iPod nano (6. sukupolvi ja uudemmat): VoiceOverin käyttäminen

VoiceOver kuvailee ääneen näytön sisällön, jotta iPod nanoa (6. sukupolvi) voi käyttää katsomatta näyttöä.

VoiceOver puhuu iPodin Käyttöapu-asetuksissa määriteltyä kieltä. VoiceOver on saatavilla monilla kielillä, mutta ei kaikilla.

Kun näytöllä oleva elementti valitaan, VoiceOver kertoo siitä. Kun elementti valitaan, sen ympärille tulee musta suorakulmio ja VoiceOver puhuu sen nimen tai kuvailee sitä. Suorakulmiota kutsutaan VoiceOver-kursoriksi. Jos valittu elementti on tekstiä, VoiceOver lukee sen. Jos valittu elementti on säädin (kuten painike tai kytkin), VoiceOver voi kertoa sen toiminnon tai antaa ohjeita, kuten "avaa kaksoisnapauttamalla".

VoiceOverin käyttöönotto

 1. Valitse Koti-valikosta Asetukset > Yleiset.
 2. Napauta Käyttöapu > VoiceOver.
 3. Laita VoiceOver päälle napauttamalla Päälle/pois-kytkintä.
  VoiceOver muuttaa iPodin hallintaan käytettyjä eleitä
 4. Vahvista valinta napauttamalla avautuvassa valintaikkunassa OK.

Jos et tee mitään 15 sekunnin kuluessa, valintaikkuna sulkeutuu ja VoiceOver menee pois päältä. Kuulet ilmoituksen, että VoiceOver on pois päältä.

Kun VoiceOver on päällä, iPod nanon hallintaan käytetään erilaisia eleitä kuin tavallisesti. Jos muutat mieltäsi ja haluat laittaa VoiceOverin pois päältä, siirrä kytkin pois päältä kaksoisnapauttamalla kahdella sormella. Jos poistut Asetukset-näytöstä, sinun pitää käyttää VoiceOver-eleitä, jotta voit palata asetuksiin ja laittaa VoiceOverin pois päältä.

VoiceOverin laittaminen pois päältä iPod nanossa käyttäen VoiceOver-eleitä

Pyyhkäise Koti-valikossa oikealle tai vasemmalle kahdella sormella, kunnes näet tai kuulet sanat "Sivu 2/2" iPod nanossa (7. sukupolvi) tai "Asetukset" iPodissa (6. sukupolvi).
Jos olet järjestänyt kuvakkeita uudelleen tai jos Koti-valikoita on enemmän kuin neljä, kuulet ehkä eri tiedot.

 1. Liu'uta sormea näytöllä, kunnes kuulet sanan "Asetukset".
 2. Avaa Asetukset kaksoisnapauttamalla.
 3. Liu'uta sormea näytöllä ylös tai alas. Kun kuulet sanan "Yleiset", kaksoisnapauta.
 4. Liu'uta sormea näytöllä ylös tai alas. Kun kuulet sanan "Käyttöapu", kaksoisnapauta.
 5. Liu'uta sormea näytöllä ylös tai alas. Kun kuulet sanan "VoiceOver", kaksoisnapauta.
 6. Kaksoisnapauta, kun kuulet sanat "VoiceOver päällä".
 7. Kuulet vahvistuksena asetuksen muuttamisesta sanat "VoiceOver pois päältä". Nyt voit taas hallita iPod nanoa tavallisilla eleillä.

Huomautus: VoiceOverin voi laittaa pois päältä myös nollaamalla iPodin.

VoiceOver-eleet

Kun VoiceOver on päällä, iPod nanoa voi hallita seuraavilla eleillä.

Toiminto Tee näin
Näytön lukeminen ylhäältä alkaen Pyyhkäise ylös kahdella sormella.
Näytön lukeminen nykyisestä valinnasta alkaen Pyyhkäise alas kahdella sormella.
Puheen keskeyttäminen tai jatkaminen Napauta näyttöä yhdellä sormella.
VoiceOver-kursorissa olevan kohteen valitseminen Napauta näyttöä yhdellä sormella.
VoiceOver-kursorissa olevan kohteen aktivoiminen Kaksoisnapauta yhdellä sormella.
Vierittäminen seuraavalle sivulle vasemmalla Pyyhkäise kahdella sormella oikealle.
Vierittäminen seuraavalle sivulle oikealla Pyyhkäise kahdella sormella vasemmalle.
Vierittäminen seuraavalle näytölle ylhäällä luettelossa tai valikossa Pyyhkäise yhdellä sormella alas.
Vierittäminen seuraavalle näytölle alhaalla luettelossa tai valikossa Pyyhkäise yhdellä sormella ylös.
Nykyisen toiminnon aloittaminen tai lopettaminen Napauta kahdella sormella.
Valitun säätimen arvon suurentaminen tai pienentäminen Pyyhkäise ylös- tai alaspäin yhdellä sormella.
Palaaminen Koti-valikkoon Kaksoisnapauta yhdellä sormella ja pidä.
Julkaisupäivämäärä: