Lisävalintojen käyttäminen kirjojen luomiseen Pagesissa

Opi käyttämään Pagesin lisävalintoja EPUB-muodossa olevan digitaalisen kirjan viimeistelyssä tai luomisessa.

EPUB-muoto on International Digital Publishing Forumin avoin e-kirjastandardi. Pagesin avulla voit tuoda dokumenttisi EPUB-muotoon, jotta niitä voidaan lukea Books-apilla iPhonella, iPadilla, iPod touchilla, Macilla tai kolmannen osapuolen EPUB-lukijoilla. Tässä artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten Pagesissa voi luoda kirjoja.

Kun haluat luoda kirjan nopeasti ilman erityismuotoiluja, voit käyttää myös valmiita kirjan työpohjia Pagesissa.

Muodon valitseminen

Voit luoda kirjan käyttämällä mitä tahansa Pages-työpohjaa tai erityisesti kirjojen luomiseen suunniteltuja työpohjia. Pystysuuntaiset kirjan työpohjat pohjautuvat tekstinkäsittelydokumentteihin. Ne voidaan viedä EPUB-muotoon uudelleenaseteltavina tai kiinteällä asettelulla. Vaakasuuntaiset kirjan työpohjat pohjautuvat sivuasetteludokumentteihin. Ne voidaan viedä EPUB-muotoon kiinteällä asettelulla.

Valitse uudelleenaseteltava tai kiinteä asettelu sen perusteella, miten haluat sisällön näkyvän kirjassa.

 • Uudelleenaseteltava: Jos haluat, että sisältö mukautuu eri laitteisiin ja suuntiin, valitse Uudelleenaseteltava. Uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa tekstin koko skaalautuu ja sisältö jakautuu sivuille lukijan mukaan. Uudelleenaseteltava on paras valinta dokumenteille, joissa on enimmäkseen tekstiä.
 • Kiinteä asettelu: Jos haluat dokumentin kunkin sivun asettelun pysyvän samana laitteesta tai suunnasta riippumatta, valitse Kiinteä asettelu. Kiinteän asettelun EPUB-tiedostoissa käyttäjät voivat lähentää ja loitontaa tekstiä ja sisältöä, mutta ne pysyvät kiinteästi paikallaan, eikä niitä voi asetella uudelleen. Kiinteä asettelu on paras valinta dokumenteille, joissa on paljon kuvia tai useita palstoja.

Ominaisuudet, jotka muuttuvat tai joita ei tueta, kun dokumentti muutetaan EPUB-muotoon

Nämä Pages-dokumenttisi ominaisuudet poistetaan tai muutetaan riippumatta valitsemastasi asettelusta, kun viet dokumentin EPUB-muotoon:

 • Älykkäät kentät
 • Alaviitteet muunnetaan loppuviitteiksi1
 • Kommentit
 • Jotkin kuvatehosteet (kuten varjot)
 • Yli 4 megapikselin kuvien koko muutetaan 4 megapikseliin.

1 Jos viet kiinteään asetteluun perustuvan dokumentin EPUB-muodossa, alaotsakkeita ei säilytetä.

Vain kiinteää asettelua käytettäessä saatavilla olevat ominaisuudet

Nämä Pages-dokumentin ominaisuudet viedään EPUB-muotoon ainoastaan käytettäessä kiinteää asettelua. Voit kuitenkin viedä seuraavia ominaisuuksia sisältävät dokumentit uudelleenaseteltavina, mutta ominaisuudet eivät näy EPUB-tiedostoissa:

 • Ylä- ja alaotsakkeet
 • Useat palstat
 • Sivun koko
 • Sivun suunta
 • Sivunumero- ja sivumääräkentät
 • Riviväli
 • Tavutus
 • Muotojen sisältä valittava teksti
 • Päällekkäiset tekstit ja objektit (esimerkiksi päällekkäiset tekstit, joissa on kuva tai muoto)
 • Kantaobjektit
 • Tekstin rivitys objektien ympärillä
 • Kelluvat objektit viedään kelluvina (niitä ei muunneta tekstin mukana liikkuviksi, kuten uudelleenaseteltaviksi EPUB-tiedostoiksi).
 • Sarkaimet
 • Varjostukset/heijastukset
 • Linkitetyt tekstilaatikot

Dokumentin valmisteleminen

Pagesissa voit viedä minkä tahansa sivuasetteludokumentin kiinteällä asettelulla ja minkä tahansa tekstinkäsittelydokumentin kiinteällä asettelulla tai uudelleenaseteltavana.2 Voit lisätä sisällysluettelon kirjaan, jonka luot tekstinkäsittelydokumentista. Jos et ole lisännyt sisällysluetteloa tekstinkäsittelydokumenttiin, se luodaan automaattisesti käyttämiesi kappaletyylien perusteella. Kiinteään asetteluun perustuva dokumentti, jossa ei ole sisällysluetteloa, viedään ilman sisällysluetteloa.

2 Jos haluat viedä sisällön uudelleenaseteltavana EPUB-tiedostona, saat parhaat tulokset käyttämällä tekstinkäsittelydokumenttia, jossa on tekstin mukana liikkuvia kuvia.

Teksti uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa

Jos viet kirjan uudelleenaseteltavana, tekstisi saattaa näyttää erilaiselta, kun sitä tarkastellaan Kirjat-apilla tai muilla lukijoilla:

 • Lukijat voivat valita haluamansa tekstin koon, kun he lukevat kirjaa Kirjat-apilla.
 • Pages-dokumentissa määrittämäsi tekstin koko muunnetaan pieneen, keskisuureen tai suureen kokoon kirjassasi, jotta lähellä Pages-dokumentin kokoa oleva teksti voisi näkyä juuri samankokoisena EPUBissa.
 • Tekstin värit eivät välttämättä ole täsmälleen samat kuin millaisina ne näkyvät Pages-dokumentissa.

Sisällysluettelon käyttäminen

Jos et ole lisännyt sisällysluetteloa Pages-dokumenttiin ennen sen EPUB-muotoon viemistä, sisällysluettelo luodaan automaattisesti käyttämiesi kappaletyylien perusteella. Voit tarkastella kyseistä sisällysluetteloa Kirjat-apissa valitsemalla Näytä > Näytä sisällysluettelo Macilla tai napauttamalla Sisällysluettelo-kuvake iPhonella, iPadilla tai iPod touchilla.

Voit myös luoda muokattuja sisällysluetteloita tekstinkäsittelydokumentteja varten Pagesin Mac-versiossa.3

 1. Valitse lisäysvalikosta Sisällysluettelo > Dokumentti. Varmista, että sisällysluetteloon lisättävissä kohdissa on oikea kappaletyyli.
 2. Avaa sitten muotoinspektori, kun sisällysluettelo on valittuna. 
 3. Valitse Sisällysluettelo-paneelista kaikki kappaletyylit, joiden haluat näkyvän sisällysluettelossa. 
 4. Poista tai lisää kohteita valitsemalla kappaletyylejä tai poistamalla niiden valinta Sisällysluettelo-paneelissa. 

3 Pagesin iOS- tai iCloud-versioissa ei voi luoda tai muokata sisällysluetteloa. Kun haluat muuttaa sisällysluettelossa näkyviä tyylejä, avaa dokumentti Pagesin Mac-versiossa ja seuraa sitten muokatun sisällysluettelon luomiselle Pagesin Mac-versiossa annettuja ohjeita.

Tietoja uudelleenaseteltavien EPUB-tiedostojen kappaleista

Pages luo kappaleenvaihdot automaattisesti kappaletyylien perusteella. Pääset alkuun valitsemalla kirjan ensimmäisen luvun nimen. Lisää sitten nimen tai otsikon kappaletyyli, kuten Nimi, Otsikko, Otsikko 2, Otsikko 3 tai Otsikko punainen. Aina kun käytät tätä tyyliä, sitä seuraavasta sisällöstä tulee EPUB-tiedoston uusi luku. Sivunvaihto lisätään uudelleenaseteltavassa EPUB-tiedostossa lukujen väliin.

Objektien käyttäminen uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa

Uudelleenaseteltavissa EPUB-tiedostoissa saat parhaat tulokset muuttamalla dokumentissa olevat kuvat, muodot tai muut objektit tekstin mukana liikkuviksi objekteiksi.

 1. Valitse tai lisää objekti.
 2. Klikkaa tai napauta muotoinspektoripainike.
 3. Klikkaa tai napauta Järjestä.
 4. Valitse ”Siirrä tekstin mukana”.
 5. Valitse Tekstin rivitys -valikosta ”Tekstin mukana liikkuva”.

Kirjan kannen lisääminen

Kun viet kirjan, voit valita kirjan kannen tyypin. Kansi näkyy Kirjat-apin Kirjastossa tai kuvakkeena tietokoneella.

Jos valitset ”Valitse kuva”, voit lisätä kansikuvan iPhonesta, iPadista, iPod touchista, Macista tai PC-tietokoneesta. Kansikuvan muoto voi olla PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF tai GIF, mutta sen koon on oltava alle neljä megapikseliä.

Jos valitset ”Ei kirjan kantta”, kirjasi käyttää Kirjat-apin Kirjastossa yleistä kuvaketta.

Vienti EPUB-muotoon

Voit viedä dokumentin EPUB-muotoon Pagesin Mac-versiosta, Pagesin iOS-versiosta tai verkossa iCloud.comissa.

Vienti Pagesin Mac-versiosta

 1. Avaa dokumentti Pagesin Mac-versiossa.3
 2. Valitse Tiedosto > Vie kohteeseen > EPUB.
 3. Kirjoita kirjan nimi ja tekijä.
 4. Valitse EPUB-kirjan kannen tyyppi. Lue lisätietoja kansista.
 5. Valitse asettelutyyli, jota haluat käyttää. Lue, miten voit valita parhaan asettelun projektillesi. Kun viet sivun asetteludokumentin, siitä luodaan automaattisesti kiinteän asettelun tiedosto.
 6. (Valinnainen) Valitse Lisävalinnat-kohdassa kirjalle ensisijainen luokka ja kieli.
 7. Valitse Sisällytä fontit varmistaaksesi, että dokumentille valitsemasi fontit näkyvät EPUB-tiedostossa. Jos poistat Sisällytä fontit -valinnan, valittuna fonttina käytetään oletusarvoisesti lukijan ohjelman ensisijaista fonttia. Pages pystyy sisällyttämään OpenType (OTF)- ja TrueType (TTF) -fontteja.
 8. Klikkaa Seuraava.
 9. Anna EPUB-tiedostolle nimi ja klikkaa Vie.
 10. Jos haluat tarkastella EPUB-tiedostoasi Kirjat-apilla, kun se on viety, kaksoisklikkaa tiedostoa.

3 Jos vietävässä dokumentissa on seurattuja muutoksia, hyväksy tai hylkää muutokset ja lopeta muutosten seuranta ennen vientiä. Seuratut muutokset hyväksytään automaattisesti, jos mitään erityisiä toimenpiteitä ei suoriteta. 

Vienti Pagesin iOS-versiosta

 1. Avaa dokumentti Pagesin iOS-versiossa.4
 2. Napauta Lisää-kuvake.
 3. Napauta Vie.
 4. Valitse EPUB.
 5. Kirjoita kirjan nimi ja tekijä.
 6. Valitse EPUB-kirjan kannen tyyppi. Lue lisätietoja kansista
 7. Napauta asettelutyyliä, jota haluat käyttää. Lue, miten voit valita parhaan asettelun projektillesi. Kun viet sivun asetteludokumentin, siitä luodaan automaattisesti kiinteän asettelun tiedosto.
 8. (Valinnainen) Napauta Lisävalinnat ja valitse sitten kirjan luokka ja kieli. 
 9. Valitse Sisällytä fontit varmistaaksesi, että dokumentille valitsemasi fontit näkyvät EPUB-tiedostossa. Jos poistat Sisällytä fontit -valinnan, valittuna fonttina käytetään oletusarvoisesti lukijan ohjelman ensisijaista fonttia. Pages pystyy sisällyttämään OpenType (OTF)- ja TrueType (TTF) -fontteja.
 10. Jos dokumenttisi sisältää elokuvia ja aiot tarjota kirjaasi Apple Booksissa, ota Apple Books -yhteensopivuus käyttöön muuttaaksesi yhteensopimattomat elokuvat kuviksi. Myös yhteensopimattomat äänitiedostot poistetaan.
 11. Napauta Takaisin.
 12. Jaa EPUB-tiedostosi napauttamalla Vie.
 13. Jos haluat tarkastella EPUB-tiedostoasi Kirjat-apilla, kun se on viety, valitse Kopioi kirjoihin.

4 Jos vietävässä dokumentissa on seurattuja muutoksia, hyväksy tai hylkää muutokset ja lopeta muutosten seuranta ennen vientiä. Seuratut muutokset hyväksytään automaattisesti, jos mitään erityisiä toimenpiteitä ei suoriteta. 

Vienti Pagesin iCloud-versiosta

 1. Avaa dokumentti Pagesin iCloud-versiossa.
 2. Klikkaa iCloud-asetukset-painike ja valitse sitten ”Lataa kopio”.
 3. Klikkaa EPUB avautuvasta latausikkunasta.
 4. Kirjoita kirjan nimi ja tekijä.
 5. Valitse EPUB-tiedoston kansityyli. Lue lisätietoja kansista.
 6. Valitse asettelutyyli. Lue, miten voit valita parhaan asettelun projektillesi. Jos käytät sivuasetteludokumenttia, se on vietävä kiinteällä asettelulla.
 7. (Valinnainen) Valitse kirjan luokka ja kieli Lisävalinnat-kohdasta.
 8. Klikkaa Lataa.

Julkaise kirjasi.

iPadissa, iPhonessa, Macissa tai verkossa iCloud.comissa voit julkaista kirjasi Pagesista suoraan Apple Booksiin.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: