Kuluttajalaitteiden kortinhaltijan tarkistustapa (CDCVM)

Tässä artikkelissa kerrotaan kuluttajalaitteiden kortinhaltijan tarkistustavasta (CDCVM) ja Apple Paysta.

Mikä on kuluttajalaitteiden kortinhaltijan tarkistustapa (CDCVM)?

Kuluttajalaitteen kortinhaltijan tarkistustapa (CDCVM, Consumer Device Cardholder Verification Method) on eräs korttien tarjoajien tukema kuluttajan varmistustapa (CVM, Consumer Verification Method), jota käytetään mobiililaitteilla tehdyissä maksutapahtumissa. Tarkistusta käytetään varmistamaan, että maksuvälinettä käyttävä henkilö on välineen laillinen omistaja, ja se koskee tapauksia, joissa on kyse vilpillisten maksutapahtumien vastuusta.

Apple Payta käytettäessä Face ID:tä, Touch ID:tä tai laitteen pääsykoodia voidaan käyttää CDCVM-tarkistustapana perinteisempien tapojen sijaan, joita ovat PIN-koodin syöttäminen, allekirjoitus liikkeissä tapahtuvissa ostoissa tai 3D Secure apeissa tapahtuvissa ostoissa.

Apple Payn EMV-lähimaksuissa käytetään CDCVM:ää, joka varmistetaan kokonaan iOS-laitteen tai Apple Watchin avulla. Maksutapahtuman aikana asiakkaalta ei vaadita muita toimia hänen henkilöllisyytensä varmistamiseksi, esimerkiksi allekirjoitusta paperikuittiin tai PIN-koodin syöttämistä maksupäätteeseen.

Miksi kauppiaan kannattaisi tukea CDCVM-tarkistusta?

  • Lähimaksun käytölle ei ole ylä- tai alarajaa: Tällä hetkellä joillakin markkina-alueilla lähimaksut on rajattu tiettyyn maksusummaan. CDCVM poistaa tämän rajoituksen.
  • Takaisinveloituksiin liittyvät kulut pienenevät: Kauppiaat hyötyvät vastuun siirrosta, koska he eivät joudu vastuuseen petoksista, kun CDCVM:ää käytetään Apple Pay -maksutapahtumissa. Tämän seurauksena kauppiaan tulos paranee, koska takaisinveloitukset pienenevät ja allekirjoitettuja dokumentteja tarvitsee käsitellä vähemmän.
  • Maksutapahtumat nopeutuvat: CDCVM-maksutapahtumien avulla toiminta kauppiaan kassalla käy nopeammin, koska asiakkaiden ei tarvitse syöttää korttia maksupäätteeseen maksurajan ylittävissä ostoksissa, eikä heiltä tarvitse pyytää allekirjoitusta tai PIN-koodia.
  • Parempi asiakastyytyväisyys: Asiakkaat kokevat maksutapahtumat kätevämpinä ja saumattomampina.

Kenen kannattaa tukea CDCVM:ää?

CDCVM:ää voivat käyttää kaikki kauppiaat, jotka hyväksyvät lähimaksut ja apeissa tapahtuvat maksut, jotka tehdään iPhone 6:lla tai uudemmalla, Apple Watchilla, iPad Prolla, iPad Air 2:lla tai iPad mini 3:lla tai uudemmalla. CDCVM on kannattava ratkaisu kauppiaille, joilla on suurten kävijämäärien myymälöitä ja jotka ovat kiinnostuneita kassatapahtumien nopeudesta, sekä kauppiaille, jotka haluavat lisävarmistusta apeissa tehtäville maksuille.

Miten CDCVM toimii?

CDCVM tarkistaa maksutapahtuman tekevän asiakkaan. Jokaisessa EMV-maksutapahtumassa maksupäätteen ja iOS-laitteessa olevien tukevien maksuverkkosovellusten pitää yhdessä päättää, mitä asiakkaan tarkistustapaa käytetään. Pääte ja iOS-laite vertailevat tarkistustapoja, joita ne molemmat tukevat, ja käyttävät ensimmäistä molempien tukemaa tapaa. 

Apple Pay -maksutapahtumissa CDCVM toimii muiden tarkistustapojen sijasta, kun maksupääte tukee sitä.

Vahvistuspyynnön aikana asiakkaan tarkistustapa siirretään maksupäätteeltä myöntäjälle. Tämän jälkeen tarkistustavalla määritetään vastuu vilpillisyydestä perustuen maksuverkon käytäntöön. Lue lisää vastuunalaisuudesta

Mitkä lähimaksumääritykset tukevat CDCVM-tarkistustapaa?

Suurimmat maksuverkot tukevat CDCVM:ää osana lähimaksujen ja apeissa tapahtuvien ostostapahtumien määrityksiä. Jokaisella maksuverkolla on omat lähimaksumääritelmänsä koskien sitä, millainen laitteisto ja sertifikaatti vaaditaan tukemaan uutta kuluttajan varmistustapaa (CVM).

  • Visa tukee CDCVM-tarkistustapaa Visa Card Personalization Specification -versiossa 2.1 ja uudemmissa sekä kaikissa EMV Contactless Kernel 3 -versioissa. Visa tukee CDCVM-tarkistustapaa luotto-, pankki- ja prepaid-korttien EMV-maksutapahtumissa, jotka kulkevat VisaNetin kautta.
  • Mastercard tukee CDCVM-tarkistustapaa Contactless Reader Specification 3.0:n ja uudempien luotto-, pankki- ja prepaid-korttien EMV-maksutapahtumissa. Mastercard käyttää On-Device CVM (ODCVM) -terminologiaa.
  • Discover tukee CDCVM-tarkistustapaa Contactless D-PAS Terminal Application Specification -versiossa 1.0 ja uudemmissa sekä kaikissa EMV Contactless Kernel 6 -versioissa.
  • American Express tukee CDCVM-tarkistustapaa Apple Payn mobiililähimaksuissa ExpressPay Terminal Spec 3.0:ssa ja uudemmissa.

Mitä kauppiaiden pitää tehdä voidakseen tukea CDCVM:ää?

Kauppiaiden pitää vahvistaa, että heidän maksupääteohjelmistonsa tukee CDCVM-tarkistustapaa. Viimeisimpien määritysten mukaiset päätteet mahdollistavat lähimaksurajan ylittävät Apple Pay -maksut. Jos asiakas yrittää käyttää muovista lähimaksukorttia, heitä ohjeistetaan yrittämään uudelleen tai asettamaan kortti päätteen sisään. Aiempien määritysten mukaiset päätteet eivät tarjoa vaihtoehtoa maksaa lähimaksulla, jos ostos ylittää lähimaksurajan.

  1. Kauppiaan maksupäätteiden pitää tukea korttiverkkojen ilmoittamia vaadittuja lähimaksumäärityksiä.
  2. Kauppiaan maksupäätteiden pitää olla määritettyjä hyväksymään CDCVM tarkistustapana. Jokaisen maksuverkon määritykset ovat hieman erilaisia. Kunkin lähimaksumääritykset kertovat, millaisten asetusten on oltava.

Ohjeemme kertovat, mitä muuta sinun pitää tehdä, jotta voit hyväksyä Apple Payn käytön. 

Vastuuvapauslauseke

Tämä dokumentti on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä sitä pidä käyttää missään lainopillisissa tarkoituksissa. Dokumentti ei edusta maksuverkkojen virallista tai sovittua kantaa, sillä jokainen niistä määrittää itse omat käytäntönsä ja ehtonsa (mukaan lukien kauppiaan vastuuta koskevat säännöt, mutta ei niihin rajoittuen). Tästä syystä kauppiaita, luovutuksensaajia, käsittelijöitä ja muita EMV CDCVM -tekniikkaa tukevia tahoja kehotetaan vahvasti konsultoimaan omia maksuverkkojaan koskien sovellettavien takaisinveloitusten käytäntöjä ja ehtoja.   

Apple ei anna mitään takuita dokumentin sisältöön suorasti tai epäsuorasti liittyen, mukaan lukien myytävyys sekä soveltuvuus johonkin määrättyyn tarkoitukseen. Apple ei myöskään vastaa muista seuraamuksista, jotka johtuvat tämän dokumentin ohjeiden noudattamisesta tai niihin turvautumisesta. 

Tämä dokumentti on luottamuksellinen, eikä sitä saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mitään tarkoitusta varten, ilman Applen kirjallista ennakkohyväksyntää.

© 2015 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo ja Wallet ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla. Apple Pay, Face ID ja Touch ID ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä. iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla, ja sitä käytetään lisenssillä. Muut tässä asiakirjassa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: