Wi-Fi-tukiasemat: Langattoman verkon kantaman laajentaminen Wi-Fi-tukiasemien määrää kasvattamalla

Wi-Fi-verkon kantamaa voidaan laajentaa luomalla roaming-verkko siten, että useita Wi-Fi-tukiasemia yhdistetään toisiinsa langattomasti AirPort-työkalun avulla tai käyttämällä niiden yhdistämiseen Ethernetiä. Tässä artikkelissa kerrotaan eri vaihtoehdoista ja siitä, mikä on paras vaihtoehto tiettyyn ympäristöön.

Tärkeä huomautus AirPort Express -käyttäjille: jos verkkoon ollaan lisäämässä AirPort Express -tukiasemaa musiikin suoratoistoa tai langatonta tulostamista varten, tutustu artikkeliin Mikä on asiakastila?

Määritelmät

Wi-Fi-tukiasema – Mikä tahansa AirPort Extreme -tukiasema, AirPort Express tai Time Capsule.

Langattoman verkon laajentaminen – AirPort-verkon kantaman laajentaminen useamman Wi-Fi-tukiaseman avulla langattomasti, kun yksittäisen tukiaseman kantama ei riitä.

Monen Wi-Fi-tukiaseman verkko – Verkko, jossa käytetään useampaa kuin yhtä Wi-Fi-tukiasemaa verkon kantaman laajentamiseen, jotta esimerkiksi Internet-yhteyttä, musiikin suoratoistoa, tulostamista, tallennustilaa voidaan käyttää laajemmalla alueella. Wi-Fi-tukiasemat voidaan yhdistää toisiinsa Ethernetin kautta tai langattomasti.

Wi-Fi-asiakas – Wi-Fi-asiakas on mikä tahansa Wi-Fi-verkkoa käyttävä laite (Internet-yhteys, tulostaminen, tallennustila tai musiikin suoratoisto). Asiakkaita ovat esimerkiksi tietokoneet, iPad, iPhone, pelikonsoli, digitaalinen videonauhuri ja/tai muut Wi-Fi-laitteet.

Ensisijainen tukiasema – Tämä on yleensä se tukiasema, joka on yhdistetty modeemiin ja jolla on yhdyskäytäväosoite Internetiin. Yleensä ensisijainen Wi-Fi-tukiasema tuottaa Wi-Fi-verkon DHCP-palvelun.

Laajennettu Wi-Fi-tukiasema – Wi-Fi-tukiasema, joka yhdistetään ensisijaiseen Wi-Fi-tukiasemaan verkon kantaman laajentamiseksi. Laajennetut Wi-Fi-tukiasemat tulisi asettaa siltaavaan tilaan, ellei muuta ole mainittu.

Siirtonopeus – Sekunnin aikana lähetetyn tai vastaanotetun tiedon määrä mitattuna megabitteinä per sekunti (Mbps).

Wi-Fi-lisätukiasemien tarpeen selvittäminen

Ennen kuin verkkoon lisätään uusia Wi-Fi-tukiasemia, selvitä, onko se todella tarpeen.

Tarpeettomien Wi-Fi-tukiasemien lisääminen saattaa heikentää Wi-Fi-siirtonopeutta, koska Wi-Fi-verkko vaatii lisää yleiskapasiteettia tiedonhallintaan. Lisäksi verkon kokoonpanosta tulee monimutkaisempi. Jos kyse on langattomasti laajennetusta verkosta, siirtonopeus saattaa heikentyä alle 60 prosenttiin yhden laitteen nopeudesta. Wi-Fi-verkko on suositeltavaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Tämä on mahdollista lisäämällä vain niin monta Wi-Fi-tukiasemaa kuin mitä tarvitaan palvelemaan fyysistä verkkoaluetta, ja käyttämällä Ethernetiä aina kun mahdollista.

Wi-Fi-tukiasemat on parasta yhdistää toisiinsa Ethernetin kautta, kun verkon kantamaa halutaan laajentaa. Näin saavutetaan paras siirtonopeus. Ethernetin yhteysnopeus on jopa 1 Gbps, joten se on paljon nopeampi kuin langaton yhteys. (Langattoman yhteyden enimmäisnopeus on 450 Mbps, kun 802.11n-tekniikkaa käytetään 5 GHz:n taajuudella.) Ethernet ei myöskään ole altis radiotaajuushäiriöille ja sen vianmääritys on helpompaa. Lisäksi Ethernet ei käytännössä vaadi lainkaan yleiskapasiteettia hallintaan, joten enemmän tietoa siirtyy pisteestä toiseen samassa ajassa.

Joskus yksi Wi-Fi-tukiasema ei kuitenkaan riitä ja tällöin useamman Wi-Fi-tukiaseman käyttäminen voi parantaa verkon kantamaa ja siirtonopeutta alueilla, jotka ovat kauempana ensisijaisesta Wi-Fi-tukiasemasta. Muistathan, että mitä kauempana laitteet ovat ja mitä enemmän esteitä (esimerkiksi kylpyhuoneen kaakelit, jotka signaalin täytyy läpäistä) Wi-Fi-asiakaslaitteen ja Wi-Fi-tukiaseman välillä on, sitä heikompi on radiosignaali ja sitä hitaampi on siirtonopeus.

Jos yksi tukiasema ei riitä, tutustu eri tapoihin, joilla Wi-Fi-verkon kantamaa voidaan laajentaa, ja valitse niistä sopivin.

Wi-Fi-tukiasemaverkkojen tyypit

Seuraavassa kerrotaan erityyppisistä verkoista ja siitä, mikä niistä kannattaa valita.

Jos langattoman verkon kantamaa täytyy laajentaa, mikä menetelmä kannattaa valita?

802.11a/b/g/n-tekniikkaa käyttävät Wi-Fi-tukiasemat:

  • roaming-verkko (suositus)
  • langattomasti laajennettu verkko.

802.11g-tekniikkaa käyttävät Wi-Fi-tukiasemat:

  • roaming-verkko (suositus)
  • WDS.

Näitä menetelmiä on käsitelty jäljempänä. Tämän artikkelin lopussa on linkkejä artikkeleihin, joissa kerrotaan kunkin menetelmän käyttöönotosta ja määrittämisestä. Wi-Fi-tukiasemat tarjoavat Internet-yhteyden asiakastietokoneille langattomasti tai Ethernet-yhteyden kautta, jos asiakastietokoneet on yhdistetty tukiasemaan Ethernet-kaapelilla.

Roaming-verkko (Ethernetin kautta yhdistetyt Wi-Fi-tukiasemat)

802.11n-tekniikkaa käyttävien Wi-Fi-tukiasemien osalta roaming-verkon luominen on selvästi paras vaihtoehto. Siten tukiasemien ja Wi-Fi-laitteiden välillä saavutetaan paras mahdollinen siirtonopeus.

Tämä kokoonpano edellyttää, että Wi-Fi-tukiasemat on yhdistetty Ethernetin kautta.

Ensisijainen tukiasema tarjoaa DHCP-palvelut, ja laajennettu tukiasema puolestaan määritetään käyttämään siltatilaa.

Roaming-verkon kaikkien Wi-Fi-tukiasemien tulee käyttää samaa salasanaa, salaustyyppiä (Avoin/WEP/WPA) ja verkon nimeä (SSID).

Roaming-verkkoa voidaan laajentaa useilla laajennetuilla Wi-Fi-tukiasemilla.

Verkkoon voidaan lisätä kytkin, jos ensisijaisessa Wi-Fi-tukiasemassa ei ole riittävästi LAN-portteja.

Langattomasti laajennettu verkko (802.11n)

Jos suositeltua roaming-verkkoa ei voida käyttää, langattomasti laajennettu verkko on seuraavaksi paras vaihtoehto.

Laajennetun langattoman verkon luominen edellyttää, että laajennettu Wi-Fi-tukiasema sijoitetaan ensisijaisen Wi-Fi-tukiaseman kantaman alueelle.

Laajennetun verkon kantamaan liittyviä huomioitavia seikkoja

Yllä olevassa esimerkissä ensisijainen Wi-Fi-tukiasema ➊ on laajennetun Wi-Fi-tukiaseman ➋ kantaman ulkopuolella. Näin ollen laajennettu Wi-Fi-tukiasema ei voi liittyä langattomaan verkkoon eikä laajentaa sitä. Laajennettu Wi-Fi-tukiasema täytyy siirtää paikkaan, joka on ensisijaisen Wi-Fi-tukiaseman kantaman alueella.

Tärkeä huomautus

Jos toinen laajennettu Wi-Fi-tukiasema ➋ sijoitetaan ensisijaisen Wi-Fi-tukiaseman ➊ ja laajennetun Wi-Fi-tukiaseman ➌ väliin, laajennettu Wi-Fi-tukiasema ➌ ei salli asiakaslaitteiden liittymistä siihen. Kaikkien laajennettujen Wi-Fi-tukiasemien tulee olla suoraan ensisijaisen Wi-Fi-tukiaseman kantaman alueella

WDS (802.11g)

Langattoman jakelujärjestelmän (WDS) avulla voidaan laajentaa 802.11a/b/g-tekniikkaa käyttävien AirPort Extreme- ja AirPort Express -Wi-Fi-tukiasemien kantamaa. AirPort-työkalu 5.5.2 ja aiemmat tukevat WDS:ää.

WDS:n avulla Wi-Fi-tukiasemat voidaan määrittää kolmella eri tavalla:

➊ WDS-päätukiasema (ensisijainen Wi-Fi-tukiasema)
➋ WDS-välitystukiasema
➌ WDS-etätukiasema.

WDS-päätukiasema ➊ on yhteydessä Internetiin ja jakaa yhteyden WDS-etä- ja WDS-välitystukiasemien kanssa.

WDS-välitystukiasema ➋ jakaa päätukiaseman Internet-yhteyden ja lisäksi välittää sen WDS-etätukiasemiin.

WDS-etätukiasema ➌ vain jakaa WDS-päätukiaseman Internet-yhteyden joko suoraan (jos suoraan kantaman alueella) tai WDS-välitystukiaseman kautta.

Tukiasemat voivat kaikissa kolmessa kokoonpanossa (WDS-päätukiasema, -etätukiasema ja -välitystukiasema) jakaa WDS-päätukiaseman Internet-yhteyden asiakastietokoneiden kanssa langattomasti. Yhteys voidaan jakaa myös Ethernet-yhteyden kautta, jos asiakastietokoneet on yhdistetty tukiasemaan Ethernet-kaapelilla.

Kun tukiasemia määritetään WDS-verkossa, jokaisen tukiaseman AirPort ID on oltava tiedossa. AirPort ID (kutsutaan myös MAC-osoitteeksi) on painettu AirPort Extreme -tukiaseman pohjassa AirPort-symbolin vieressä olevaan tarraan ja AirPort Express -tukiaseman tukiaseman virtalähdepuoleen.

Huomautus: Wi-Fi-välitystukiaseman täytyy vastaanottaa tietoja yhdeltä Wi-Fi-tukiasemalta, pakata tiedot uudelleen, lähettää ne toiseen Wi-Fi-tukiasemaan ja päinvastoin. Tämä menetelmä käytännössä puolittaa siirtonopeuden. 802.11a/b/g-tekniikkaa käyttävää Wi-Fi-tukiasemaa pitäisi käyttää tällä tavalla vain paikoissa, joissa ei ole muuta vaihtoehtoa ja joissa korkeampi siirtonopeus ei ole välttämätön.

Wi-Fi-tukiasemien lisääminen AirPort-verkkoon

Tarkat ohjeet erityyppisten verkkojen kantaman laajentamiseen ovat seuraavissa artikkeleissa:

 

 

Julkaisupäivämäärä: