OS X Server (Mountain Lion): Caching-palvelun lisäasetukset

Tässä artikkelissa kerrotaan Caching-palvelun kanssa käytettävissä olevista lisäasetuksista OS X Serverissä (Mountain Lion).

Jos käytössä on OS X Server (Mavericks), lue lisätietoja Caching-palvelun lisäasetuksista OS X Serverin ylläpidon lisäoppaan Välimuistin lisäasetusten määrittäminen -osiosta.

Lisätietoja Caching-palvelusta saat avaamalla Server-ohjelman ja valitsemalla Ohje-valikosta Server-ohje.


Voit määrittää Caching-palvelun lisäasetuksia käyttämällä komentoriviä tai muokkaamalla /Kirjasto/Server/Caching/Config/Config.plist-tiedostoa. Alla on luettelo avaimista ja arvojen kuvauksista.

Huomautus: config.plist-tiedoston asetuksia, joita ei ole mainittu alla, ei pidä muuttaa.

Avain Oletus Kuvaus
CacheLimit 0 (rajoittamaton) Kohteiden välimuistiin tallentamiseen käytettävän levytilan enimmäismäärä tavuina. Tämän voi asettaa käyttämällä Server-ohjelmaa.
DataPath /Kirjasto/Server/Caching/Data Polku hakemistoon, jossa välimuistiin tallennettuja kohteita säilytetään. Tämän voi asettaa käyttämällä Server-ohjelmaa.
Interface Kuuntele kaikkia liitäntöjä Caching-palvelun käyttämän verkkoliitännän BSD-nimi.
ListenRanges Tietohakemistoryhmä, jonka avulla määritetään, mitä Caching-palvelimia asiakkaat suosivat tietyssä verkossa. Lisätietoja on jäljempänä.
ListenRangesOnly False Jos ListenRangesOnly-avaimen arvoksi asetetaan true, palvelin antaa kohteita vain asiakkaille, jotka sijoittuvat ListenRanges-avaimen määrittämiin väleihin. ListenRanges-avain täytyy määrittää, jotta ListenRangesOnly-avainta voi käyttää.
LogLevel info Lokiin kirjaamisessa käytetty yksityiskohtaisuustaso. Arvo voi olla mikä tahansa seuraavista:
 • off
 • error
 • warn
 • info
 • verbose
Huomautus: Jätä lokiin kirjaamisen taso oletusasetukseen tuotantojärjestelmässä, sillä sen nostaminen saattaa vaikuttaa haitallisesti suorituskykyyn. Jos kuitenkin nostat kirjaamistasoa oletusta korkeammaksi, lisäkirjaukset lokiin tallennetaan tiedostoon /Kirjasto/Server/Caching/Logs/Debug.log, eikä niitä näy Server-ohjelman Logs (Lokit) -osiossa.
MaxConcurrentClients 0 (asiakkaiden määrää ei ole rajoitettu) Samanaikaisten asiakaspyyntöjen sallittu enimmäismäärä.
Port 0 (mitä tahansa porttia voi käyttää) TCP-portin numero, jonka kautta Caching-palvelu hyväksyy latauspyyntöjä.
ReservedVolumeSpace 25000000000 Vapaan levytilan vähimmäismäärä tavuina taltiolla, jossa välimuistiin tallennettuja kohteita säilytetään.

ListenRanges-avain

ListenRanges-avaimella voidaan määrittää ensisijaiset Caching-palvelimet vaativissa verkkotopologioissa, joissa useita Caching-palvelimia käytetään saman julkisen IP-osoitteen takana. Esimerkki:

 • caching1.esimerkki.fi määrittää ListenRanges-avaimen avulla välit 10.0.0.1–10.0.0.254 ja 10.1.0.1–10.1.0.254.
 • caching2.esimerkki.fi määrittää ListenRanges-avaimen avulla välin 10.1.0.1–10.1.0.39 (huomaa päällekkäisyys caching1:n toisen välin kanssa).
 • Jos asiakas, jonka IP-osoite on 10.0.0.10, pyytää kohdetta, se ohjataan caching1:een.
 • Jos asiakas, jonka IP-osoite on 10.1.0.10, pyytää kohdetta, se ohjataan joko caching1:een tai caching2:een. Palvelin valitaan sattumanvaraisesti.
 • Jos asiakas, jonka IP-osoite on 10.2.0.10, pyytää kohdetta, se ohjataan joko caching1:een tai caching2:een. Palvelin valitaan sattumanvaraisesti.
 • Jos caching1 sammutetaan tai sen virta katkeaa, mutta caching2 pysyy käytettävissä, kaikki asiakkaat ohjataan caching2:een.

Avaimen arvojen asettaminen

Voit asettaa avaimelle yksinkertaisen arvon käyttämällä serveradmin(8)-komentoa. Esimerkiksi jos haluat asettaa Interface-avaimen arvoksi en1, suorita ylläpitäjänä seuraava komento:

sudo serveradmin settings caching:Interface = en1

ListenRanges-avaimen arvo on monimutkainen, joten se on helpompi asettaa muokkaamalla tiedostoa /Kirjasto/Server/Caching/Config/Config.plist. Jos muokkaat tätä tiedostoa manuaalisesti, pysäytä ensin Caching-palvelu ja lopeta Server-ohjelma. Kun olet tehnyt muokkaukset tiedostoon, aseta käyttäjän ja ryhmän omistajaksi _assetcache ja käynnistä sitten Caching-palvelu seuraavalla komennolla:

sudo chown _assetcache:_assetcache /Library/Server/Caching/Config/Config.plist

Alla on esimerkki Config.plist-tiedostosta.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
  <key>CacheLimit</key>
  <!-- Set a CacheLimit of 200 GB -->
  <integer>200000000000</integer>
  <key>DataPath</key>
  <string>/Volumes/BigDisk/Caching/Data</string>
  <key>Interface</key>
  <string>en1</string>
  <key>ListenRanges</key>
  <array>
   <dict>
    <key>type</key>
    <string>IPv4</string>
    <key>first</key>
    <string>10.0.0.1</string>
    <key>last</key>
    <string>10.0.0.254</string>
   </dict>
   <dict>
    <key>type</key>
    <string>IPv4</string>
    <key>first</key>
    <string>10.1.0.1</string>
    <key>last</key>
    <string>10.1.0.254</string>
   </dict>
  </array>
  <key>ListenRangesOnly</key>
  <true/>
  <key>LogLevel</key>
  <string>info</string>
  <key>MaxConcurrentClients</key>
  <integer>100</integer>
  <key>Port</key>
  <integer>12345</integer>
  <key>ReservedVolumeSpace</key>
  <!-- Set the ReservedVolumeSpace to 1 GB -->
  <integer>1000000000</integer>
 </dict>
</plist>
Julkaisupäivämäärä: