Applen MagSafe-virtalähteen käyttö ja kunnossapito

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten käytät Mac-kannettavan mukana toimitettavaa Applen MagSafe-virtalähdettä asianmukaisesti, ja annetaan vihjeitä sen kulumisen vähentämiseksi.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Yhteensopivuus

Jotta yhteensopivuus olisi mahdollisimman hyvä, käytä vain kannettavan Macisi mukana toimitettua virtalähdettä tai Applen hyväksymää virtalähdettä, joka on tarkoitettu kannettavaa Maciasi varten.

MagSafe-virtalähteen liittäminen pistorasiaan

Varmista, että virtaliitin tai virtajohto on asetettu kokonaan virtalähteeseen, ennen kuin liität sen pistorasiaan. Muista myös liittää virtalähde pistorasiaan, ennen kuin liität sen tietokoneeseesi. 

MagSafe-virtalähteen lämpötila

Virtalähde saattaa kuumentua normaalin käytön aikana. MagSafe- ja MagSafe 2 -virtalähteet noudattavat käyttäjään kosketuksissa olevien pintojen lämpötiloja koskevia rajoja, jotka on määritetty tietoteknisten laitteiden turvallisuutta koskevassa standardissa (IEC 60950-1). Voit välttää virtalähteen ylikuumenemisen ja lämpöön liittyvät vammat seuraavasti: 

  • Liitä MagSafe-virtalähde suoraan pistorasiaan tai ylivirtasuojaan virtaliittimen avulla varmistaen, että ilma pääsee virtaamaan virtalähteen ympärillä.

  

 

  • Jos käytät virtajohtoa, aseta MagSafe-virtalähde pöydälle tai lattialle hyvin tuuletettuun kohtaan. Älä aseta sitä paksulle matolle, petivaatteisiin tai kalusteisiin, jotka voivat heikentää virtalähteeseen kohdistuvaa ilmavirtaa, sillä ne voivat varata virtalähteen kotelosta säteilevää lämpöä. Älä myöskään ole pitkään kosketuksissa virtalähteeseen, kun se on käytössä.

 

MagSafe-virtalähteen MagSafe-liitin saattaa vaihdella tietokonekohtaisesti. Myös virtajohdon ja virtaliittimen tyyppi saattaa vaihdella maa- tai aluekohtaisesti.

MagSafe-virtalähteen irrottaminen pistorasiasta

Irrota MagSafe-virtalähde ja muut johdot seuraavissa tilanteissa:

  • Haluat puhdistaa Apple-tuotteesi.
  • MagSafe-virtaporttiin joutuu roskia. (Ota selvää, miten voit poistaa roskat.)
  • MagSafe-liittimen nastassa tai nastoissa on ongelma.
  • Virtajohto tai -liitin rispaantuu tai vaurioituu muulla tavalla.
  • Mac-kannettava tai virtalähde altistuu sateelle tai liialliselle kosteudelle tai koteloon joutuu nestettä.
  • Mac-kannettava tai virtalähde on pudonnut, kotelo on vaurioitunut tai epäilet, että laite tarvitsee huoltoa tai korjausta.

MagSafe-virtaportti

Tietokoneen MagSafe-virtaportissa on magneetti, joka voi pyyhkiä luottokortin, iPodin tai muun laitteen tiedot. Jotta tietosi pysyvät turvassa, älä aseta tällaisia välineitä tai muita magneettisesti herkkiä materiaaleja tai laitteita alle 25 millimetrin etäisyydelle MagSafe-portista.

MagSafe-liittimen irrottaminen tietokoneesta

MagSafe-virtalähteen irrottaminen tietokoneesta asianmukaisella tavalla vähentää virtalähteen johdon kulumista ja pidentää MagSafe-virtalähteen käyttöikää.

T-malliset MagSafe 2 -virtalähteet

1. Tartu MagSafe 2 -virtalähteen päähän.                                           

2. Irrota virtalähde kääntämällä liitintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

L-malliset MagSafe-virtalähteet

1. Tartu MagSafe-virtalähteen päähän.                                            

2. Irrota virtalähde kääntämällä liitintä poispäin tietokoneesta.

T-malliset MagSafe-virtalähteet

1. Tartu MagSafe-virtalähteen päähän.                                           

2. Irrota virtalähde kääntämällä liitintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Älä yritä irrottaa MagSafe-virtalähdettä vetämällä johdosta tai taivuttamalla sitä, sillä se kuormittaa johtoa lisää.

MagSafe–MagSafe 2 -muuntimen käyttö

Jos kannettavassa Macissasi on MagSafe 2 -virtaportti, tarvitset MagSafe–MagSafe 2 -muuntimen, jotta voit käyttää aiempia MagSafe-virtalähteitä tai Applen näyttöjä, joissa on T- tai L-mallinen MagSafe-liitin.

MagSafe–MagSafe 2 -muunnin asetetaan T- tai L-mallisen MagSafe-liittimen ja tietokoneen MagSafe 2 -portin väliin. Se voidaan irrottaa samalla tavalla kuin T-mallinen MagSafe-virtalähde ja T-mallinen MagSafe 2 -virtalähde, joita käsiteltiin aiemmin tässä artikkelissa.

Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: