iPhoto ja Aperture: Kuvan kokoon liittyvät määritelmät

Tässä artikkelissa kerrotaan kuvan koosta ja sen kuvailemiseen käytetyistä termeistä. 

Pikseli
Pikseli on näytön, kameran kennon tai kuvan pienin kohde, jolla on oma väriarvo. Kuvat koostuvat pikseleistä, joista käytetään myös lyhennettä px.

Kameran kennon koko ilmaistaan yleensä pikselien kokonaismääränä. Jos kenno on 4 000 pikseliä leveä ja 3 000 pikseliä korkea, kyseessä on 12 000 000 pikselin eli 12 megapikselin kenno. Nykyaikaisissa tietokonenäytöissä on kiinteä vaaka- ja pystysuuntainen pikselikoko. Erikokoisissa monitoreissa voi olla sama pikselikoko, mutta eri tarkkuus (katso alla oleva Tarkkuus-osio).

 

Tarkkuus
Tarkkuus on pikselien määrä pituusyksikköä kohden. Se ilmaistaan usein käyttämällä termiä PPI (Pixels Per Inch, pikseliä tuumaa kohden) tai DPI (Dots Per Inch, pistettä tuumaa kohden).

  • PPI on oikea tapa ilmaista näytön tai kuvan tarkkuus. Esimerkiksi jos 30 tuuman näytön tarkkuus on 1920 x 1080, sen vaakatarkkuus on 64 PPI (1920 pikseliä / 30 tuumaa = 64 PPI). Pystytarkkuus on yleensä sama, jotta pikselit ovat neliömäisiä eivätkä vääristä kuvaa.
  • DPI on tulostustermi, joka viittaa tulostettuihin pisteisiin, jotka muodostavat täpliä rasterinäyttökuviossa. Kun kuva on tulostettu riittävällä tarkkuudella, pisteiden sijaan näkyy vain tasainen väriliuku. Jotkin tulostimet simuloivat liukuvärjäystä rasterinäyttökuviolla: 

 

Uudelleennäytteistys
Kuvaa voi tarkastella näytössä näyttämällä kuvan jokaisen pikselin näytön pikselinä. Vaihtoehtoisesti kuvaa voi skaalata ja laskea sen pikselit uudelleen, sillä näytön pikselien kokoa ei voi muuttaa. Kuva voidaan suurentaa yksinkertaisesti kertomalla nykyiset pikselit tai käyttämällä edistyneempiä interpolointialgoritmeja. Kuvaa pienennetään samalla tavalla.

Huomautus: Kuvan toistuva näytteistäminen heikentää sen laatua. Parhaat tulokset saavutetaan aloittamalla alkuperäisestä kuvasta, joka heti suurennetaan tai pienennetään näyttökokoon. Älä siis esimerkiksi pienennä jo suurennettua kuvaa.

 

Kuvan koko
Kun kuvan koko on ilmaistu pikseleinä mainitsematta tarkkuutta, varsinainen näytettävä kuvan koko on tuntematon. Tuumakoko saadaan jakamalla pikselikoko PPI-tarkkuudella.

Esimerkki: Jos 4 000 x 3 000 pikselin kuvan tarkkuus on 300 dpi, se tulostuu 13,33 x 10 tuuman kuvana. Jos tarkkuus on 150 dpi, kuva tulostuu 26,67 x 20 tuuman kuvana.

Jos haluat kuvan tulostuvan tietyssä koossa, voit antaa ohjelmiston muuttaa tarkkuutta ja antaa tulostusohjaimen näytteistää kuvan uudelleen tulostusta varten. Voit myös manuaalisesti näytteistää kuvan uudelleen oikeaan tarkkuuteen, mikä tarkoittaa kuvan pikselikoon muuttamista. Useimmiten molemmilla vaihtoehdoilla on sama vaikutus.

Julkaisupäivämäärä: