Tietoja Apple TV 5.2:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan Apple TV 5.2:n turvallisuussisällöstä.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustolla.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE-tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

Apple TV 5.2

 • Apple TV:

  Saatavuus: Apple TV (2. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Käyttäjätilassa oleva prosessi saattoi pystyä käyttämään kernel-muistin ensimmäistä sivua.

  Kuvaus: kernel tarkistaa copyin- ja copyout-funktioille annettavan käyttäjätilassa olevan osoittimen ja pituuden, jotta käyttäjätilassa oleva prosessi ei niiden avulla voi suoraan käyttää kernel-muistia. Tarkistuksia ei käytetty, jos pituus oli alle yhden sivun. Ongelma on ratkaistu copyin- ja copyout-funktioiden lisätarkistuksella.

  CVE-tunnus

  CVE-2013-0964: Azimuth Securityn Mark Dowd

 • Apple TV:

  Saatavilla 2. sukupolven Apple TV -laitteille.

  Vaikutus: samassa WiFi-verkossa oleva etähyökkääjä voi ehkä sammuttaa järjestelmän odottamatta.

  Kuvaus: Broadcomin BCM4325- ja BCM4329-laiteohjelmiston tavassa käsitellä 802.11i-tietoelementtejä oli rajojen ulkopuolella olevan muistin lukuun liittyvä ongelma. Ongelma on ratkaistu 802.11i-tietoelementtien lisätarkistuksella.

  CVE-tunnus

  CVE-2012-2619: Core Securityn Andres Blanco ja Matias Eissler

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: