Macin Wi-Fi-yhteyden hallinta

Macin Wi-Fi-valikosta näet langattoman verkkoyhteyden tilan, voit vaihtaa verkkoa tai laittaa Wi-Fi-yhteyden päälle tai pois päältä.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

Wi-Fi-valikon avulla voit muodostaa nopeasti yhteyden lähellä olevaan langattomaan verkkoon.

 1. Osoita valikkorivillä olevaa Wi-Fi-kuvaketta (   tai   ).
 2. Jos Wi-Fi on pois päältä, valitse Laita Wi-Fi päälle.
 3. Valitse lähellä oleva Wi-Fi-verkko luettelosta.

Jos oikeaa verkkoa ei näy, varmista, että se on lähellä ja että muut voivat muodostaa siihen yhteyden. Verkko saattaa myös olla kätketty. Voit muodostaa yhteyden kätkettyyn verkkoon valitsemalla Liity muuhun verkkoon ja kirjoittamalla verkon nimen.

Lähellä olevan verkon vahvuus näkyy sen nimen vieressä. Tumma palkki tarkoittaa vahvaa verkkoyhteyttä.

Anna salasana

Jos verkon nimen vieressä on lukkokuvake, verkko vaatii salasanan. Valitse verkko ja anna sitten pyydettäessä sen salasana. Jos et tiedä Wi-Fi-verkon salasanaa, selvitä se kyseisen verkon omistajalta.

Mobiililaitteen Wi-Fi-yhteyden käyttäminen

Mobiilidatapalvelusta riippuen iPhonen tai iPadin (Cellular-malli) Internet-yhteyden voi jakaa Macin kanssa. Kun iOS-laite on määritetty asianmukaisesti ja lähellä Macia, se näkyy käytettävissä olevana yhteytenä Wi-Fi-valikossa.

Kun valitset mobiililaitteen Internet-yhteydeksi, valikkokuvake muuttuu ilmaisemaan, että Mac on linkitetty laitteeseen (   ).

Wi-Fin laittaminen päälle tai pois päältä

Jos olet paikassa, jossa Wi-Fi ei ole sallittu (kuten joillakin lennoilla), tästä valikosta saat Wi-Fin nopeasti pois päältä.

 1. Osoita valikkorivillä olevaa Wi-Fi-kuvaketta. 
 2. Valitse Laita Wi-Fi pois päältä.

Kun Wi-Fi on pois päältä, valikkokuvake muuttuu tyhjäksi (   ). Kun haluat taas käyttää Wi-Fiä, osoita valikkokuvaketta ja valitse Laita Wi-Fi päälle. Muodosta sitten yhteys haluamaasi verkkoon, ellei Mac yhdistä siihen automaattisesti.

Wi-Fi-valikkoa ei näy

Voit ottaa Wi-Fi-valikon käyttöön ja poistaa sen käytöstä Verkko-järjestelmäasetuksista.

 1. Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset.
 2. Osoita Järjestelmäasetukset-ikkunassa Verkko.
 3. Valitse käytettävissä olevien verkkoyhteyksien luettelosta Wi-Fi.
 4. Valitse Näytä Wi-Fi-tila valikkorivillä -asetus.

Verkon luominen

Jos haluat luoda tilapäisen Wi-Fi-yhteyden Macin ja toisen laitteen välille, voit luoda oman verkon Wi-Fi-valikosta.

 1. Valitse Wi-Fi-valikosta Luo verkko.
 2. Kirjoita verkon tiedot, kuten verkon nimi ja kanava.

Kun luot tietokoneiden välisen verkon, valikkokuvakkeeseen tulee tietokoneen kuva ( ). Kun olet valmis, sulje luomasi verkko valitsemalla Wi-Fi-valikosta Katkaise yhteys.

Julkaisupäivämäärä: