Mikä on IPv6?

Tässä artikkelissa kerrotaan IPv6:sta.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

IPv6 on lyhenne sanoista Internet Protocol Version 6. IPv6 on uuden sukupolven Internet-protokolla, jonka on tarkoitus korvata nykyinen Internet-protokolla, IP Version 4.

Jotta tietokoneet ja muut laitteet voisivat siirtää tietoa Internetissä, niillä täytyy olla lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet. Näitä numeromuotoisia osoitteita kutsutaan IP-osoitteiksi. Koska Internet ja sen käyttäjämäärä kasvavat räjähdysmäisesti, myös IP-osoitteiden tarve kasvaa vastaavasti.

IPv6-standardin on kehittänyt IETF (Internet Engineering Task Force), joka on Internet-tekniikoita kehittävä organisaatio. IETF ennakoi IP-osoitteiden lisääntyvää tarvetta ja kehitti IPv6-protokollan varautuakseen Internetiä käyttävien henkilöiden ja laitteiden kasvavaan määrään.  

IPv6-protokollan ansiosta useammat käyttäjät ja laitteet voivat siirtää tietoa Internetissä, sillä siinä käytetään suurempia lukuja IP-osoitteiden muodostamiseen. IPv4-protokollassa jokaisen IP-osoitteen pituus on 32 bittiä, jolloin osoitteita voi olla 4,3 miljardia. Esimerkki IPv4-osoitteesta:

172.16.254.1

IPv6-osoitteiden pituus puolestaan on 128 bittiä, joten IP-osoitteita voi olla noin 340 sekstiljoonaa. Esimerkki IPv6-osoitteesta:

2001:db8:ffff:1:201:02ff:fe03:0405

IPv6-protokolla parantaa verkkoyhteyksiä myös muilla tavoin. Useimmiten tietokone ja ohjelmat tunnistavat IPv6-protokollaa tukevat verkot ja palvelut ja hyödyntävät niitä ilman käyttäjän toimenpiteitä. IPv6 helpottaa myös muita verkkoyhteysongelmia, jotka aiheutuvat osoitteiden rajallisesta määrästä IPv4:ssä. IPv6 esimerkiksi vähentää verkko-osoitteiden muuntamisen (NAT) tarvetta. NAT:n avulla useat asiakkaat voivat jakaa yhden IP-osoitteen, mutta se ei aina ole luotettava.

  • Voit testata IPv6-yhteyden toiminnan täällä.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: