Lisävalintojen käyttäminen kirjojen luomiseen Pagesissa

Opi käyttämään Pagesin lisävalintoja EPUB-muodossa olevan digitaalisen kirjan viimeistelyssä tai luomisessa.

EPUB-muoto on International Digital Publishing Forumin avoin e-kirjastandardi. Pagesin avulla voit viedä dokumenttisi EPUB-muotoon, jotta niitä voidaan lukea iPhonen, iPadin, iPod touchin tai Macin Kirjat-apilla tai muun valmistajan EPUB-lukuohjelmilla. Tässä artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten Pagesissa voi luoda kirjoja.

Kun haluat luoda kirjan nopeasti ilman erityismuotoiluja, voit käyttää myös valmiita kirjan työpohjia Pagesissa.


Muodon valitseminen

Voit luoda kirjan käyttämällä mitä tahansa Pages-työpohjaa tai erityisesti kirjojen luomiseen suunniteltuja työpohjia. Pystysuuntaiset kirjan työpohjat pohjautuvat tekstinkäsittelydokumentteihin. Ne voidaan viedä EPUB-muotoon uudelleenaseteltavalla tai kiinteällä asettelulla. Vaakasuuntaiset kirjan työpohjat pohjautuvat sivuasetteludokumentteihin. Ne voidaan viedä EPUB-muotoon kiinteällä asettelulla.

Valitse uudelleenaseteltava tai kiinteä asettelu sen perusteella, miten haluat sisällön näkyvän kirjassa.

 • Uudelleenaseteltava: Jos haluat, että sisältö mukautuu eri laitteisiin ja suuntiin, valitse Uudelleenaseteltava. Uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa tekstin koko skaalautuu ja sisältö jakautuu sivuille lukijan mukaan. Uudelleenaseteltava on paras valinta dokumenteille, joissa on enimmäkseen tekstiä.
 • Kiinteä asettelu: Jos haluat dokumentin kunkin sivun asettelun pysyvän samana laitteesta tai suunnasta riippumatta, valitse Kiinteä asettelu. Kiinteän asettelun EPUB-tiedostoissa käyttäjät voivat lähentää ja loitontaa tekstiä ja sisältöä, mutta ne pysyvät kiinteästi paikallaan, eikä niitä voi asetella uudelleen. Kiinteä asettelu on paras valinta dokumenteille, joissa on paljon kuvia tai useita palstoja.

Ominaisuudet, jotka muuttuvat tai joita ei tueta, kun dokumentti muutetaan EPUB-muotoon

Nämä Pages-dokumenttisi ominaisuudet poistetaan tai muutetaan riippumatta valitsemastasi asettelusta, kun viet dokumentin EPUB-muotoon:

 • Älykkäät kentät
 • Alaviitteet muunnetaan loppuviitteiksi*
 • Kommentit
 • Jotkin kuvatehosteet (kuten varjot)
 • Yli 4 megapikselin kokoiset kuvat muutetaan 4 megapikselin kokoisiksi.

* Jos viet kiinteään asetteluun perustuvan dokumentin EPUB-muodossa, alaviitteitä ei säilytetä.

Vain kiinteää asettelua käytettäessä saatavilla olevat ominaisuudet

Nämä Pages-dokumentin ominaisuudet viedään EPUB-muotoon ainoastaan käytettäessä kiinteää asettelua. Voit kuitenkin viedä seuraavia ominaisuuksia sisältävät dokumentit uudelleenaseteltavina, mutta ominaisuudet eivät näy EPUB-tiedostoissa.

 • Ylä- ja alaotsakkeet
 • Useat palstat
 • Sivun koko
 • Sivun suunta
 • Sivunumero- ja sivumääräkentät
 • Riviväli
 • Tavutus
 • Muotojen sisältä valittava teksti
 • Päällekkäiset tekstit ja objektit (esimerkiksi päällekkäiset tekstit, joissa on kuva tai muoto)
 • Osion asetteluobjektit
 • Tekstin rivitys objektien ympärillä
 • Kelluvat objektit viedään kelluvina (niitä ei muunneta tekstin mukana liikkuviksi, kuten uudelleenaseteltaviksi EPUB-tiedostoiksi)
 • Sarkaimet
 • Varjostukset/heijastukset
 • Linkitetyt tekstilaatikot
 • Tekstin liukutäyttö, kuvatäyttö ja ei-jatkuvat tekstin reunusviivat muunnetaan kuviksi.


Dokumentin valmisteleminen

Pagesissa voit viedä minkä tahansa sivuasetteludokumentin kiinteällä asettelulla ja minkä tahansa tekstinkäsittelydokumentin kiinteällä asettelulla tai uudelleenaseteltavana. Käytä tekstinkäsittelydokumenttia, jossa on tekstin mukana liikkuvia kuvia, jotta saat parhaat tulokset uudelleenaseteltavan EPUB-tiedoston viennissä.

Teksti uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa

Jos viet kirjan uudelleenaseteltavana, tekstisi saattaa näyttää erilaiselta, kun sitä tarkastellaan Kirjat-apilla tai muilla lukijoilla:

 • Lukijat voivat valita haluamansa tekstin koon, kun he lukevat kirjaa Kirjat-apilla.
 • Pages-dokumentissa määrittämäsi tekstin koko muunnetaan pieneen, keskisuureen tai suureen kokoon kirjassasi, jotta lähellä Pages-dokumentin kokoa oleva teksti voisi näkyä juuri samankokoisena EPUBissa.
 • Tekstin värit eivät välttämättä ole täsmälleen samat kuin millaisina ne näkyvät Pages-dokumentissa.
 • Kirjojen sivut, jotka käyttävät pystysuoraa tekstiä, kääntyvät oikealta vasemmalle.
 • Tekstin liukutäyttö, kuvatäyttö ja ei-jatkuvat tekstin reunusviivat muunnetaan tasaiseksi väriksi.

Sisällysluettelon luominen

Kun viet EPUB-tiedostoksi, sisällysluettelo luodaan automaattisesti niiden kohteiden perusteella, jotka ovat Pagesin Sisällysluettelo-näkymässä. Pages-dokumentti, jonka sisällysluettelossa ei ole kohteita, viedään EPUB-tiedostoksi ilman sisällysluetteloa.

Voit tarkastella tätä sisällysluetteloa EPUB-kirjassa Kirjat-apin avulla valitsemalla Macissa Näytä > Sisällysluettelo tai napauttamalla Sisällysluettelo-painiketta  iPhonessa tai iPadissa.

Tietoja uudelleenaseteltavien EPUB-tiedostojen kappaleista

Uudelleenaseteltavassa EPUB-kirjassa kappalejaot perustuvat Pages-dokumentin sisällysluettelon tyylihierarkiaan. Voit määrittää sisällysluettelosi niin, että kappalejako syötetään ennen EPUB-kirjasi kappaleen otsikkoa:

 1. Valitse Pagesissa kirjasi kappaleen nimi.
 2. Käytä nimen tai otsikon kappaletyyliä, kuten Nimi, Otsikko, Otsikko 2, Otsikko 3 tai Otsikko punainen.
 3. Avaa Sisällysluettelo-näkymä ja valitse käyttämäsi tyyli, klikkaa tai napauta Muokkaa ja poista mahdolliset sisennykset. 

Aina, kun käytät tätä tyyliä, sitä seuraava sisältö on EPUB-tiedostossa uusi kappale, ja sivunvaihto lisätään kappaleiden väliin uudelleenaseteltavassa EPUB-tiedostossa.

Objektien käyttäminen uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa

Uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa saat parhaat tulokset muuttamalla dokumentissa olevat kuvat, muodot tai muut objektit tekstin mukana liikkuviksi objekteiksi.

 1. Valitse tai lisää objekti.
 2. Klikkaa tai napauta Muoto-painiketta .
 3. Klikkaa tai napauta Järjestä.
 4. Valitse Tekstin mukana.
 5. Valitse Tekstin rivitys -valikosta ”Tekstin mukana liikkuva”.

Kirjan kannen lisääminen

Kun viet kirjan, voit valita kirjan kannen tyypin. Kansi näkyy Kirjat-apin Kirjastossa tai kuvakkeena tietokoneella.

Jos valitset ”Valitse kuva”, voit lisätä kansikuvan iPhonesta, iPadista, iPod touchista, Macista tai PC-tietokoneesta. Kansikuvan muoto voi olla PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF tai GIF, mutta sen koon on oltava alle 4 megapikseliä.

Jos valitset ”Ei kirjan kantta”, kirjasi käyttää Kirjat-apin Kirjastossa yleistä kuvaketta.


Vienti EPUB-muotoon

Voit viedä dokumentin EPUB-muotoon Pagesin Mac-versiosta, Pagesin iPhone- tai iPad-versiosta tai verkossa iCloud.comissa. Jos vietävässä dokumentissa on jäljitettyjä muutoksia, hyväksy tai hylkää muutokset ja lopeta muutosten jäljittäminen ennen vientiä. Jäljitetyt muutokset hyväksytään automaattisesti, jos mitään erityisiä toimenpiteitä ei suoriteta. 

Vienti Pagesin Mac-versiosta

 1. Avaa dokumentti Pagesin Mac-versiossa.
 2. Valitse Tiedosto > Vie kohteeseen > EPUB.
 3. Kirjoita kirjan nimi ja tekijä.
 4. Valitse EPUB-kirjan kannen tyyppi. Lue lisätietoja kansista.
 5. Valitse asettelutyyli, jota haluat käyttää. Lue, miten voit valita parhaan asettelun projektillesi. Kun viet sivun asetteludokumentin, siitä luodaan automaattisesti kiinteän asettelun tiedosto.
 6. (Valinnainen) Valitse Lisävalinnat-kohdassa kirjalle ensisijainen luokka ja kieli. Jos kyseessä on kiinteän asettelun kirja, valitse kirjan näkyminen yhtenä sivuna tai kaksisivuisena aukeamana.
 7. Valitse Sisällytä fontit varmistaaksesi, että dokumentille valitsemasi fontit näkyvät EPUB-tiedostossa. Jos poistat Sisällytä fontit -valinnan, valittuna fonttina käytetään oletusarvoisesti lukijan ohjelman ensisijaista fonttia. Pages pystyy sisällyttämään OpenType (OTF)- ja TrueType (TTF) -fontteja.
 8. Klikkaa Seuraava.
 9. Anna EPUB-tiedostolle nimi ja klikkaa Vie.
 10. Jos haluat tarkastella EPUB-tiedostoasi Kirjat-apilla, kun se on viety, kaksoisklikkaa tiedostoa.

Vienti Pagesissa iPhonella tai iPadilla

 1. Avaa dokumentti Pagesissa.
 2. Napauta Lisää-painiketta .
 3. Napauta Vie.
 4. Valitse EPUB.
 5. Kirjoita kirjan nimi ja tekijä.
 6. Valitse EPUB-kirjan kannen tyyppi. Lue lisätietoja kansista
 7. Napauta asettelutyyliä, jota haluat käyttää. Lue, miten voit valita parhaan asettelun projektillesi. Kun viet sivun asetteludokumentin, siitä luodaan automaattisesti kiinteän asettelun tiedosto.
 8. (Valinnainen) Napauta Lisävalinnat ja valitse sitten kirjan luokka ja kieli. Jos kyseessä on kiinteän asettelun kirja, valitse kirjan näkyminen yhtenä sivuna tai kaksisivuisena aukeamana.
 9. Valitsemalla Sisällytä fontit voit varmistaa, että dokumentille valitsemasi fontit näkyvät EPUB-tiedostossa. Jos poistat Sisällytä fontit -valinnan, valittuna fonttina käytetään oletusarvoisesti lukijan ohjelman ensisijaista fonttia. Pages pystyy sisällyttämään OpenType (OTF)- ja TrueType (TTF) -fontteja.
 10. Jos dokumenttisi sisältää elokuvia ja aiot tarjota kirjaasi Apple Booksissa, ota Apple Books -yhteensopivuus käyttöön muuttaaksesi yhteensopimattomat elokuvat kuviksi. Myös yhteensopimattomat äänitiedostot poistetaan.
 11. Napauta Takaisin.
 12. Jaa EPUB-tiedostosi napauttamalla Vie.
 13. Jos haluat tarkastella EPUB-tiedostoasi Kirjat-apilla, kun se on viety, valitse Kopioi kirjoihin.

Vienti Pagesin iCloud-versiosta

 1. Avaa dokumentti Pagesin iCloud-versiossa.
 2. Klikkaa Työkalut-painiketta  ja valitse Lataa kopio.
 3. Klikkaa EPUB avautuvasta latausikkunasta.
 4. Kirjoita kirjan nimi ja tekijä.
 5. Valitse EPUB-tiedoston kansityyli. Lue lisätietoja kansista.
 6. Valitse asettelutyyli. Lue, miten voit valita parhaan asettelun projektillesi. Jos käytät sivuasetteludokumenttia, se on vietävä kiinteällä asettelulla.
 7. (Valinnainen) Valitse kirjan luokka ja kieli Lisävalinnat-kohdasta. Jos kyseessä on kiinteän asettelun kirja, valitse kirjan näkyminen yhtenä sivuna tai kaksisivuisena aukeamana.
 8. Klikkaa Lataa.


Kirjan julkaiseminen

iPadissa, iPhonessa, Macissa tai verkossa iCloud.comissa voit julkaista kirjasi Pagesista suoraan Apple Booksiin.


Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: