Wi-Fi-ongelmien selvittäminen Macin avulla

Macisi pystyy analysoimaan joitakin Wi-Fi-yhteysongelmia ja ehdottaa ratkaisuja.

Wi-Fi-suositusten tarkastaminen

Kun Mac, jossa on macOS Sierra, yrittää yhdistää Wi-Fi-verkkoon, se tarkistaa seikat, jotka vaikuttavat sen kykyyn luoda nopea, vakaa ja turvallinen yhteys. Jos Mac havaitsee ongelman, valikkorivin Wi-Fi-tilavalikossa näkyy uusi kohde: Wi-Fi-suositukset. Näet suositellut ratkaisut valitsemalla sen:

Langattoman ympäristön analysointi

Macisi voi tehdä lisäanalyysejä Langattoman yhteyden vianmäärityksen avulla. 

 1. Sulje avoimet ohjelmat ja yhdistä Wi-Fi-verkkoon, jos mahdollista.
 2. Pidä optionäppäin painettuna ja valitse Wi-Fi-tilavalikossa Avaa Langattoman yhteyden vianmääritys .
 3. Anna pyydettäessä ylläpitäjän nimi ja salasana.

Langattoman yhteyden vianmääritys aloittaa langattoman ympäristön analysoinnin:

Jos ongelma on ajoittainen, voit ottaa Wi-Fi-yhteyden tarkkailun käyttöön:


Kun haluat tarkastaa suositukset, jatka yhteenvetoon. Langattoman yhteyden vianmääritys pyytää valinnaisia tietoja tukiasemasta tai toisesta reitittimestä, jotta se voi sisällyttää ne Maciisi tallennettavaan raporttiin.

Kun klikkaat yhteenvedossa kunkin kohteen kohdalla olevaa Lisätietoja-painiketta, näet tietoja kyseisestä kohteesta. Wi-Fin parhaat käytännöt ovat vihjeitä, jotka koskevat useimpia Wi-Fi-verkkoja.


Varmuuskopioi tai kirjaa ylös verkon tai reitittimen asetukset ennen niiden muuttamista näiden ohjeiden perusteella – siltä varalta, että joudut käyttämään näitä asetuksia uudelleen.

Wi-Fi-yhteyden tarkkailu

Macisi voi tarkkailla Wi-Fi-yhteyttä ajoittaisten ongelmien varalta, kuten katkeilevan yhteyden. Analysoi langaton ympäristö ohjeita noudattamalla, mutta valitse pyydettäessä ”Tarkkaile Wi-Fi-yhteyttä”.

Valintaikkuna ilmoittaa tarkkailun aikana, että valvonta on käynnissä. Valvontaa jatketaan niin pitkään kuin tämä ikkuna on avoinna ja pysyt samassa Wi-Fi-verkossa, jopa Macin nukkuessa.

Jos Langattoman yhteyden vianmääritys havaitsee ongelman, se lopettaa valvonnan ja näyttää lyhyen kuvauksen ongelmasta. Voit sen jälkeen jatkaa valvontaa tai siirtyä yhteenvetoon katselemaan yksityiskohtia ja suosituksia.

Vianmääritysraportin luominen

Langattoman yhteyden vianmääritys tallentaa vianmääritysraportin automaattisesti ennen sen yhteenvedon näyttämistä. Voit luoda saman raportin milloin tahansa pitämällä optionäppäimen painettuna ja valitsemalla Wi-Fi-tilavalikossa Luo vianmääritysraportti . Macilta saattaa kulua useita minuutteja raportin luomiseen.

 • macOS Sierra tallentaa raportin käynnistyslevyn /var/tmp-kansioon ja avaa sitten tämän kansion.
  Voit avata kansion manuaalisesti valitsemalla Finderin valikkoriviltä Siirry > Siirry kansioon ja kirjoita sitten /var/tmp.
 • OS X El Capitan ja aiemmat versiot tallentavat raportin työpöydälle.

Raportti on pakattu tiedosto, jonka nimi alkaa sanalla WirelessDiagnostics. Siinä on useita tiedostoja, jotka sisältävät tarkkoja tietoja langattomasta ympäristöstä. Verkkoasiantuntija voi tarkastella niitä tarkempaa analyysia varten.

Muiden vianmääritystyökalujen käyttö

Langattoman yhteyden vianmäärityksessä on verkkoasiantuntijoille tarkoitettuja lisäohjelmia. Voit avata ne Windows-valikosta Langattoman yhteyden vianmäärityksen valikkorivillä: 

 • Tiedot kerää tärkeimmät nykyisten verkkoyhteyksien yksityiskohdat.

 • Lokit mahdollistaa taustakirjaamisen Wi-Fiin ja muihin järjestelmäkomponentteihin. Tulos tallennetaan .log-tiedostoon vianmääritysraportin sijaintiin Macissasi. Kirjaus jatkuu, vaikka suljet ohjelman tai käynnistät Macin uudelleen, joten muista poistaa kirjaus käytöstä, kun olet valmis.

 • Skannaus etsii ympäristön Wi-Fi-reitittimet ja kerää niiden tärkeimmät yksityiskohdat.

 • Suorituskyky näyttää Wi-Fi-yhteyden suorituskyvyn reaaliaikaisilla kaavioilla:
  • Nopeus näyttää siirtonopeuden megabitteinä sekunneissa ajan myötä.
  • Laatu näyttää signaalikohinasuhteen ajan myötä. Kun laatu on liian alhainen, laite katkaisee yhteyden Wi-Fi-reitittimeen. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat laitteen ja reitittimen välimatka sekä reitittimen signaalia häiritsevät esineet, kuten seinät. 
  • Signaali näyttää sekä signaalin (RSSI) että melunmittaukset ajan myötä. RSSI:n täytyy olla korkea ja melun alhainen, joten mitä suurempi väli RSSI:n ja melun välillä on, sitä parempi. 
 • Nuuskija kerää Wi-Fi-yhteyden liikennetietoja, joista saattaa olla hyötyä diagnosoitaessa toistettavissa olevaa ongelmaa. Valitse kanava ja leveys ja aloita sitten kyseisen kanavan liikennetietojen kerääminen klikkaamalla Käynnistä. Kun klikkaat Lopeta, .wcap-tiedosto tallennetaan vianmääritysraportin sijaintiin Macissasi.

 • Tarkkailu muistuttaa Suorituskyky-työkalua, mutta se näyttää pienemmän ikkunan, joka sisältää kaavion, jossa esitetään signaali (RSSI) ja melunmittaus ajan myötä, sekä toisen kaavion, jossa esitetään siirtonopeus ajan myötä.

Lisätietoja

Lisäsuosituksia parasta mahdollista Wi-Fi-suorituskykyä varten:

 • Pidä reititin ajan tasalla. Tarkista AirPort Time Capsule-, AirPort Extreme- ja AirPort Express -tukiasemien uusimmat laiteohjelmistot AirPort-työkalun avulla. Muiden kuin Apple-reitittimien yhteydessä tarkista valmistajan verkkosivusto. 
 • Aseta reititin käyttämällä Applen suosittelemia asetuksia, ja varmista, että kaikki saman verkon Wi-Fi-reitittimet käyttävät samoja asetuksia.
 • Jos käytät kaksitaajuuksista Wi-Fi-reititintä, varmista, että molemmissa taajuuksissa on sama verkon nimi.
Julkaisupäivämäärä: