Tietoja iOS 5.0.1 -ohjelmistopäivityksen turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan iOS 5.0.1:n turvallisuussisällöstä.

Tässä asiakirjassa kerrotaan iOS 5.0.1:n turvallisuussisällöstä. Päivityksen voi ladata ja asentaa iTunesin avulla.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustossa.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE ID -tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

iOS 5.0.1 -ohjelmistopäivitys

 • CFNetwork

  Saatavuus: iOS 3.0–5.0 (iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPhone 4s), iOS 3.1–5.0 (iPod touch 3. sukupolvi tai uudempi), iOS 3.2–5.0 (iPad) ja iOS 4.3–5.0 (iPad 2).

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa luottamuksellisten tietojen paljastumisen.

  Kuvaus: CFNetworkin tavassa käsitellä haitallisia URL-osoitteita oli ongelma. Käytettäessä haitallista HTTP- tai HTTPS-URL-osoitetta CFNetwork saattoi siirtyä väärään palvelimeen.

  CVE-ID

  CVE-2011-3246: Facebookin Erling Ellingsen

 • CoreGraphics

  Saatavuus: iOS 3.0–5.0 (iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPhone 4s), iOS 3.1–5.0 (iPod touch 3. sukupolvi tai uudempi), iOS 3.2–5.0 (iPad) ja iOS 4.3–5.0 (iPad 2).

  Vaikutus: Haitallisen fontin sisältävän dokumentin tarkasteleminen saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: FreeType-ohjelmassa oli useita muistin vioittumiseen liittyviä ongelmia, joista vakavin saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen haitallisia fontteja käsiteltäessä.

  CVE-ID

  CVE-2011-3439: Apple

 • Tietoturva

  Saatavuus: iOS 3.0–5.0 (iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPhone 4s), iOS 3.1–5.0 (iPod touch 3. sukupolvi tai uudempi), iOS 3.2–5.0 (iPad) ja iOS 4.3–5.0 (iPad 2).

  Vaikutus: Etuoikeutetussa verkkoasemassa ollut hyökkääjä saattoi saada haltuunsa käyttäjän tunnistetiedot tai muita luottamuksellisia tietoja.

  Kuvaus: Kaksi luotettujen päävarmenteiden luettelossa olevaa varmenteiden myöntäjää on itsenäisesti myöntänyt keskitason varmenteita DigiCert Malaysialle. DigiCert Malaysia on myöntänyt heikoilla avaimilla varustettuja varmenteita, joita se ei pysty kumoamaan. Etuoikeutetussa verkkoasemassa oleva hyökkääjä saattoi saada haltuunsa käyttäjän tunnistetiedot tai muita luottamuksellisia tietoja, jotka oli tarkoitettu sivustolle, jolla on DigiCert Malaysian myöntämä varmenne. Tämä ongelma on ratkaistu määrittämällä järjestelmän oletusarvoiset luottamusasetukset siten, että DigiCert Malaysian varmenteisiin ei luoteta. Kiitos Entrust Inc:n Bruce Mortonille tämän ongelman ilmoittamisesta.

 • Kernel

  Saatavuus: iOS 3.0–5.0 (iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPhone 4s), iOS 3.1–5.0 (iPod touch 3. sukupolvi tai uudempi), iOS 3.2–5.0 (iPad) ja iOS 4.3–5.0 (iPad 2).

  Vaikutus: Ohjelma saattoi suorittaa allekirjoittamatonta koodia.

  Kuvaus: mmap-järjestelmäkutsun tavassa tarkistaa kelvollisia lippuyhdistelmiä oli logiikkavirhe. Tämä ongelma saattoi aiheuttaa koodin allekirjoitukseen liittyvien tarkistusten ohittamisen. Tämä ongelma ei koske laitteita, joissa on iOS 4.3:a vanhempi käyttöjärjestelmäversio.

  CVE-ID

  CVE-2011-3442: Accuvant Labsin Charlie Miller

 • libinfo

  Saatavuus: iOS 3.0–5.0 (iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPhone 4s), iOS 3.1–5.0 (iPod touch 3. sukupolvi tai uudempi), iOS 3.2–5.0 (iPad) ja iOS 4.3–5.0 (iPad 2).

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa luottamuksellisten tietojen paljastumisen.

  Kuvaus: libinfon tavassa käsitellä DNS-nimen hakuja oli ongelma. Libinfo saattoi antaa virheellisen tuloksen selvittäessään haitallista palvelinnimeä.

  CVE-ID

  CVE-2011-3441: Facebookin Erling Ellingsen ja Blocket AB:n Per Johansson

 • Pääsykoodi

  Saatavuus: iOS 4.3–5.0 (iPad 2).

  Vaikutus: Henkilö, jolla oli fyysinen pääsy lukittuun iPad 2:een, saattoi pystyä pääsemään joihinkin käyttäjän tietoihin.

  Kuvaus: Kun Smart Cover avattiin iPad 2:n vahvistaessa sammuttamista lukitussa tilassa, iPad ei pyytänyt pääsykoodia. iPadin käyttö oli tässä tilanteessa mahdollista rajoitetusti, mutta tietojen suojauksella suojattuja tietoja ei voinut käyttää, eikä ohjelmia voinut avata.

  CVE-ID

  CVE-2011-3440

 

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: