Tietoja QuickTime 7.6.8:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan QuickTime 7.6.8:n turvallisuussisällöstä.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustossa.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE ID -tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

QuickTime 7.6.8

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1818

  Saatavuus: Windows 7, Windows Vista sekä Windows XP SP2 tai uudempi.

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: QuickTimen ActiveX-komponentissa oli syötön tarkistukseen liittyvä ongelma. Valinnainen _Marshaled_pUnk-parametri voitiin siirtää ActiveX-komponenttiin määrittämään mielivaltainen kokonaisluku, joka käsiteltiin myöhemmin osoittimena. Haitallisen verkkosivuston selaaminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen. Tämä ongelma on ratkaistu jättämällä _Marshaled_pUnk-parametri huomioimatta. Tämä ongelma ei koske Mac OS X -järjestelmiä. Kiitos TippingPointin Zero Day Initiativen parissa työskentelevälle HBelitelle tämän ongelman ilmoittamisesta.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1819

  Saatavuus: Windows 7, Windows Vista sekä Windows XP SP2 tai uudempi.

  Vaikutus: Haitallisesti valmistellussa hakemistossa olevan kuvan katseleminen saattoi johtaa mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: QuickTime Picture Viewerissä oli polun etsimiseen liittyvä ongelma. Jos hyökkääjä sijoitti haitallisen DLL:n samaan hakemistoon, jossa kuvatiedosto sijaitsi, kuvatiedoston avaaminen QuickTime Picture Viewerillä saattoi johtaa mielivaltaisen koodin suorittamiseen. Tämä ongelma on ratkaistu poistamalla nykyinen työhakemisto DLL-hakupolusta. Tämä ongelma ei koske Mac OS X -järjestelmiä. Kiitos Fortinetin FortiGuard Labsin Haifei Li'lle tämän ongelman ilmoittamisesta.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: