OS X Server: Safarin liitännäisasetusten hallinta määritysprofiilin avulla

Safari 6.1.2:ssa ja 7.0.2:ssa Safarin liitännäisasetuksia voidaan hallita OS X Serverin määritysprofiilien avulla.

Luo OS X Serverin Profiilinhallinta-toiminnolla Muokatut asetukset -tietosisältö. Anna asetusdomainin nimeksi com.apple.Safari ja lisää ManagedPlugInPolicies-avain alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Avain Tyyppi Sisältö
ManagedPlugInPolicies Sanakirja Jokaisen hallitun liitännäisen tiedot tallennetaan tähän sanakirjaan. Avain on liitännäisen nipputunniste, kun taas arvo on liitännäisen tiedot sisältävä sanakirja, kuten alla kuvataan.

Yleisiä liitännäisten nipputunnisteita ovat muun muassa seuraavat:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin.

 

Liitännäissanakirja
Jokainen liitännäisten sanakirja voi sisältää seuraavat avaimet:

Avain Tyyppi Arvo
PlugInFirstVisitPolicy Merkkijono

Tämä on valinnainen. Tämä määrittää liitännäiskäytännön tätä liitännäistä käyttävissä sivustoissa ensimmäisen käyntikerran yhteydessä. Tämän käytännön perusteella Safari joko sallii liitännäisen suorittamisen, estää suorittamisen tai kysyy käyttäjältä lupaa sen suorittamiseen.


Sallittuja arvoja ovat seuraavat:

  • PlugInPolicyAsk = lupaa kysytään
  • PlugInPolicyBlock = suorittaminen estetään
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = suorittaminen sallitaan
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = suorittaminen sallitaan aina
PlugInPreventPerSitePolicyChange Totuusarvo Tämä on valinnainen. Jos tätä asetusta käytetään ja totuusarvoksi määritetään true, käyttäjä ei voi muokata sivustojen liitännäisasetuksia, jotka on määritetty avaimella PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Totuusarvo Tämä on valinnainen. Jos tätä asetusta käytetään ja totuusarvoksi määritetään true, liitännäinen voidaan suorittaa suojaamattomassa tilassa sivuston ensimmäisen käyntikerran yhteydessä. Oletusarvo on false.
PlugInHostnamePolicies Tämä on sanakirjojen taulu. Tämä on valinnainen. Tähän tauluun tallennetaan yksittäisten sivustojen asetukset. Kunkin sivuston sanakirjamuoto on kuvattu alla.

 

Sivuston sanakirja
Jokainen sivuston sanakirja voi sisältää seuraavat avaimet:

Avain Tyyppi Arvo
PlugInHostname Merkkijono Tämä on sivuston isäntänimi.
PlugInPolicy Merkkijono Tämä määrittää, mitä liitännäiskäytäntöä käytetään sivustossa käytäessä. Sallitut arvot ovat samoja kuin yllä kuvatulla avaimella PlugInFirstVisitPolicy. .
PlugInRunUnsandboxed Totuusarvo Tämä on valinnainen. Jos tätä asetusta käytetään ja totuusarvoksi määritetään true, liitännäinen voidaan suorittaa suojaamattomassa tilassa. Oletusarvo on false.

Lisätietoja

Jos haluat tutustua esimerkkeihin Safariin liitännäisasetuksista, voit tutustua tämän esimerkkimääritysprofiilin lähdekoodiin.

Julkaisupäivämäärä: