OS X Serverin ohjelmiston päivityspalvelun käyttäminen eri Mac OS X -asiakasversioiden kanssa

Tässä artikkelissa kerrotaan OS X Serverin ohjelmiston päivityspalvelun käyttämisestä eri Mac OS X -versioilla varustettujen asiakastietokoneiden kanssa.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Eri OS X -versioita käyttävät asiakastietokoneet voivat muodostaa yhteyden ohjelmiston päivityspalvelua ylläpitävään OS X Serveriin saman URL-osoitteen avulla. Varmista ennen tämän artikkelin toimenpiteiden suorittamista, että ohjelmiston päivityspalvelin käyttää Mac OS X Server 10.6.7:ää tai uudempaa. Muista tarkastaa ohjelmiston päivityspalvelun yhteensopivuussivulta, mitkä asiakasversiot voivat saada päivityksiä miltäkin palvelinversioilta.

Määrittelyprofiilin käyttäminen

Voit ohjata asiakastietokoneet ohjelmiston päivityspalvelimeen määrittelyprofiilin (esimerkiksi Profiilinhallinnassa luotua) avulla. Kun lisäät profiiliin ohjelmiston päivityksen tietosisältöä, määritä URL-osoite, esimerkiksi

http://su.example.com:8088/index.sucatalog

... ja korvaa su.example.com oman ohjelmiston päivityspalvelimesi täydellisellä isäntänimellä.

Lisätietoja määrittelyprofiilien luomisesta on Profiilinhallinnan ohjedokumentaatiossa.

Hallittu asiakas

Ohjelmiston päivityspalvelinten käytön hallinta hallitun asiakkaan avulla:

 1. Valitse Workgroup Managerissa Asetukset.
 2. Varmista, että oikea hakemisto on valittu ja että olet suorittanut todennuksen. Vaihda hakemistoa osoittamalla maapallokuvaketta. Jos et ole suorittanut todennusta, osoita lukkoa ja anna hakemiston ylläpitäjän käyttäjätunnus ja salasana.
 3. Valitse tietokoneryhmä.
 4. Osoita Ohjelmiston päivitys.
 5. Aseta hallinta-asetukseksi Aina.
 6. Määritä seuraavankaltainen URL-osoite (korvaa su.example.com ohjelmiston päivityspalvelimesi täydellisellä isäntänimellä):
  http://su.example.com:8088/index.sucatalog

 7. Valitse Käytä nyt.

Hallitsemattomat asiakastietokoneet

Hallitsemattoman asiakastietokoneen (asiakastietokone, jota ei hallita määrittelyprofiililla tai hallitulla asiakkaalla) osoittaminen ohjelmiston päivityspalvelimeen:

 1. Avaa Pääte hallitsemattomassa asiakastietokoneessa.
 2. Anna seuraava komento (korvaa su.example.com ohjelmiston päivityspalvelimesi täydellisellä isäntänimellä):
  sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL http://su.example.com:8088/index.sucatalog

Voit varmistaa muutoksen seuraavalla komennolla:

defaults read /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL

Osoita hallitsematon asiakastietokone takaisin Applen ohjelmiston päivityspalvelimeen käyttämällä seuraavaa komentoa:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL
Julkaisupäivämäärä: