Jos Mac ei pysty muodostamaan internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta

Jos Mac on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon mutta ei saa yhteyttä verkkosivustoihin, sähköpostiin tai muihin internet-palveluihin, kokeile alla olevia ratkaisuja.

Jotta voit muodostaa internet-yhteyden Wi-Fi-verkon kautta, Macin on oltava yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon ja verkon on oltava yhteydessä internetiin. Kun haluat muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, klikkaa Wi-Fi-kuvaketta Ohjauskeskuksessa tai valikkorivillä ja valitse haluamasi Wi-Fi verkko valikosta. Jos verkkosivustot, sähköposti ja muut internet-palvelut eivät edelleenkään toimi Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, kokeile alla olevia ratkaisuja.

Macin käynnistäminen uudelleen

Uudelleenkäynnistämisestä saattaa olla apua, koska Mac uusii tällöin automaattisesti internet-osoitteen, joka sille on annettu tietokoneen muodostaessa yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Voit myös uusia IP-osoitteen manuaalisesti. Tätä kutsutaan DHCP-lainan uusimiseksi. Jos laina on päättynyt ja osoite on toisen laitteen käytössä, Macille annetaan uusi osoite.

VPN:n tai muun tietoturvaohjelmiston tarkastaminen

Jos olet asentanut VPN:n tai muun ohjelmiston, joka valvoo verkkoyhteyksiä tai on vuorovaikutuksessa niiden kanssa, kyseinen ohjelmisto saattaa vaikuttaa tietokoneen internet-yhteyteen. Lue lisätietoja VPN:ään ja muihin ohjelmistoihin liittyvistä verkko-ongelmista

Sisäisten diagnostiikkatyökalujen käyttäminen

Wi-Fi-suositukset. Klikkaa Wi-Fi-kuvaketta Ohjauskeskuksessa tai valikkorivillä ja tarkista, onko valikossa Wi-Fi-suositukset-valinta. Jos valinta on näkyvissä, Mac on todennut ongelman ja esittää suosituksia. Saat lisätietoja valitsemalla Wi-Fi-suositukset.*

Langattoman yhteyden vianmääritys. Pidä näppäimistön optionäppäintä painettuna, kun klikkaat Wi-Fi-kuvaketta  Ohjauskeskuksessa tai valikkorivillä, ja valitse sitten valikosta Avaa Langattoman yhteyden vianmääritys. Lue lisää langattoman verkkoyhteyden analysoinnista langattoman verkon vianmäärityksen avulla.

Langattoman yhteyden vianmääritysikkuna ja vianmäärityksen tulokset

Wi-Fi-reitittimen päivittäminen

Jos hallinnoit verkon Wi-Fi-reititintä, asenna reitittimeen uusimmat laiteohjelmistopäivitykset reitittimen valmistajan suositusten mukaisesti. Voit myös kokeilla yksinkertaisesti käynnistää reitittimen uudelleen ja määrittää siihen Applen Wi-Fi-reitittimien ja -tukiasemien suositellut asetukset.

Toisen verkon kokeileminen tai yhteyden ottaminen internet-palveluntarjoajaasi

Jos voit käyttää internet-palveluja toisen verkon kautta tai jos olet epävarma, varmista verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajaltasi, että verkko toimii oikein.

 


* Wi-Fi-suositukset eivät ole käytettävissä omissa hotspoteissa tai verkoissa, jotka käyttävät tiettyjä yritystason suojausprotokollia, kuten WPA Enterprise tai WPA2 Enterprise.

Julkaisupäivämäärä: