OS X Server: Automaattisen välityksen käyttöönotto ja käytöstä poistaminen

Sähköpostiviestit voi välittää käyttäjille automaattisesti OS X Serverin Mail-palvelintoiminnon avulla.

Ohjeet OS Serverille (Mountain Lion)

  1. Valitse Server.appissa Käyttäjät ja valitse käyttäjä.
  2. Osoita rataskuvaketta (tai ctrl-osoita käyttäjätunnusta) ja valitse Edit Mail Options... (Muokkaa Mail-valintoja...).
  3. Valitse Mail should be: (Mailin tulee olla:) -ponnahdusvalikosta forwarded (välitetty).
  4. Kirjoita to email address: (vastaanottajan sähköpostiosoite:) -kenttään osoite, johon viestit halutaan välittää.

Ohjeet Lion Serverille

Automaattisen välityksen käyttöönotto tilillä

Ota automaattinen välitys käyttöön tilillä suorittamalla seuraavat komennot Päätteessä palvelimella. Ensimmäinen komento ottaa käyttöön interaktiivisen tilan.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Suorita komento painamalla ctrl-D.
Kun komento on suoritettu painamalla ctrl-D-näppäinyhdistelmää, järjestelmän pitäisi palauttaa userID, GUID ja juuri asetettu automaattisen välityksen osoite. Esimerkki:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "omakäyttäjätunnus@esimerkki.fi"


Jos käyttäjää ei ole, järjestelmä palauttaa seuraavan viestin:
mail:error = "user not found"

Automaattisen välityksen käytöstä poisto tilillä

Käytä samoja komentoja kuin yllä, mutta jätä osoitteen arvo tyhjäksi:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Suorita komento painamalla ctrl-D.

Vastaus on sama kuin yllä, mutta mail:fwdAddress on tyhjä. Esimerkki:
mail:userID = " mailuser1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Jos tunnus oli virheellinen tai jos käyttäjää ei ole, järjestelmä palauttaa seuraavan viestin:
mail:error = "user not found"

Näin selvität, millä tileillä on käytössä automaattinen välitys

Suorita seuraava komento:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Komento palauttaa luettelon niistä käyttäjien GUID-tunnuksista ja osoitteista, joihin sähköpostit välitetään automaattisesti. Esimerkki:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "oma-käyttäjätunnus-1@esimerkki.fi"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "oma-käyttäjätunnus-2@esimerkki.fi"

Lisätietoja

Vaihtoehtoisesti voit käyttää komentoa set_user_mail_opts. Käyttöohjeita ja valintoja saa käyttämällä komentoa man set_user_mail_opts.

Julkaisupäivämäärä: