Mac OS X: Jaettujen kansioiden tuominen näkyviin käyttämällä afp://-URL-osoitetta tai mount_afp-komentoa

Voit tuoda näkyviin AFP-palvelimella olevan jaetun taltion osoittamalla URL-osoitetta, joka on muodossa afp://omapalvelin.omadomain.fi/Jakopiste/Kansio, tai käyttämällä Päätteessä komentoa mount_afp.

Kun osoitat Mailissa tai Safarissa URL-osoitetta, joka on muodossa afp://omapalvelin.omadomain.fi/Jakopiste/Kansio, Finder tuo AFP-palvelimella omapalvelin.omadomain.fi olevan Jakopiste-nimisen taltion näkyviin. Se avaa sitten ikkunan, jossa näkyy Kansio-nimisen hakemiston sisältö. Jos vedät URL-osoitteen tekstin työpöydälle, tuloksena on AFP-linkki. Kaksoisosoittamalla sitä voit avata kyseisen kansion.

Voit tuoda AFP-palvelimella olevan jaetun kansion näkyviin käyttämällä mount_afp-komentoa Pääte-ikkunassa tai komentotulkkiskriptissä. Saat lisätietoja kirjoittamalla Pääte-ikkunaan seuraavan komennon:

 

man mount_afp

 

Lisätietoja

Mac OS X 10.6–10.6.6:ta koskevia tietoja

Polku, johon jaettu kansio tuodaan näkyviin, on Mac OS X 10.6–10.6.6:ssa eri kuin muissa Mac OS X:n versioissa.

Palvelimella olevaan tiedostoon osoittava URL-osoite (esimerkiksi afp://omapalvelin.omadomain.fi/Jakopiste/Kansio/Tiedosto.txt) ei toimi. Ongelma on ratkaistu Mac OS X 10.6.7:ssä ja uudemmissa.

Mac OS X 10.6–10.6.6: jos URL-osoitteen tai mount_afp-komennon kohde on jakopisteen sisältämä kansio, kyseinen kansio tuodaan näkyviin. Mac OS X 10.0–10.5 ja Mac OS X 10.6.7 tai uudempi (mukaan lukien OS X Lion): jakopiste tuodaan näkyviin.

Esimerkki: afp://omapalvelin.omadomain.fi/Jakopiste/Kansio

Mac OS X 10.0–10.5 ja 10.6.7 tai uudempi: kun osoitat tätä linkkiä, Finder tuo Jakopiste-taltion näkyviin. Paikallinen polku jaettuun kansioon on /Taltiot/Jakopiste/Kansio/.

Mac OS X 10.6–10.6.6: kun osoitat tätä linkkiä, Finder tuo Kansio-alihakemiston näkyviin. Paikallinen polku jaettuun kansioon on /Taltiot/Kansio/.

Esimerkki:

 

mount_afp afp://omapalvelin.omadomain.fi/Jakopiste/Kansio /Taltiot/mntpnt

 

Mac OS X 10.5 ja 10.6.7 tai uudempi: tämä komento tuo Jakopiste-taltion näkyviin polkuun /Taltiot/mntpnt. Paikallinen polku jaettuun kansioon on /Taltiot/mntpnt/Kansio/.
Mac OS X 10.6–10.6.6: tämä komento tuo Kansio-alihakemiston näkyviin polkuun /Taltiot/mntpnt. Paikallinen polku jaettuun kansioon on /Taltiot/mntpnt/.

Julkaisupäivämäärä: