Logic Remoten julkaisutiedot

Tässä artikkelissa kerrotaan Logic Remoten uusista ominaisuuksista.

Logic Remote 1.5.2:n uudet ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

 • Tuki laajennetuille askelsekvensserin työkaluille, joiden avulla voit esimerkiksi äänittää askeleita livenä ja muokata melodisia rumpukuvioita.
 • Sisältää vakauteen liittyviä parannuksia ja virheenkorjauksia.

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Asetukset-valikossa on nyt Save As (Tallenna nimellä) -kohta.
 • Askelsekvensseri-näkymästä voidaan nyt äänittää live-dataa riveille.
 • Askelsekvensseri-näkymässä on nyt monotila, joka helpottaa monofonisten kuvioiden, kuten bassorivien, muokkaamista.
 • iPadin Askelsekvensseri-näkymästä voidaan nyt hallita askelsyötteen äänitystilaa.

Vakaus ja luotettavuus

 • Ratkaisee ongelman, jonka takia Logic Remote sulkeutui odottamatta, kun näkymä vaihdettiin näppäinkomennoista älykkääseen ohjeeseen ohjesisällön edelleen latautuessa.

Suorituskyky

 • Logic Remoten vierityksen suorituskykyä on parannettu, kun mikserissä navigoidaan Logic Pron oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä.

Käyttöapu

 • VoiceOver ilmoittaa nyt patchin valitsinpainikkeen oikein, kun Logic Remotea käytetään MainStagen kanssa.
 • Logic Remoten Live Loopsit -ruudukkoa voidaan nyt käyttää VoiceOverin avulla.
 • Logic Remoten Remix FX -säätimiä voidaan nyt käyttää VoiceOverin avulla.

Live Loopsit

 • Alchemyn Smart Controls -parametrit äänitetään nyt oikein Live Loopseihin Logic Remotesta.
 • Live Loopsien Asetukset-valikossa tehdyt muutokset näkyvät nyt odotetulla tavalla.
 • Logic Remotessa voidaan nyt valita useita tyhjiä Live Loops -soluja.
 • Live Loopsin Drummer- ja kuviosoluja voidaan nyt siirtää kaikkien raitojen välillä Logic Remoten raitapinossa.
 • Live Loops -näytöltä ja Koskettimisto-näkymän yläriviltä voidaan nyt valita useita soluja.
 • Ratkaisee ongelman, jonka takia Live Loops -näyttö ja Smart Controlit ja otelauta -ikkuna katosivat odottamatta, kun Hide Tracks -näyttö laitettiin päälle tai pois päältä Logic Prossa.
 • Pyyhkäiseminen yhdestä Live Loops -sarakkeen käynnistimestä toiseen Logic Remotessa lisää nyt solut jonoon odotetulla tavalla Logic Prossa.
 • Toisto-alivalikossa on nyt vahvistuksen ohjaus Live Loops -soluille.

Askelsekvensseri

 • Askelsekvensserin kuvioalueiden toistoa jatketaan nyt, jos Askelsekvensseri-näkymä on kätkettynä toiston aikana ja Live Loops -solua napautetaan askeleen lisäämiseksi.
 • Kuvio-inspektorin avulla voidaan nyt muokata legaton, Automaatiotilan ja MIDI-kanavan asetuksia.

Mikseri

 • Jos MainStagessa valitaan lähdöksi Mono, Logic Remote ei enää näytä panorointisäädintä kanavaraidassa.
 • Mikserikanavan valitseminen Logic Remotessa poistaa nyt muiden useiden valittujen raitojen valinnan.
 • Sends on Faders (Lähettää häivyttimiä käytettäessä) -valikkokohde on nyt koko ajan käytettävissä.
 • Lisäyksien valitseminen Ohjelmistoinstrumentti-kanavaraidoissa toimii edelleen, jos uusi lisätään jonkin Ohjelmistoinstrumentti-liitännäisen poistamisen jälkeen.
 • Häivyttimen kaksoisnapauttaminen nollaa nyt häivyttimen odotetulla tavalla 0 desibeliin.
 • Äänenvoimakkuuden häivyttimet pysyvät säädettävinä sen jälkeen, kun ne siirretään niiden minimisijaintiin.
 • Kanavamittarit näkyvät nyt edelleen mikserissä, kun näkymää vieritetään Logic Remotessa.
 • Lähetä-ponnahdusikkunat avautuvat nyt heti napautettaessa.
 • Alchemy-liitännäisen näkymä ei enää vaihda takaisin sivulle 1, kun kanavanäkymä laitetaan päälle tai pois päältä.
 • Space Designer -liitännäisen näkymä ei enää vaihda sivulle 1, kun sivulla 2 olevaa arvoa muokataan.
 • Ratkaisee ongelman, jonka takia Logic Remote odottamatta näytti sellaisten kanavien häivyttimet, jotka eivät sisältäneet valittua lähetystä Sends on Faders (Lähettää häivyttimiä käytettäessä) -tilassa.
 • Ratkaisee ongelman, jonka takia Logic Remote odottamatta näytti mikserin säätimet, kun kansioraita valittiin.
 • Logic Remoten mikserinäkymä päivittyy nyt luotettavammin vastaamaan Logic Prota.
 • Pyyhkäiseminen kahdella sormella Magic Trackpad 2:lla säätää nyt odotetulla tavalla äänenvoimakkuuden häivyttimiä.

Liitännäiset

 • Taajuuskorjaimen Päällä/Pois-painikkeen laittaminen päälle tai pois ChromaVerbissä ei enää aiheuta sitä, että liitännäisikkuna siirtyy sivulle 1.

Remix FX

 • Muutokset, jotka tehdään Remix FX:n suodatinnauhaan, kun FX-lukko on päällä, tulevat nyt näkyviin, kun koko Remix FX -näkymä paljastetaan.
 • Logic Remoten Remix FX -näkymän alalaidassa olevat kohdat ovat nyt käytettävissä.

Smart Controlit

 • Logic Remoten Smart Controlit -näkymä päivittyy nyt entistä luotettavammin vastaamaan Logic Prota.

Automaatio

 • Logic Remoten häivyttimet päivittyvät nyt odotetulla tavalla käytettäessä Touch Trim (Trimmaa)- tai Touch Relative (Suhteellinen) -automaatiotiloja.

Näppäinkomennot

 • Uudet merkit, jotka luodaan Logic Remoten näppäinkomennolla, näkyvät nyt heti Logic Remotessa.
 • Smart Keyboardin 1-näppäimen painaminen Smart Controlit ja koskettimisto -näkymän avaamiseksi ei enää avaa silmukkaselainta, jos silmukkaselain näkyi aiemmassa näkymässä.
 • Näppäinkomennot-näkymä avautuu nyt suoraan viimeksi katsotulle sivulle toisesta näkymästä palattaessa.
 • Magic Keyboardille on nyt saatavilla Save Project (Tallenna projekti) -näppäinkomento.
 • Ratkaisee useita ongelmia, jotka koskevat näppäimistökomentojen suorittamista iPhoneen liitetyllä Bluetooth-näppäimistöllä.
 • Muokkaa näppäinkomentoja -valikko näkyy nyt odotetulla tavalla, kun Kirjasto-näkymä siirretään näytön alalaitaan.
 • Näppäinkomentoeditori näkyy nyt odotetulla tavalla, kun Muokkaa näppäinkomentoja valitaan aikajanan ollessa näkyvissä.

Yleistä

 • Näytteiden lisääminen Drum Machine Designeriin ei enää aiheuta odottamattoman varoituksen näkymistä lyhyesti Logic Remotessa.
 • Aikanäyttö pysyy nyt näkyvissä, kun laitteen suunta vaihdetaan vaakasuunnasta pystysuuntaan iPhonessa.
 • Nuotit jatkuvat nyt odotetulla tavalla, kun MIDI-tiedosto tallennetaan Sustain-asetuksen ollessa päällä Smart Keyboardissa.
 • Ratkaisee ongelman, jonka takia Remix FX:stä kanavan taajuuskorjaimeen vaihtaminen saattoi aiheuttaa sen, että näyttö näkyi sumeana tai tyhjänä.
 • Kirjaston sijaintia ja kokoa näkymiä vaihdettaessa on parannettu.

Aiemmat versiot

  

Logic Remote 1.5.1

Vakaus/luotettavuus

 • Logic Remote ei enää sulkeudu ajoittain odottamatta, kun säveliä soitetaan yhdistetyllä MIDI-koskettimistolla.

Mikseri

 • Logic Remoten mikserinäkymä päivittyy nyt luotettavammin vastaamaan Logic Prota.
 • iPadissa häivyttimen siirtäminen mikserissä vierityksen jälkeen ei enää saa myös muita häivyttimiä näyttämään siltä, että niitä on siirretty.

Live Loopsit

 • Ruudukon pysäytyspainike toimii nyt odotetulla tavalla sen jälkeen, kun Muokkaa-painiketta napautetaan Live Loopsit -näkymässä. 

Kosketusinstrumentit

 • Rumpupadit ja Smart Controlit näkyvät nyt luotettavasti sähkörumpusettipatcheja ladattaessa.

Logic Remote 1.5

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Askelsekvensseriä voidaan nyt hallita iPadilla tai iPhonella iskujen, bassokulkujen ja melodisten osien luontia varten.
 • Tukee näppäimistökomentoja Smart Keyboardia tai Bluetooth-näppäimistöä käytettäessä.

Vakaus ja luotettavuus

 • Logic Remote ei enää jumiudu ajoittain, kun
  • kirjastoa käytetään Mikserin katsomisen jälkeen ja ollaan yhteydessä MainStageen
  • iPhonessa käytetään Live Loopseja ja Remix-tehosteita.

Käyttöapu

 • VoiceOver ilmoittaa nyt näkymän valintapainikkeet ylärivillä.
 • Sointunauhat-toiminnon Sustain-asetuksen poistaminen käytöstä VoiceOverilla toimii nyt oikein.

Live Loopsit

 • Tilanteiden nimet ja käynnistinpainikkeet pysyvät nyt näkyvissä Live Loopsit -soluja vedettäessä.
 • Live Loopsit toimivat nyt luotettavammin tilanteita valittaessa ja käynnistettäessä.
 • Scene Setting (Tilanteen asetus) -ikkuna näkyy nyt luotettavasti sen jälkeen, kun Logic Prohon on lisätty kappaleita. 
 • Soluja pyyhkäisemällä käynnistettäessä solut asetetaan nyt toistoa varten luotettavasti jonoon.
 • Logic Remote päivittää nyt näkymän luotettavasti Logicissa valittujen Live Loops -solujen näyttämistä varten.
 • Logic Remote vierittää nyt luotettavasti Live Loops -ruudukon koon säätämisen jälkeen.
 • Pitkiä säveliä ei enää odottamatta katkaista, kun solun tallennus alkaa.
 • Live Loops -solujen värit näkyvät nyt oikein, kun Region Color -asetukseksi asetetaan Logic Prossa As Track Color.

Mikseri

 • Panoroijia, nuppeja ja häivyttimiä voidaan nyt hallita ulkoisella ohjauslevyllä tehtävillä kahden sormen eleillä.
 • Logic Remoten mikserinäkymä päivittyy nyt luotettavammin vastaamaan Logic Prota.
 • Liitännäisikkunoiden sivunäkymän ohjainpainikkeet reagoivat nyt yksittäisiin napautuksiin.
 • Drum Kit Designer -liitännäinen näkyy nyt luotettavasti Drummer-raitojen kanavaraidoilla.

Smart Controlit

 • Logic Pron Smart Controlit -näkymä päivittyy nyt vastaamaan Logic Remotessa tehtyjä muutoksia.

Kosketusinstrumentit

 • Kosketusinstrumentit reagoivat nyt luotettavasti kameran sovitinsarjalla yhdistettyjen ulkoisten ohjainten MIDI-syötteeseen.
 • iPhonen Otelauta-näkymä pysyy nyt näkyvissä, kun siirrytään Perform Using (Esitä käyttämällä) -näkymään ja siitä pois valintaa muuttamatta.

Sisältö 

 • Kirjasto-ikkuna pysyy nyt esiasetuksen napauttamisen jälkeen auki, mikä helpottaa äänten selaamista.

Yleistä

 • iPhonen Leikkaa-toiminto toimii nyt odotetulla tavalla, kun Live Loops -solut valitaan vaakasuunnassa ja sitten vaihdetaan pystysuuntaan ennen Leikkaa-komennon suorittamista.
 • Logic Remote näyttää nyt oikean raidan, kun Smart Controlit -näkymästä vaihdetaan Live Loops -näkymään.
 • Logic Remote näyttää nyt valintaikkunan, kun Uusi raita -ikkuna on auki Logic Pron uudessa tyhjässä projektissa.

Logic Remote 1.4

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Hallitse Live Loopseja iPadista tai iPhonesta käynnistämällä soluja tai vaihtamalla tilanteiden välillä.
 • Lisää Remix-tehosteita Multi-Touchilla yksittäisiin raitoihin tai koko kappalemiksaukseen.
 • Selaa ja lisää Apple Loopseja Live Loops -projekteihisi iPadilla.
 • Logic Remote tukee nyt Tummaa tilaa.

Käyttöapu

 • iPhonen Otelauta on nyt käytettävissä VoiceOverilla.
 • I/O- ja Lähettää-toimintojen sekä päähäivyttimen asetukset ovat nyt käytettävissä VoiceOverilla.
 • VoiceOver ilmoittaa nyt edellisen raidan painikkeen oikein.

Vakaus/luotettavuus

 • Logic Remote ei enää sulkeudu joskus odottamatta, kun sointunauhoja soitetaan välittömästi sen jälkeen, kun laite on herätetty 12,9 tuuman näytöllä varustettua iPad Prota käytettäessä.
 • Logic Remote ei enää sulkeudu joskus odottamatta, kun patcheja vaihdetaan nopeasti MainStagessa.

Mikseri

 • Panorointi- ja Binaural Pan (Binauraalinen panorointi) -valikkokohteita ei enää näytetä odottamatta monokappaleissa, ja ne näkyvät odotetulla tavalla stereokappaleissa.
 • Kun Logic Remoten häivytin siirretään asentoon +6 dB, Logicin vastaava häivytin ei enää hyppää asentoon -∞.
 • Kappalepinoissa ei enää näy ylimääräistä panoroinnin säädintä.
 • Panoroinnin säädintä säädettäessä peitossa näkyy nyt absoluuttinen panoroinnin arvo eikä edelliseen asetukseen suhteutettu arvo.
 • Logic Remote näyttää nyt häivyttimet kullanvärisinä, kun Logic oli Sends on Faders (Lähettää häivyttimiä käytettäessä) -tilassa.
 • Projekteissa, joissa on enemmän kanavia kuin mitä voidaan näyttää kerralla, voit nyt näkymää pyyhkäisemällä siirtyä suoraan Mikserin Pää-kanavaraitaan.
 • Logic Remote näyttää nyt luotettavasti kanavaraitaan lisätyn toisen liitännäisen.
 • Kanavaraidan tulo-, lähtö-, stereo- ja panorointimääritysten ponnahdusikkunoissa on nyt valintamerkit määritettyjen asetusten kohdalla.
 • Logic Remote ei enää näytä harhaanjohtavia soolopainikkeita Stereolähtö- ja Pää-kanavaraidoilla.
 • Väylälähetyksiä ei enää joskus odottamatta ohiteta sen jälkeen, kun toinen väylä on ohitettu, laitteen kotipainiketta on painettu ja Logic Remote on taas tuotu edustalle.
 • Liitännäisten avauspainikkeet toimivat nyt luotettavasti.
 • Ohjelmistoinstrumentti-kanavaraidan Instrumentti-paikan arvoksi ei enää anneta Instrumentti-arvon sijaan Ei syötettä, kun Drum Kit Designer -liitännäinen poistetaan paikasta Logic Controlilla.
 • Liitännäisten ponnahdusikkunat toimivat nyt luotettavasti, kun liitännäisten järjestystä on muutettu kanavaraidassa.
 • Ensimmäisen kanavan nimi on nyt asianmukaisesti Audio 1 projekteissa, joissa on suuri määrä raitoja.
 • Logic Remote -mikserin ensimmäiset raidat reagoivat nyt kosketukseen projekteissa, joissa on enemmän raitoja kuin mitä iPadin näyttöön mahtuu kerralla.
 • Logic Remoten häivyttimet päivittyvät nyt näkyvästi odotetulla tavalla kirjoittamisen automatisoinnin jälkeen.
 • Logic Remoten häivyttimissä on nyt häivyttimien arvoina desimaalivälejä.
 • Monokanavissa ei enää näy virheellisesti panorointisäädintä, joka on panoroitu kokonaan vasemmalle.

Liitännäiset

 • Vaihtaminen usean sivun liitännäisestä yhden sivun liitännäiseen ei enää muuta näkymää tyhjäksi.
 • Lineaarisen vaiheen taajuuskorjain on nyt ulkoasultaan samanlainen kuin Logic Pro X:ssä ja MainStagessa.
 • Parametristen taajuuksien vahvistuksen ohjaukset kanavan taajuuskorjaimessa vaikuttavat nyt oikeisiin taajuuksiin.
 • Channel EQ Gain Scaler (Kanavan taajuuskorjaimen vahvistuksen skaalaus)- ja Analysoija-asteikkosäätimiä voidaan nyt säätää suoraan kosketusnäytöstä.
 • Logic Remote näyttää nyt luotettavasti taajuuskorjauskaistan varjostetun kaistanleveysalueen kanavan taajuuskorjaimessa taajuutta säädettäessä.

Smart Controlit

 • Drum Machine Designer -sarjan kappaleiden nimet näkyvät nyt Rumpupadit-näkymässä odotetulla tavalla.

Yleistä

 • Smart Controlit eivät enää näytä passiivisilta patchin poiston kumoamisen jälkeen.
 • Sustain-kytkin aktivoituu nyt luotettavasti, kun Logic Remotella ja MainStagella siirrytään Smart Controlit ja koskettimisto -näkymästä Sointunauhat-näkymään ja siitä takaisin Smart Controlit ja koskettimisto -näkymään.
 • Näppäinkomennot-näkymässä säilyy nyt nykyinen sivu, kun siirrytään toiseen näkymään ja siitä takaisin.
 • Tempo and Time Signature (Tempo ja tahtilaji) -ikkunan Tempo-painikkeen napautus näkyy nyt selvästi.
 • Kun Näppäinkomennot-sivua muokataan iPhonessa vaakasuunnassa, oikea sivunumero näytetään luotettavasti.
 • Toistopää ei enää odottamatta vaihda paikkaa, kun iPhone X:ssä siirrytään pystyasennosta vaaka-asentoon.

Logic Remote 1.3.5

• Sisältää toimintavakauden parannuksia ja ohjelmistovirheiden korjauksia.

Logic Remote 1.3.4

• Sisältää toimintavakauden parannuksia ja ohjelmistovirheiden korjauksia.

Logic Remote 1.3.3

 Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • iPhonessa on nyt entistä enemmän kosketustoimintoja tukevia soittimen säätimiä muun muassa kitaraa, bassoa, rumpuja, Smart Stringsiä ja sointunauhoja varten.

Mikseri

 • Mikserin päälähtökanavan nimi jää nyt näkyviin kappaleiden lisäämisen jälkeen.
 • Kun iPhonessa valitaan tyhjä Ohjelmistoinstrumentti-kanavaraita, ääniliitännän tulosäätimiä ei enää näytetä väärin.
 • Taajuuskorjain näkyy taas luotettavasti iOS-laitteessa oikein. 
 • MainStageen lisättyjen Ulkoinen instrumentti -kanavaraitojen soolopainikkeet näkyvät nyt Logic Remotessa.
 • Stereolähtö-kanavan Tallenna-painike ei enää joskus näy iPhonessa. 
 • Liitännäisasetusten ponnahdusikkuna pysyy nyt auki, kunnes napautat sen reunojen ulkopuolella, mikä helpottaa eri asetusten kokeilemista.

Vakaus ja luotettavuus

 • Logic Remote ei enää sulkeudu odottamatta iPhonessa, jos laitetta pyöritetään Aloita avaamalla Logic-projekti -valintaikkunan ollessa näytössä. 

Yleistä

 • Jos MainStage käynnistetään uudelleen, kun Logic Remotessa näkyy Aloita avaamalla MainStage-konsertti -valintaikkuna, valintaikkuna sulkeutuu nyt odotetulla tavalla konsertin avaamisen jälkeen. 
 • Logic Remotessa näkyy nyt Aloita avaamalla Logic-projekti -valintaikkuna eikä edellisen projektin mikseri, kun tiedosto suljetaan isäntäohjelmassa. 
 • Logic Remote sallii nyt enintään kuuden Drummer-raidan luonnin GarageBandissa.
 • Sointunauhan otelaudalla soitetut vaimennetut nuotit tallennetaan nyt GarageBandissa oikein. 
 • Pito poistetaan nyt automaattisesti käytöstä, kun arpeggiaattori on käytössä.
 • Kosketusinstrumentteja soitettaessa kosketusherkkyyden vaste on entistä parempi.

Liitännäiset

 • Logic Remote hallitsee nyt Alchemyn kiekkoa odotetulla tavalla. 

Logic Remote 1.3.2

Mikseri

 • Mikseriä vieritettäessä huipputason mittarit eivät enää katoa.
 • Isäntäohjelmassa tehdyt kappaleiden nimien ja värien muutokset näkyvät nyt välittömästi Logic Remoten Inspektorissa.
 • Logic Remotessa tyhjää lähetystä napautettaessa näyttöön ei enää tule käyttökelvottomia komentoja, kuten Ohita.
 • Lähettää-valikko ei enää odottamatta ilmesty näyttöön Ulkoinen MIDI- tai Lähtö-kanavaa napautettaessa.
 • Isäntäohjelman alueella tehdyt kanavan panorointitilan muutokset näkyvät nyt välittömästi Logic Remotessa.
 • Stereon panorointisäätimet voidaan nyt kääntää suoraan Logic Remotesta.
 • Tallenna-painike tulee nyt luotettavasti näkyviin, kun Äänitys käytössä -painike näytetään tai kätketään GarageBandissa Logic Remotea iPhonessa käytettäessä.
 • Logic Remotella voi nyt lisätä uusia lähetyksiä, kun lähetysten ensimmäinen sivu on täynnä, mutta toisella sivulla ei vielä ole lähetyksiä.

Yleistä

 • iPhonessa näytetään nyt kaikki tahtien ja iskujen paikka-arvot, kun toistopaikka on ennen kappaleen ensimmäistä tahtia.
 • Aikajana pysyy nyt näkyvissä, kun laite käännetään vaakatilaan ja sitten takaisin pystytilaan.
 • Ohjeen tunnisteet pysyvät nyt luotettavasti näkyvissä iPhonessa.

Logic Remote 1.3.1

Kosketusinstrumentit

 • Rumpusetti voidaan nyt asettaa minkä tahansa Ohjelmistoinstrumentti-patchin Kosketusinstrumentti-syöttömenetelmäksi.
 • Logic Remoten Kosketusinstrumentti-syöttömenetelmä päivitetään nyt luotettavasti patcheja vaihdettaessa.
 • Kosketusinstrumentit-koskettimisto ei enää joissakin tilanteissa lähetä odottamattoman paljon Pito pois -viestejä.

Mikseri

 • Ohjelman tasomittarit tallentavat nyt huipputasot yhtenäisesti.
 • Tasomittarit näyttävät nyt arvojen lukemat.
 • Taajuuskorjaimen tyhjää yleiskuvaa kaksoisnapautettaessa lisätään nyt isäntäohjelman määrittämä taajuuskorjainliitännäisen tyyppi.
 • Pakkaajan paikkaa kaksoisnapautettaessa lisätään nyt Compressor-liitännäinen.
 • Äänenvoimakkuuden häivytintä kaksoisnapautettaessa vahvistukseksi asetetaan 0 dB.
 • iPhonen Mikserin kanavissa näkyy nyt leikkeen osoitin.
 • Kaikki tasomittarit voidaan nyt nollata napauttamalla yhden mittarin huipputason näyttöä.
 • Logic Remoten Mikseri-näkymän yksittäiset lähetykset voidaan nyt ohittaa.
 • Logic Remoten Mikseri-näkymässä voidaan nyt määrittää uusia lähetyksiä.
 • Ohitetut lähetykset himmennetään nyt Logic Remoten Mikseri-näkymässä.
 • Kanavaraitoihin määritetyt liitännäiset voidaan nyt avata kaksoisnapauttamalla.
 • iPhonessa viimeisen lähetyksen poistaminen lähetysten 5–8 pankista saa nyt näkymän vaihtumaan lähetysten 1–4 pankiksi odotetulla tavalla.
 • iPhonessa Master-mittarin asteikko ei enää näy lineaarisena, kun Logicin asetuksissa valitaan eksponentiaalinen asetus.
 • EXS24:ssä Edellinen- ja Seuraava-painikkeet on nyt merkitty oikein.

Näppäinkomennot

 • Logic Remoten näppäinkomentopainikkeet on nyt valaistu niiden tilan osoittamiseksi.

Yleistä

 • Logic Remote tukee nyt Trimmaa- ja Suhteellinen-automaatiotiloja.
 • Logic Remote näyttää nyt valittujen patchien polut luotettavasti oikein.
 • Logic Remote ei enää lähetä odottamattomia Pito pois -viestejä MIDI-tallennuksen alussa.
 • iPad Pro Smart Keyboardin välilyöntinäppäintä voidaan nyt käyttää toiston pysäyttämiseen ja aloittamiseen.

Logic Remote 1.3

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • iPad Pron ja iPhonen tuki on lisätty.
  (iPhone-versio on yhteensopiva vain Logic Pro X:n kanssa ja sen käyttö on rajoitettu kuljetuksen hallintaan, kahden kanavanauhan häivyttimiin, automaattiseen tallennukseen ja näppäinkomentoihin.)
 • Voit nyt yhdistää samanaikaisesti useita Logic Remotea käyttäviä laitteita samaan isäntäohjelmaan.
 • Voit nyt vetää näppäinkomentopainikkeet Näppäinkomennot-näkymässä uusiin paikkoihin.
 • Nollaa soolo -painike hallitsee nyt soolon lopetus- ja palautuspainiketta Logic Pro X:ssä.

iPad Pron parannukset

 • Suuren tarkkuutensa ansiosta iPad Pro pystyy näyttämään entistä enemmän:
  • Mikserin näkyvien kanavaraitojen määrä oli 9, nyt se on 12.
  • Soitettavissa olevien pianon koskettimien enimmäismäärä oli 31, nyt se on 41.
  • Näkyvien näppäinkomentopainikkeiden määrä oli 24, nyt se on 35.
  • Soitettavissa olevien sointunauhojen määrä oli 8, nyt se on 12.
 • iPad Pron Logic Remotessa on yhdistelmänäkymä, joka sisältää Smart Controlit- ja Kosketusinstrumentti-näkymän sekä Sointunauha-näkymän lisäksi myös rivin näppäinkomentoja.
 • iPad Prossa Kanavaraita-elementtiin liittyy liitännäisliitäntä. Sen ansiosta voit käyttää liitännäisketjua palaamatta Mikseri-näkymään.

Luotettavuus

 • Logic Remote 1.3 sisältää yhteyttä parantavia korjauksia ja parannuksia.

Näppäinkomennot 

 • Näppäinkomennot-ikkuna päivitetään nyt odotetulla tavalla, kun isäntäohjelmaan muodostetaan yhteys uudelleen.
 • Määrittämätöntä näppäinkomentosolua Logic Remotessa napautettaessa Logic Pro X:n näyttö ei enää vilku.

Liitännäiset

 • Kanavan taajuuskorjain -liitännäisikkunaa ei enää tarvitse avata isäntäohjelmassa, jotta Logic Remote näyttää taajuuskorjaimen käyrän.
 • Logic Remoten ES2 Digiwaves -liukusäätimen säätäminen ei enää saa ES2:ta odottamatta käymään aaltoja läpi.

Kosketusinstrumentit

 • Näyttönäppäimistö antaa nyt odotetun äänimerkin, kun näppäimistöstä vaihdetaan sointunauhoihin ja sitten takaisin näppäimistöön.

Logic Remote 1.2.3

 • Kanavan taajuuskorjaimen taajuuskorjainkäyrä piirretään nyt oikein.
 • Kanavan taajuuskorjaimen vahvistusarvo näytetään nyt näytössä oikeassa paikassa.
 • GarageBandin kanssa käytettäessä Logic Remote ei enää näytä Nuotin toisto- ja Pistepoisto-painikkeita Rumpulevyt-näkymässä.

Logic Remote 1.2.2

Uudet ominaisuudet

 • Logic Remote sisältää nyt välilehdellisen Transform Padin ja X/Y-padin Smart Controlit Alchemy-instrumentteja varten.
 • Logic Pro X:ssä tai GarageBandissa voi nyt luoda useita Drummer-raitoja Logic Remoten avulla.
 • Instrumentti-liitännäinen avautuu nyt Instrumentti-paikkaa kaksoisnapautettaessa.

Muut päivitykset

 • Sisältää vakauteen liittyviä yleisiä parannuksia.
 • Logic Remote näyttää nyt saman varoitusikkunan kuin Logic Pro X, kun Automaation kirjoitus -tila on valittuna.
 • Nykyinen kanava näytetään nyt valintamerkillä, kun Logic Remotessa valitaan tulo tai lähtö.

Logic Remote 1.2.1

Uudet ominaisuudet

 • Logic Remote ei enää näytä Ulkoinen MIDI -kanavanauhojen tarpeetonta Soolo-painiketta.
 • Graafisen taajuuskorjaimen käyrien muokkaaminen on entistä sujuvampaa.
 • Voit nyt ohittaa kanavanauhan ponnahdusvalikot napauttamalla saman kanavanauhan mitä tahansa kohtaa.

Logic Remote 1.2

Uudet ominaisuudet

 • Voit säätää Logic Pro X:n kanavan taajuuskorjainta suoraan iPadista.
 • Uusi liitännäisnäkymä mahdollistaa Logic- tai Audio Unit -liitännäisten parametrien käytön Logic Pro X:n kanssa.
 • Voit lisätä liitännäisiä ja järjestellä ne etänä Logic Pro X:n avulla.
 • Hallitse mikrofonia ja yhteensopivien ääniliitäntöjen muita tuloasetuksia.
 • Voit nyt liikkua raitojen välillä LCD-näytön ponnahdusvalikossa.
 • Pitämällä kuljetuskanavan vaihtopainikkeita painettuina voit liikkua raitojen tai kanavien välillä.
 • Nupin keskikohdan napauttaminen kerran ei enää vaikuta nupin arvoon.
 • Basson otelauta -kosketusinstrumentti on nyt käytettävissä kaikkien patchien kanssa.
 • Logic Remote pystyy nyt ohittamaan järjestelmän nukkumisasetukset iPadissa.
 • Metronomi-painikkeen tila vastaa nyt Metronomin tilaa Logic Pro X:ssä tai GarageBandissa.
 • Mikseri avautuu nyt viimeksi valittuun näkymään.

Vakaus

 • Logic Remote ei enää sulkeudu odottamatta, kun Rumpulevy- tai Sointunauha-näkymästä siirrytään Smart Controlit -näkymään rumpukone-patchin ollessa valittuna.

Yleistä

 • Jos avaat Logic Pro X:n uudelleen, Logic Remote ei enää näytä tarpeetonta Aloita avaamalla Logic-projekti -valintaikkunaa lyhyesti, kun yhteys muodostetaan uudelleen.
 • Logic Remote ei enää ohita MainStagen tremolonupin paikkaa.
 • Seuraavan ja edellisen patchin painikkeet ovat nyt luotettavasti käytettävissä MainStagessa, kun valitset patch-luettelon ensimmäisen tai viimeisen patchin.

Logic Remote 1.1.1

 • Lisätty iOS 8:n tuki.

Logic Remote 1.1

 • Uusi, yksinkertaistettu ulkoasu
 • Kosketusinstrumentteja varten on lisätty entistä useampia sävelasteikkovaihtoehtoja.

Logic Remote 1.0.4

Korjaa ongelman, joka esti sävelasteikkotilojen ja sointunauhojen päivittämisen projektin nykyiseen sävellajiin.

Logic Remote 1.0.3

 • Sisältää MainStage 3:n tuen.
 • Ohjelmaan on nyt lisätty liukusäädin, jolla voi säätää kosketusinstrumenttien kosketusherkkyyttä.
 • Logic Remotessa ei enää ole Uusi Drummer-raita -valikkovaihtoehtoa, kun nykyisessä Logic-projektissa on jo Drummer-raita.
 • Liitännäisen lisäysnäyttö ei enää ole tyhjä, kun Smart Controlit- ja Kosketusinstrumentit-näkymässä on luotu uusi projekti.
 • Poista näppäinkomento -valikkokohde ei enää tule näyttöön, kun Näppäinkomennot-ikkunassa napautetaan tyhjää ruutua.
 • Korjattu harvoin ilmenevä ongelma, jonka vuoksi Logic Remoten ja GarageBandin aikajanat eivät ehkä pysyneet synkronoituina. 
 • Logic Remote ei enää estä iPadia siirtymistä nukkumistilaan.
 • Kun hammasratasvalikossa luodaan uusi patch, Logic Remote siirtyy nyt Kirjasto-näkymään.
 • Sisältää useita käyttöapuominaisuuksiin liittyviä parannuksia.

Logic Remote 1.0.2

 • Lisätty GarageBandin Mac-version (10.0) tuki.
 • Kosketusinstrumenttien herkkyysaluetta voi säätää.
 • Kirjastoselain ja Smart Controlit näkyvät nyt näytössä yhdessä.
 • Sisältää suorituskykyä ja vakautta lisääviä parannuksia.

Logic Remote 1.0.1

 • Sisältää useita parannuksia, joilla on ratkaistu Logic Remotea Logic Pro X -tietokoneeseen yhdistettäessä ilmenneet ongelmat.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi Logic Remote saattoi sulkeutua odottamatta, kun Mikserissä vaihdettiin pankkia häivytintä siirrettäessä.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi nuotit saattoivat jäädä soimaan artikulaatioasetuksia muutettaessa.
 • Korjattu ongelma, jonka vuoksi Sointunauha-ikkuna saattoi muuttua mustaksi, jos sen ollessa auki luotiin tyhjä Ohjelmistoinstrumentti-raita.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi Logic Remoten LCD-näytössä saattoi näkyä Ei yhteydessä -viesti Logic Pro X:ään yhdistämisen jälkeen.
 • Herkkyysaluetta on lisätty ohjelmistoinstrumentteja Logic Remotella soitettaessa.
 • Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi poistuminen Logic Remotesta koskettimiston koskettimia painettaessa saattoi johtaa nuottien jumittumiseen Logic Pro X:ssä.
 • Sisältää useita parannuksia, joiden tarkoituksena on vähentää nuottien jäämistä soimaan, kun iPadin kanssa käytetään USB-näppäimistöä.
 • iPad ei enää siirry nukkumaan, jos Logic Remote lähettää MIDI-tiedostoa tai jos Logic Pro X toistaa sisältöä.
Julkaisupäivämäärä: