FaceTimen ja iMessagen käyttö palomuurin takaa

Voit käyttää FaceTimea ja iMessagea useimmissa verkoissa. Jos käytät verkkoa, joka on palomuurin takana, sinun on mahdollisesti otettava tietyt portit käyttöön.

Joissakin verkoissa käytetään palomuuria tietoturvan parantamiseksi. Palomuurit estävät tietynlaista Internet-liikennettä saapumasta verkkoon tai poistumasta siitä. Internet-liikenne kulkee palomuurin kautta porttien välityksellä. Jotta FaceTime ja iMessage toimisivat tiettyjen palomuurien takana, sinun on mahdollisesti pyydettävä järjestelmänvalvojaa ottamaan seuraavat portit käyttöön:

FaceTime iMessage
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 3478–3497 (UDP)
  • 5223 (TCP)
  • 16384–16387 (UDP)
  • 16393–16402 (UDP)
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 5223 (TCP)

Muita portteja voidaan käyttää kuvan lähettämiseen ja vastaanottamiseen riippuen reitittimen ja verkon NAT-määrityksistä. Jotkin reititinkohtaiset toiminnot, kuten porttimääritykset, SIP:n hylkääminen ja mediaporttien dynaaminen avaus, voivat häiritä FaceTimea ja iMessagea. Jos tarvitset porttien uudelleenohjaukseen liittyvää apua, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään.

Jos käytät Wi-Fi-verkkoa, perehdy Wi-Fi-reitittimien ja -tukiasemien suositusasetuksiin.

 

FaceTime ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Julkaisupäivämäärä: