Ylläpitäjän salasanaa pitää käyttää, kun käyttäjiä tuodaan tiedostosta FileVault-käyttöä varten

Kun käyttäjiä tuodaan tiedostosta fdesetup-komennon avulla, kirjoita ylätason salasanakenttään ylläpitäjän salasana.

Kun valmistelet plist-tiedoston avulla käyttäjäluetteloa fdesetup add -inputplist -komennolle, käytä ylätason salasanakentässä ylläpitäjän salasanaa.

Huomautus: Palautusavaimen käyttäminen ylätason salasanakentässä voi aiheuttaa virheviestin. Käytä sen sijaan ylläpitäjän salasanaa.

Lisätietoja

Lisätietoja tämän komentorivityökalun käyttämisestä on fdesetup-ohjesivulla.

Seuraavassa on esimerkki ominaisuusluettelotiedostosta, joka voidaan tuoda:

<plist>
	<dict>
		<key>Username</key>
		<string>admin</string>
		<key>Password</key>
		<string>Apple123</string>
		<key>AdditionalUsers</key>
		<array>
	 	   <dict>
			<key>Username</key>
			<string>travis</string>
			<key>Password</key>
			<string>topsecret</string>
	 	   </dict>
		</array>
	</dict>
</plist>
  • ylläpitäjä on ylläpitäjäkäyttäjän käyttäjätunnus.
  • Apple123 on käyttäjän "ylläpitäjä" salasana.
  • ville on käyttöön otettavan käyttäjän käyttäjätunnus.
  • salainen on käyttäjän "ville" salasana.
Julkaisupäivämäärä: