Jos Macisi ei muodosta internet-yhteyttä Wi-Fi-verkon kautta

Jos Macisi on määritetty muodostamaan yhteys Wi-Fi-verkkoon, se pystyy analysoimaan yhteyden sen suorituskykyyn vaikuttavien ongelmien varalta, sen internet-yhteys mukaan lukien.

Jos olet noudattanut ohjeita Macin yhdistämiseksi Wi-Fi-verkkoon, mutta verkko- tai internet-yhteys ei ole luotettava, tämän artikkelin ohjeista saattaa olla apua.

Wi-Fi-suositusten tarkistaminen

Kun Macisi yrittää muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, se tarkistaa seikat, jotka vaikuttavat sen kykyyn luoda nopea, vakaa ja turvallinen yhteys. Jos Mac havaitsee ongelman, valikkorivin Wi-Fi-tilavalikossa näkyy uusi kohde: Wi-Fi-suositukset. Näet suositellut ratkaisut valitsemalla sen.

Wi-Fi-suositukset ovat käytettävissä macOS Sierrassa tai uudemmissa.

Langattoman ympäristön analysointi

Macisi voi tehdä lisäanalyyseja Langattoman yhteyden vianmäärityksen avulla. 

 1. Sulje avoimet ohjelmat ja yhdistä Wi-Fi-verkkoon, jos mahdollista.
 2. Pidä optio (Alt) ⌥ -näppäintä painettuna ja valitse Wi-Fi-tilavalikossa Langattoman yhteyden vianmäärityksen aloitusvaihtoehto .
 3. Anna pyydettäessä ylläpitäjän nimi ja salasana.

Langattoman yhteyden vianmääritys aloittaa langattoman ympäristön analysoinnin:

Jos ongelma on ajoittainen, voit ottaa Wi-Fi-yhteyden tarkkailun käyttöön:


Kun haluat tarkistaa suositukset, jatka yhteenvetoon. Langattoman yhteyden vianmääritys pyytää valinnaisia tietoja tukiasemasta tai toisesta reitittimestä, jotta se voi sisällyttää ne Maciisi tallennettavaan raporttiin.

Kun klikkaat yhteenvedossa kunkin kohteen kohdalla olevaa Lisätietoja-painiketta, näet tietoja kyseisestä kohteesta. Wi-Fin parhaat käytännöt ovat vihjeitä, jotka koskevat useimpia Wi-Fi-verkkoja.


Varmuuskopioi tai kirjaa ylös verkon tai reitittimen asetukset ennen niiden muuttamista näiden ohjeiden perusteella siltä varalta, että joudut käyttämään näitä asetuksia uudelleen.

Wi-Fi-yhteyden tarkkaileminen

Macisi voi tarkkailla Wi-Fi-yhteyttä katkeilevan yhteyden kaltaisten ajoittaisten ongelmien varalta. Analysoi langaton ympäristö noudattamalla ohjeita, mutta valitse pyydettäessä Tarkkaile Wi-Fi-yhteyttäni.

Tarkkailun aikana näytössä näkyy ikkuna, josta käy ilmi, että valvonta on käynnissä. Valvontaa jatketaan niin pitkään kuin tämä ikkuna on avoinna ja pysyt samassa Wi-Fi-verkossa, jopa Macin nukkuessa.

Jos Langattoman yhteyden vianmääritys havaitsee ongelman, se lopettaa valvonnan ja näyttää lyhyen kuvauksen ongelmasta. Voit sen jälkeen jatkaa valvontaa tai siirtyä yhteenvetoon katselemaan yksityiskohtia ja suosituksia.

Vianmääritysraportin luominen

Langattoman yhteyden vianmääritys tallentaa vianmääritysraportin automaattisesti ennen sen yhteenvedon näyttämistä. Voit luoda saman raportin milloin tahansa: pidä optionäppäintä painettuna ja valitse Wi-Fi-tilavalikossa Luo vianmääritysraportti . Macilta saattaa kulua useita minuutteja raportin luomiseen.

 • macOS Sierra ja uudemmat versiot tallentavat raportin käynnistyslevyn /var/tmp-kansioon ja avaavat sitten tämän kansion.
  Voit avata kansion manuaalisesti valitsemalla Finderin valikkoriviltä Siirry > Siirry kansioon ja kirjoittamalla sitten /var/tmp.
 • OS X El Capitan ja aiemmat versiot tallentavat raportin työpöydälle.

Raportti on pakattu tiedosto, jonka nimi alkaa sanalla WirelessDiagnostics. Siinä on useita tiedostoja, jotka sisältävät tarkkoja tietoja langattomasta ympäristöstä. Verkkoasiantuntija voi tarkastella niitä tarkempaa analyysia varten.

Muiden vianmääritystyökalujen käyttäminen

Langattoman yhteyden vianmäärityksessä on verkkoasiantuntijoille tarkoitettuja lisäohjelmia. Voit avata ne Langattoman yhteyden vianmäärityksen valikkorivillä olevasta Ikkuna-valikosta: 

 • Tiedot kerää tärkeimmät nykyisten verkkoyhteyksien yksityiskohdat.
 • Lokit mahdollistaa taustakirjaamisen Wi-Fiin ja muihin järjestelmäkomponentteihin. Tulos tallennetaan .log-tiedostoon vianmääritysraportin sijaintiin Macissasi. Kirjaus jatkuu, vaikka suljet ohjelman tai käynnistät Macin uudelleen, joten muista poistaa kirjaus käytöstä, kun olet valmis.
 • Haku etsii ympäristön Wi-Fi-reitittimet ja kerää niiden tärkeimmät yksityiskohdat.
 • Suorituskyky näyttää Wi-Fi-yhteyden suorituskyvyn reaaliaikaisilla kaavioilla:
  • Nopeus näyttää lähetysnopeuden (Mb/s) eri aikoina.
  • Laatu näyttää signaali-kohinasuhteen eri aikoina. Kun laatu on liian heikko, laite katkaisee yhteyden Wi-Fi-reitittimeen. Laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat laitteen ja reitittimen välimatka sekä reitittimen signaalia häiritsevät esineet, kuten seinät. Lue lisätietoja.
  • Signaali näyttää signaali (RSSI)- ja kohinamittaukset eri aikoina. RSSI:n täytyy olla korkea ja kohinan alhainen, joten mitä suurempi väli RSSI:n ja kohinan välillä on, sitä parempi. 
 • Nuuskijaohjelma kerää Wi-Fi-yhteyden liikennetietoja, joista saattaa olla hyötyä diagnosoitaessa toistettavissa olevaa ongelmaa. Valitse kanava ja leveys ja aloita sitten kyseisen kanavan liikennetietojen kerääminen klikkaamalla Käynnistä. Kun klikkaat Lopeta, .wcap-tiedosto tallennetaan vianmääritysraportin sijaintiin Macissasi.

Lisätietoja

Lisäsuosituksia parasta mahdollista Wi-Fi-suorituskykyä varten:

Lue lisätietoja muista internet-yhteyden muodostamistavoista.

Julkaisupäivämäärä: