote, jossa voit antaa uudet välityspalvelinyhteyden tiedot.
 3. Osoita ruutua Relay outgoing mail through ISP (välitä lähtevät postit Internet-palveluntarjoajan kautta) -kohdan vieressä.
 4. Osoita Muokkaa-painiketta.
 5. Anna välityspalvelimen DNS-nimi tai IP-osoite.

  Jos sinun täytyy käyttää jotain tiettyä porttia, anna sen numero. Lisää isäntänimen tai IP-osoitteen perään kaksoispiste ja sen perään porttinumero. Voit antaa arvoksi esimerkiksi 17.172.224.47:587 tai example.com:587. Voit poistaa Mail Exchange (MX) -haut käytöstä antamalla IP-osoitteen tai isäntänimen hakasulkeisiin. Voit antaa arvoksi esimerkiksi [17.172.224.47] tai [example.com].
   
 6. Jos välityspalvelin edellyttää todennusta ennen sähköpostin lähettämistä, valitse Enable SMTP relay authentication (ota SMTP-välityspalvelimen todennus käyttöön) ja anna sitten tarvittava käyttäjätunnus ja salasana.  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, tunnistetiedot lähetetään vahvimmalla käytettävissä olevalla todennustavalla. Vaihtoehtoja ovat CRAM-MD5, Digest-MD5 tai Kerberos.

OS X:n Mail-palvelu ei tarvitse käynnistää tai käynnistää uudelleen. Asetuksia käytetään automaattisesti sekä OS X Serverin Mail-palvelussa että Sendmailissa.

Julkaisupäivämäärä: