Wi-Fi-tukiasemat: Langattoman jakelujärjestelmän (WDS) (802.11b/g) käyttöönotto ja määrittäminen

Tässä artikkelissa käsitellään keskeiset toimenpiteet langattoman 802.11g WDS-verkon käyttöönottoon AirPort Extremen (802.11g) tai AirPort Expressin (802.11g) avulla.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Jos käytössä on Mac OS X 10.4 tai aiempi, WDS:n käyttöönotto vaatii AirPortin hallintatyökalun Graphitelle ja Snow’lle 4.2.5:n. Jos käytössä on Mac OS X 10.5, käytä AirPort-työkalua. Alla on ohjeet kunkin ohjelman osalta.

WDS:n osat – pää-, välitys- ja etätukiasemat

➊ WDS-päätukiasema (ensisijainen Wi-Fi-tukiasema)
➋ WDS-välitystukiasema
➌ WDS-etätukiasema

WDS-järjestelmän määrittäminen

Käyttöohjeet: AirPort-hallintatyökalu Graphitelle ja Snow’lle 4.2.5

Tärkeää: AirPort-hallintatyökalu Graphitelle ja Snow’lle 4.2.5 on tarkoitettu 802.11g-tekniikkaa käyttäville Wi-Fi-tukiasemille.

Aloita siitä tukiasemasta, joka määritetään päätukiasemaksi, määritä sitten välitystukiasema ja määritä viimeiseksi etätukiasema.

Varmista, että Wi-Fi-tukiasemat sijaitsevat tarpeeksi lähellä toisiaan, jotta ne saavat hyvän radiosignaalin siitä tukiasemasta, johon ne on yhdistetty. Sopiva sijainti vaihtelee rakennusympäristön perusteella ja sen löytäminen saattaa vaatia kokeilua.

Jos Wi-Fi-tukiasemat on määritetty aiemmin, ennen aloittamista kannattaa ehkä palauttaa tehdasasetukset kaikkiin WDS:ään liitettäviin Wi-Fi-tukiasemiin. Tämän toimenpiteen ohjeet ja seuraukset on käsitelty täällä.

 1. Kytke virta päälle kaikkiin Wi-Fi-tukiasemiin ja odota, että ne näkyvät AirPort-valikkoekstrassa.
 2. Valitse määritettävä 802.11g-tekniikkaa käyttävä Wi-Fi-tukiasema AirPort-valikkoekstrasta (alkaen päätukiasemasta). Wi-Fi-tukiasemia saattavat olla esimerkiksi AirPort Extreme (802.11g) ja AirPort Express (802.11g).
 3. Avaa AirPort-hallintatyökalu Graphitelle ja Snow’lle Macissa kohdasta Ohjelmat/Lisäohjelmat. (Voit myös ladata ja asentaa sen täältä.)
 4. Valitse Wi-Fi-tukiasema tukiaseman valitsimesta ja klikkaa Määrittele.
 5. Anna AirPort-verkko-osiossa langattoman verkon nimi WDS-verkolle.
 6. Valinnainen: Langaton suojaus ei oletusarvoisesti ole käytössä, jolloin verkkoon liittymiseen ei tarvita salasanaa. Apple suosittelee klikkaamaan Muuta langatonta salausta... -painiketta, valitsemaan WPA2 Personal -suojauksen ja luomaan 8–63 merkkiä pitkän salasanan.
 7. Valitse kanavavalikosta 1. Voit valita muun kanavanumeron, mutta sen pitäisi mielellään olla kolmen kanavan päässä muista verkoista.
 8. Valitse työkalupalkista Verkko.
 9. Jos määrität päätukiasemaa, varmista, että Jaa IP-osoitteita on valittuna (ellei toinen reititin jo tarjoa DHCP-palveluita). Jos määrität etä- tai välitystukiasemaa, poista valinta tämän asetuksen kohdalta kyseisen laitteen osalta.
 10. Klikkaa työkalupalkissa WDS.
 11. Lisää valinta Käytä tukiasemaa osana WDS-verkkoa -valintaneliöön.
 12. Valitse WDS-tila-valikosta päätukiasema, etätukiasema tai välitystukiasema.
  • Jos määrität päätukiasemaa, klikkaa Lisää (+) -painiketta ja anna etätukiasemien AirPort ID tai langaton MAC-osoite. Saattaa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin luettelo tulee näkyviin.
  • Jos lisäät etätukiasemaa, anna päätukiaseman AirPort ID tai langaton MAC-osoite.
  • Jos lisäät välitystukiasemaa, anna päätukiaseman AirPort ID tai langaton MAC-osoite. Klikkaa sitten Lisää (+) ja anna WDS-etätukiasemien AirPort ID:t tai langattomat MAC-osoitteet.
 13. Klikkaa OK.
 14. Klikkaa Päivitä.

Salli langattomat asiakkaat tällä tukiasemalla -valintaneliö on oletusarvoisesti valittuna. Se tulisi pitää valittuna tämän ja muiden tukiasemien osalta, ellei langattoman liikenteen estämiselle tiettyyn tukiasemaan ole erityistä syytä. Jos Salli langattomat asiakkaat tällä tukiasemalla -valintaneliön valinta poistetaan ja tukiaseman asetuksia halutaan myöhemmin muuttaa, Ethernet-kaapeli täytyy liittää tukiaseman LAN-porttiin. Tukiasemaan ei voi muodostaa langatonta yhteyttä, ellei sitä määritetä uudelleen.

Käyttöohjeet: AirPort-työkalu 5.5.2 tai uudempi

Aloita siitä tukiasemasta, joka määritetään päätukiasemaksi, määritä sitten välitystukiasema ja määritä viimeiseksi etätukiasema. Alla on ohjeet kunkin tukiaseman määrittämiseen.

Varmista, että Wi-Fi-tukiasemat sijaitsevat tarpeeksi lähellä toisiaan, jotta ne saavat hyvän radiosignaalin siitä tukiasemasta, johon ne on yhdistetty. Sopiva sijainti vaihtelee rakennusympäristön perusteella ja sen löytäminen saattaa vaatia kokeilua.

Jos Wi-Fi-tukiasemat on määritetty aiemmin, ennen aloittamista kannattaa ehkä palauttaa tehdasasetukset kaikkiin WDS:ään liitettäviin Wi-Fi-tukiasemiin. Tämän toimenpiteen ohjeet ja seuraukset on käsitelty täällä.

WDS on tarkoitettu 802.11g-laitteille, eikä sitä tulisi käyttää 802.11n-laitteiden kanssa. Wi-Fi-tukiasemia saattavat olla esimerkiksi AirPort Extreme (802.11g) ja AirPort Express (802.11g).

WDS-päätukiaseman määrittämisessä on kaksi vaihetta. Ensin määritetään Wi-Fi-tukiaseman asetukset siten, että internet-yhteys toimii (tässä vaiheessa ei kiinnitetä huomiota WDS-asetuksiin). Tämän jälkeen jatketaan WDS-päätukiaseman määritystoimenpiteillä.

WDS-päätukiaseman yhdistäminen internetiin

 1. Valitse määritettävä 802.11g-tekniikkaa käyttävä Wi-Fi-tukiasema AirPort-valikkoekstrasta.
 2. Avaa AirPort-työkalu. AirPort-työkalu sijaitsee Macissa kohdassa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windowsissa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.
 3. Valitse tukiaseman valitsimesta (alkaen päätukiasemasta) WDS:n Wi-Fi-päätukiasema ja klikkaa sitten Määrittele.
 4. Anna Wi-Fi-tukiasemalle nimi.
 5. Suojaa Wi-Fi-tukiasema salasanalla ja klikkaa Jatka.
 6. Valitse Haluan luoda langattoman verkon ja klikkaa Jatka.
 7. Anna langattomalle verkolle nimi.
 8. Valinnainen: Jotta luvattomat henkilöt eivät pääsisi langattomaan verkkoon, Apple suosittelee pitämään WPA2 Personal -oletussuojauksen käytössä ja luomaan 8–63 merkkiä pitkän salasanan tai salauslauseen. Valitse haluamasi vaihtoehto ja klikkaa Jatka.
 9. Valitse internet-yhteyden tyyppi ja klikkaa Jatka.
 10. Anna tarvittavat TCP/IP-tiedot ja klikkaa Jatka.
 11. Klikkaa Päivitä.
 12. Anna päätukiaseman käynnistyä uudelleen.

WDS-päätukiaseman määrittäminen

 1. Kytke virta päälle kaikkiin Wi-Fi-tukiasemiin ja odota, että ne näkyvät AirPort-valikkoekstrassa.
 2. Valitse määritettävä 802.11g-tekniikkaa käyttävä Wi-Fi-päätukiasema AirPort-valikkoekstrasta.
 3. Valitse AirPort-työkalussa WDS:n Wi-Fi-päätukiasema ikkunan vasemmalla puolella olevasta laiteluettelosta ja klikkaa Manuaaliset asetukset.
 4. Valitse työkalupalkista AirPort-kuvake ja klikkaa Langaton-välilehteä.
 5. Valitse Langaton tila -kohdasta Osallistu WDS-verkkoon.
 6. Klikkaa WDS-välilehteä.
 7. Valitse WDS-tila-kohdasta WDS-päätukiasema.
 8. Ota käyttöön Salli langattomat asiakkaat (lue alta ensimmäinen huomautus).
 9. Klikkaa Lisää (+) -painiketta ja anna kantaman päässä olevien (lue alta toinen huomautus) yksittäisten välitys- ja etätukiasemien AirPort ID:t tai langattomat MAC-osoitteet. Klikkaa sitten OK. WDS-etätukiasemat, joiden täytyy muodostaa yhteys WDS-välitystukiasemaan, koska WDS-päätukiasema on liian kaukana, voi määrittää myöhemmin.
 10. Kun kaikki Wi-Fi-tukiasemat on lisätty, klikkaa Päivitä.

WDS-etätukiaseman määrittäminen

 1. Varmista, että kaikissa Wi-Fi-tukiasemissa on virta päällä, ja odota, että ne näkyvät AirPort-valikkoekstrassa.
 2. Valitse WDS-etätukiasemaksi määritettävä 802.11g-tekniikkaa käyttävä Wi-Fi-tukiasema AirPort-valikkoekstrasta.
 3. Valitse AirPort-työkalussa WDS:n Wi-Fi-etätukiasema tukiaseman valitsimesta ja klikkaa Manuaaliset asetukset.
 4. Valitse työkalupalkista AirPort-kuvake ja klikkaa Langaton-välilehteä.
 5. Valitse Langaton tila -kohdasta Osallistu WDS-verkkoon.
 6. Klikkaa WDS-välilehteä.
 7. Valitse WDS-tila-kohdasta WDS-etätukiasema.
 8. Ota käyttöön Salli langattomat asiakkaat (lue alta ensimmäinen huomautus).
 9. Anna WDS-päätukiaseman AirPort ID, ellei sitä ole vielä annettu, ja klikkaa sitten Päivitä.

WDS-välitystukiaseman määrittäminen

 1. Varmista, että kaikissa Wi-Fi-tukiasemissa on virta päällä, ja odota, että ne näkyvät AirPort-valikkoekstrassa.
 2. Valitse WDS-välitystukiasemaksi määritettävä 802.11g-tekniikkaa käyttävä Wi-Fi-tukiasema AirPort-valikkoekstrasta.
 3. Valitse AirPort-työkalussa WDS:n Wi-Fi-välitystukiasema tukiaseman valitsimesta ja klikkaa Manuaaliset asetukset.
 4. Valitse työkalupalkista AirPort-kuvake ja klikkaa Langaton-välilehteä.
 5. Valitse Langaton tila -kohdasta Osallistu WDS-verkkoon.
 6. Klikkaa WDS-välilehteä.
 7. Valitse WDS-tila-kohdasta WDS-välitystukiasema.
 8. Ota käyttöön Salli langattomat asiakkaat (lue alta ensimmäinen huomautus).
 9. Anna WDS-päätukiaseman AirPort ID, ellei sitä ole vielä annettu.
 10. Klikkaa Lisää (+) -painiketta ja anna kantaman päässä olevien (ei kuitenkaan suoraan WDS-päätukiasemaan yhdistettyjen; lue alta toinen huomautus) yksittäisten WDS-etätukiasemien AirPort ID:t tai langattomat MAC-osoitteet. Klikkaa sitten OK.
 11. Klikkaa Päivitä.

Huomautus: Salli Langattomat asiakkaat tulisi pitää valittuna tämän ja muiden tukiasemien osalta, ellei langattoman liikenteen estämiselle tiettyyn tukiasemaan ole erityistä syytä. Jos Salli langattomat asiakkaat -valintaneliön valinta poistetaan ja tukiaseman asetuksia halutaan myöhemmin muuttaa, Ethernet-kaapeli täytyy liittää tukiaseman LAN-porttiin. Tukiasemaan ei voi muodostaa langatonta yhteyttä, ellei sitä määritetä uudelleen.

Huomautus: Kun tukiasemia määritetään WDS-verkossa, jokaisen tukiaseman AirPort ID:n on oltava tiedossa. AirPort ID (kutsutaan myös MAC-osoitteeksi) on painettu AirPort Extreme -tukiaseman pohjassa AirPort-symbolin vieressä olevaan tarraan ja AirPort Express -tukiaseman virtalähdepuoleen. WDS:n käyttöönotto sujuu helpommin, kun kaikki tukiasemat asetetaan pöydälle ja kytketään pistorasiaan.

Lisätietoja

Jos suoritat WDS-määrityksen manuaalisesti (yllä olevissa ohjeissa käytetyn automaattisen toiminnon sijaan), varmista, että kaikilla tukiasemilla on sama verkon nimi, kanava ja suojaus (salasana). Jos WDS-verkon Wi-Fi-tukiasemille yritetään antaa eri verkon nimet, verkko saattaa lakata toimimasta. Verkon pitäisi toimia taas, kun tukiasemien verkon nimeksi palautetaan päätukiaseman verkon nimi.

Kun WDS on käytössä, osa kunkin Wi-Fi-tukiaseman kapasiteetista käytetään yleiskapasiteettina verkon ylläpitämiseen. Tämän vuoksi verkon maksiminopeus on mitattaessa alhaisempi kuin käytettäessä vain yhtä tukiasemaa.

Julkaisupäivämäärä: