Kovalevyn tietojen palautus ja takuuseen liittyvät seuraukset

Lue lisää kovalevyn tietojen palautuksesta ja takuuseen liittyvistä seurauksista.

Kovalevyt, jotka ovat tulleet toimimattomiksi normaalissa käytössä, ja joille tietojen palautuspalveluihin erikoistunut kolmas osapuoli on suorittanut tietojen palautuksen, voidaan palauttaa Applelle takuuhuoltoon. Tämä koskee myös tuotteita, jotka AppleCare Protection Plan kattaa. Applen rajoitettu takuu ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat mahdollisista tietojen palauttamisyrityksistä.

Jos kovalevyn tehtaan sinetti on rikottu tai poistettu, kovalevy ei yleensä ole takuun piirissä. Jos tällaisessa kovalevyssä on kuitenkin tietojen palautuspalveluihin erikoistuneen kolmannen osapuolen merkintä, Apple ei epää takuuta tällä perusteella.

Levyt, jotka eivät toimi enää johtuen ongelmasta, joka ei ole normaalia käyttöä (esimerkiksi vahingoittuminen iskun, pudottamisen, kosteudelle altistumisen tai muiden normaaliin käyttöön kuulumattomien olosuhteiden vuoksi), eivät kelpaa takuuvaihdettaviksi riippumatta siitä, onko tietojen palautusta suoritettu.

Asiakas käyttää tietojen palautuspalveluihin erikoistuneen kolmannen osapuolen palveluita oman harkintansa mukaan. Nämä yritykset eivät ole Applen valtuuttamia huoltoliikkeitä, eikä Apple myöskään anna takuuta niiden suorittamille palveluille.

Lisätietoja

Lue, miten voit varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: