Logic Remoten julkaisutiedot

Tässä artikkelissa kerrotaan Logic Remoten uusista ominaisuuksista.

Logic Remote 1.3.5:n uudet ominaisuudet ja toiminnot

• Sisältää toimintavakauden parannuksia ja ohjelmistovirheiden korjauksia.

Aiemmat versiot

  

Logic Remote 1.3.4

• Sisältää toimintavakauden parannuksia ja ohjelmistovirheiden korjauksia.

Logic Remote 1.3.3

 Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • iPhonessa on nyt entistä enemmän kosketustoimintoja tukevia soittimen säätimiä muun muassa kitaraa, bassoa, rumpuja, Smart Stringsiä ja sointunauhoja varten.

Mikseri

 • Mikserin päälähtökanavan nimi jää nyt näkyviin kappaleiden lisäämisen jälkeen.
 • Kun iPhonessa valitaan tyhjä Ohjelmistoinstrumentti-kanavaraita, ääniliitännän tulosäätimiä ei enää näytetä väärin.
 • Taajuuskorjain näkyy taas luotettavasti iOS-laitteessa oikein. 
 • MainStageen lisättyjen Ulkoinen instrumentti -kanavaraitojen soolopainikkeet näkyvät nyt Logic Remotessa.
 • Stereolähtö-kanavan Tallenna-painike ei enää joskus näy iPhonessa. 
 • Liitännäisasetusten ponnahdusikkuna pysyy nyt auki, kunnes napautat sen reunojen ulkopuolella, mikä helpottaa eri asetusten kokeilemista.

Vakaus ja luotettavuus

 • Logic Remote ei enää sulkeudu odottamatta iPhonessa, jos laitetta pyöritetään Aloita avaamalla Logic-projekti -valintaikkunan ollessa näytössä. 

Yleistä

 • Jos MainStage käynnistetään uudelleen, kun Logic Remotessa näkyy Aloita avaamalla MainStage-konsertti -valintaikkuna, valintaikkuna sulkeutuu nyt odotetulla tavalla konsertin avaamisen jälkeen. 
 • Logic Remotessa näkyy nyt Aloita avaamalla Logic-projekti -valintaikkuna eikä edellisen projektin mikseri, kun tiedosto suljetaan isäntäohjelmassa. 
 • Logic Remote sallii nyt enintään kuuden Drummer-raidan luonnin GarageBandissa.
 • Sointunauhan otelaudalla soitetut vaimennetut nuotit tallennetaan nyt GarageBandissa oikein. 
 • Pito poistetaan nyt automaattisesti käytöstä, kun arpeggiaattori on käytössä.
 • Kosketusinstrumentteja soitettaessa kosketusherkkyyden vaste on entistä parempi.

Liitännäiset

 • Logic Remote hallitsee nyt Alchemyn kiekkoa odotetulla tavalla. 

Logic Remote 1.3.2

Mikseri

 • Mikseriä vieritettäessä huipputason mittarit eivät enää katoa.
 • Isäntäohjelmassa tehdyt kappaleiden nimien ja värien muutokset näkyvät nyt välittömästi Logic Remoten Inspektorissa.
 • Logic Remotessa tyhjää lähetystä napautettaessa näyttöön ei enää tule käyttökelvottomia komentoja, kuten Ohita.
 • Lähettää-valikko ei enää odottamatta ilmesty näyttöön Ulkoinen MIDI- tai Lähtö-kanavaa napautettaessa.
 • Isäntäohjelman alueella tehdyt kanavan panorointitilan muutokset näkyvät nyt välittömästi Logic Remotessa.
 • Stereon panorointisäätimet voidaan nyt kääntää suoraan Logic Remotesta.
 • Tallenna-painike tulee nyt luotettavasti näkyviin, kun Äänitys käytössä -painike näytetään tai kätketään GarageBandissa Logic Remotea iPhonessa käytettäessä.
 • Logic Remotella voi nyt lisätä uusia lähetyksiä, kun lähetysten ensimmäinen sivu on täynnä, mutta toisella sivulla ei vielä ole lähetyksiä.

Yleistä

 • iPhonessa näytetään nyt kaikki tahtien ja iskujen paikka-arvot, kun toistopaikka on ennen kappaleen ensimmäistä tahtia.
 • Aikajana pysyy nyt näkyvissä, kun laite käännetään vaakatilaan ja sitten takaisin pystytilaan.
 • Ohjeen tunnisteet pysyvät nyt luotettavasti näkyvissä iPhonessa.

Logic Remote 1.3.1

Kosketusinstrumentit

 • Rumpusetti voidaan nyt asettaa minkä tahansa Ohjelmistoinstrumentti-patchin Kosketusinstrumentti-syöttömenetelmäksi.
 • Logic Remoten Kosketusinstrumentti-syöttömenetelmä päivitetään nyt luotettavasti patcheja vaihdettaessa.
 • Kosketusinstrumentit-koskettimisto ei enää joissakin tilanteissa lähetä odottamattoman paljon Pito pois -viestejä.

Mikseri

 • Ohjelman tasomittarit tallentavat nyt huipputasot yhtenäisesti.
 • Tasomittarit näyttävät nyt arvojen lukemat.
 • Taajuuskorjaimen tyhjää yleiskuvaa kaksoisnapautettaessa lisätään nyt isäntäohjelman määrittämä taajuuskorjainliitännäisen tyyppi.
 • Pakkaajan paikkaa kaksoisnapautettaessa lisätään nyt Compressor-liitännäinen.
 • Äänenvoimakkuuden häivytintä kaksoisnapautettaessa vahvistukseksi asetetaan 0 dB.
 • iPhonen Mikserin kanavissa näkyy nyt leikkeen osoitin.
 • Kaikki tasomittarit voidaan nyt nollata napauttamalla yhden mittarin huipputason näyttöä.
 • Logic Remoten Mikseri-näkymän yksittäiset lähetykset voidaan nyt ohittaa.
 • Logic Remoten Mikseri-näkymässä voidaan nyt määrittää uusia lähetyksiä.
 • Ohitetut lähetykset himmennetään nyt Logic Remoten Mikseri-näkymässä.
 • Kanavaraitoihin määritetyt liitännäiset voidaan nyt avata kaksoisnapauttamalla.
 • iPhonessa viimeisen lähetyksen poistaminen lähetysten 5–8 pankista saa nyt näkymän vaihtumaan lähetysten 1–4 pankiksi odotetulla tavalla.
 • iPhonessa Master-mittarin asteikko ei enää näy lineaarisena, kun Logicin asetuksissa valitaan eksponentiaalinen asetus.
 • EXS24:ssä Edellinen- ja Seuraava-painikkeet on nyt merkitty oikein.

Näppäinkomennot

 • Logic Remoten näppäinkomentopainikkeet on nyt valaistu niiden tilan osoittamiseksi.

Yleistä

 • Logic Remote tukee nyt Trimmaa- ja Suhteellinen-automaatiotiloja.
 • Logic Remote näyttää nyt valittujen patchien polut luotettavasti oikein.
 • Logic Remote ei enää lähetä odottamattomia Pito pois -viestejä MIDI-tallennuksen alussa.
 • iPad Pro Smart Keyboardin välilyöntinäppäintä voidaan nyt käyttää toiston pysäyttämiseen ja aloittamiseen.

Logic Remote 1.3

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • iPad Pron ja iPhonen tuki on lisätty.
  (iPhone-versio on yhteensopiva vain Logic Pro X:n kanssa ja sen käyttö on rajoitettu kuljetuksen hallintaan, kahden kanavanauhan häivyttimiin, automaattiseen tallennukseen ja näppäinkomentoihin.)
 • Voit nyt yhdistää samanaikaisesti useita Logic Remotea käyttäviä laitteita samaan isäntäohjelmaan.
 • Voit nyt vetää näppäinkomentopainikkeet Näppäinkomennot-näkymässä uusiin paikkoihin.
 • Nollaa soolo -painike hallitsee nyt soolon lopetus- ja palautuspainiketta Logic Pro X:ssä.

iPad Pron parannukset

 • Suuren tarkkuutensa ansiosta iPad Pro pystyy näyttämään entistä enemmän:
  • Mikserin näkyvien kanavaraitojen määrä oli 9, nyt se on 12.
  • Soitettavissa olevien pianon koskettimien enimmäismäärä oli 31, nyt se on 41.
  • Näkyvien näppäinkomentopainikkeiden määrä oli 24, nyt se on 35.
  • Soitettavissa olevien sointunauhojen määrä oli 8, nyt se on 12.
 • iPad Pron Logic Remotessa on yhdistelmänäkymä, joka sisältää Smart Controlit- ja Kosketusinstrumentti-näkymän sekä Sointunauha-näkymän lisäksi myös rivin näppäinkomentoja.
 • iPad Prossa Kanavaraita-elementtiin liittyy liitännäisliitäntä. Sen ansiosta voit käyttää liitännäisketjua palaamatta Mikseri-näkymään.

Luotettavuus

 • Logic Remote 1.3 sisältää yhteyttä parantavia korjauksia ja parannuksia.

Näppäinkomennot 

 • Näppäinkomennot-ikkuna päivitetään nyt odotetulla tavalla, kun isäntäohjelmaan muodostetaan yhteys uudelleen.
 • Määrittämätöntä näppäinkomentosolua Logic Remotessa napautettaessa Logic Pro X:n näyttö ei enää vilku.

Liitännäiset

 • Kanavan taajuuskorjain -liitännäisikkunaa ei enää tarvitse avata isäntäohjelmassa, jotta Logic Remote näyttää taajuuskorjaimen käyrän.
 • Logic Remoten ES2 Digiwaves -liukusäätimen säätäminen ei enää saa ES2:ta odottamatta käymään aaltoja läpi.

Kosketusinstrumentit

 • Näyttönäppäimistö antaa nyt odotetun äänimerkin, kun näppäimistöstä vaihdetaan sointunauhoihin ja sitten takaisin näppäimistöön.

Logic Remote 1.2.3

 • Kanavan taajuuskorjaimen taajuuskorjainkäyrä piirretään nyt oikein.
 • Kanavan taajuuskorjaimen vahvistusarvo näytetään nyt näytössä oikeassa paikassa.
 • GarageBandin kanssa käytettäessä Logic Remote ei enää näytä Nuotin toisto- ja Pistepoisto-painikkeita Rumpulevyt-näkymässä.

Logic Remote 1.2.2

Uudet ominaisuudet

 • Logic Remote sisältää nyt välilehdellisen Transform Padin ja X/Y-padin Smart Controlit Alchemy-instrumentteja varten.
 • Logic Pro X:ssä tai GarageBandissa voi nyt luoda useita Drummer-raitoja Logic Remoten avulla.
 • Instrumentti-liitännäinen avautuu nyt Instrumentti-paikkaa kaksoisnapautettaessa.

Muut päivitykset

 • Sisältää vakauteen liittyviä yleisiä parannuksia.
 • Logic Remote näyttää nyt saman varoitusikkunan kuin Logic Pro X, kun Automaation kirjoitus -tila on valittuna.
 • Nykyinen kanava näytetään nyt valintamerkillä, kun Logic Remotessa valitaan tulo tai lähtö.

Logic Remote 1.2.1

Uudet ominaisuudet

 • Logic Remote ei enää näytä Ulkoinen MIDI -kanavanauhojen tarpeetonta Soolo-painiketta.
 • Graafisen taajuuskorjaimen käyrien muokkaaminen on entistä sujuvampaa.
 • Voit nyt ohittaa kanavanauhan ponnahdusvalikot napauttamalla saman kanavanauhan mitä tahansa kohtaa.

Logic Remote 1.2

Uudet ominaisuudet

 • Voit säätää Logic Pro X:n kanavan taajuuskorjainta suoraan iPadista.
 • Uusi liitännäisnäkymä mahdollistaa Logic- tai Audio Unit -liitännäisten parametrien käytön Logic Pro X:n kanssa.
 • Voit lisätä liitännäisiä ja järjestellä ne etänä Logic Pro X:n avulla.
 • Hallitse mikrofonia ja yhteensopivien ääniliitäntöjen muita tuloasetuksia.
 • Voit nyt liikkua raitojen välillä LCD-näytön ponnahdusvalikossa.
 • Pitämällä kuljetuskanavan vaihtopainikkeita painettuina voit liikkua raitojen tai kanavien välillä.
 • Nupin keskikohdan napauttaminen kerran ei enää vaikuta nupin arvoon.
 • Basson otelauta -kosketusinstrumentti on nyt käytettävissä kaikkien patchien kanssa.
 • Logic Remote pystyy nyt ohittamaan järjestelmän nukkumisasetukset iPadissa.
 • Metronomi-painikkeen tila vastaa nyt Metronomin tilaa Logic Pro X:ssä tai GarageBandissa.
 • Mikseri avautuu nyt viimeksi valittuun näkymään.

Vakaus

 • Logic Remote ei enää sulkeudu odottamatta, kun Rumpulevy- tai Sointunauha-näkymästä siirrytään Smart Controlit -näkymään rumpukone-patchin ollessa valittuna.

Yleistä

 • Jos avaat Logic Pro X:n uudelleen, Logic Remote ei enää näytä tarpeetonta Aloita avaamalla Logic-projekti -valintaikkunaa lyhyesti, kun yhteys muodostetaan uudelleen.
 • Logic Remote ei enää ohita MainStagen tremolonupin paikkaa.
 • Seuraavan ja edellisen patchin painikkeet ovat nyt luotettavasti käytettävissä MainStagessa, kun valitset patch-luettelon ensimmäisen tai viimeisen patchin.

Logic Remote 1.1.1

 • Lisätty iOS 8:n tuki.

Logic Remote 1.1

 • Uusi, yksinkertaistettu ulkoasu
 • Kosketusinstrumentteja varten on lisätty entistä useampia sävelasteikkovaihtoehtoja.

Logic Remote 1.0.4

Korjaa ongelman, joka esti sävelasteikkotilojen ja sointunauhojen päivittämisen projektin nykyiseen sävellajiin.

Logic Remote 1.0.3

 • Sisältää MainStage 3:n tuen.
 • Ohjelmaan on nyt lisätty liukusäädin, jolla voi säätää kosketusinstrumenttien kosketusherkkyyttä.
 • Logic Remotessa ei enää ole Uusi Drummer-raita -valikkovaihtoehtoa, kun nykyisessä Logic-projektissa on jo Drummer-raita.
 • Liitännäisen lisäysnäyttö ei enää ole tyhjä, kun Smart Controlit- ja Kosketusinstrumentit-näkymässä on luotu uusi projekti.
 • Poista näppäinkomento -valikkokohde ei enää tule näyttöön, kun Näppäinkomennot-ikkunassa napautetaan tyhjää ruutua.
 • Korjattu harvoin ilmenevä ongelma, jonka vuoksi Logic Remoten ja GarageBandin aikajanat eivät ehkä pysyneet synkronoituina. 
 • Logic Remote ei enää estä iPadia siirtymistä nukkumistilaan.
 • Kun hammasratasvalikossa luodaan uusi patch, Logic Remote siirtyy nyt Kirjasto-näkymään.
 • Sisältää useita käyttöapuominaisuuksiin liittyviä parannuksia.

Logic Remote 1.0.2

 • Lisätty GarageBandin Mac-version (10.0) tuki.
 • Kosketusinstrumenttien herkkyysaluetta voi säätää.
 • Kirjastoselain ja Smart Controlit näkyvät nyt näytössä yhdessä.
 • Sisältää suorituskykyä ja vakautta lisääviä parannuksia.

Logic Remote 1.0.1

 • Sisältää useita parannuksia, joilla on ratkaistu Logic Remotea Logic Pro X -tietokoneeseen yhdistettäessä ilmenneet ongelmat.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi Logic Remote saattoi sulkeutua odottamatta, kun Mikserissä vaihdettiin pankkia häivytintä siirrettäessä.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi nuotit saattoivat jäädä soimaan artikulaatioasetuksia muutettaessa.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi Sointunauha-ikkuna saattoi muuttua mustaksi, jos sen ollessa auki luotiin tyhjä Ohjelmistoinstrumentti-raita.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi Logic Remoten LCD-näytössä saattoi näkyä Ei yhteydessä -viesti Logic Pro X:ään yhdistämisen jälkeen.
 • Herkkyysaluetta on lisätty ohjelmistoinstrumentteja Logic Remotella soitettaessa.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi poistuminen Logic Remotesta koskettimiston koskettimia painettaessa saattoi johtaa nuottien jumittumiseen Logic Pro X:ssä.
 • Sisältää useita parannuksia, joiden tarkoituksena on vähentää nuottien jäämistä soimaan, kun iPadin kanssa käytetään USB-näppäimistöä.
 • iPad ei enää siirry nukkumaan, jos Logic Remote lähettää MIDI-tiedostoa tai jos Logic Pro X toistaa sisältöä.
Julkaisupäivämäärä: