AirPrint-tulostimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

Voit yhdistää AirPrint-tulostimen Wi-Fi-verkkoon ja tulostaa langattomasti Macista, iPhonesta, iPadista tai iPod touchista.

Nämä tiedot ovat yleisluontoisia, eivätkä ne koske mitään tiettyä AirPrint-tulostinta. Lue tarkat ohjeet tulostimen dokumentaatiosta tai pyydä ne tulostimen valmistajalta. Kaikki Wi-Fi-tulostimet edellyttävät, että Wi-Fi-verkko on määritetty oikein ja että verkon nimi (eli SSID) ja salasana ovat tiedossa.

Jos tulostimessa on sisäänrakennettu näyttö

Jos tulostimessa on kosketusnäyttö tai muu sisäänrakennettu näyttö (ohjauspaneeli), Wi-Fi-verkon nimi ja salasana valitaan tai syötetään yleensä sen kautta. Lue lisätietoja tulostimen dokumentaatiosta.

Jos tulostin käyttää WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup)

Jos Wi-Fi-reitittimesi ei ole Applen valmistama, lue sen dokumentaatiosta, miten WPS-tulostin lisätään.

Jos Wi-Fi-reitittimesi on AirPort-tukiasema:

 1. Avaa AirPort-työkalu Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiosta. 
 2. Valitse tukiasemasi AirPort-työkalussa ja anna sitten tukiaseman salasana, jos sitä pyydetään.
 3. Valitse valikkoriviltä Tukiasema > Lisää WPS-tulostin.
 4. Valitse sallittavan WPS-yhteyden tyypiksi joko Ensimmäinen yritys tai PIN. Valitse sitten Jatka.
  • Jos valitsit Ensimmäinen yritys, paina tulostimen WPS-painiketta. Kun tulostimen MAC-osoite näkyy AirPort-työkalussa, klikkaa Valmis.
  • Jos valitsit PIN, anna tulostimen PIN-koodi, jonka pitäisi olla tulostimen dokumentaatiossa. Valitse sitten Jatka. Kun tulostimen MAC-osoite näkyy AirPort-työkalussa, klikkaa Valmis.
 5. Lopeta AirPort-työkalu.

Jos tulostimen voi yhdistää Maciin USB-yhteyden kautta

Voit ehkä käyttää USB-yhteyttä Wi-Fi-tulostuksen käyttöönottoon:

 1. Liitä tulostin Maciin asianmukaisella USB-kaapelilla.
 2. Asenna tulostimen mukana toimitettu Mac-ohjelmisto ja varmista, että siihen sisältyy tulostimen käyttöönottoapuri. 
 3. Yhdistä tulostin Wi-Fi-verkkoon käyttämällä tulostimen käyttöönottoapuria.  Lue lisätietoja tulostimen dokumentaatiosta.
 4. Irrota USB-kaapeli tulostimesta ja Macista. Tulostimen pitäisi pysyä Wi-Fi-verkossa.

Jos tulostin voi luoda Wi-Fi-tilapäisverkon

Voit ehkä käyttää tulostimen omaa Wi-Fi-tilapäisverkkoa Wi-Fi-tulostuksen käyttöönottoon:

 1. Asenna tulostimen mukana toimitettu Mac-ohjelmisto ja varmista, että siihen sisältyy tulostimen käyttöönottoapuri.
 2. Varmista, että tulostimen Wi-Fi-tilapäisverkko on päällä. Lue lisätietoja tulostimen dokumentaatiosta.
 3. Avaa Macin Wi-Fi-valikko klikkaamalla valikkorivin Wi-Fi-kuvaketta ja valitse sitten tulostimen Wi-Fi-tilapäisverkon nimi. Kun Macisi on tulostimen verkossa, se ei pysty muodostamaan yhteyttä internetiin tai muihin tavallisen Wi-Fi-verkkosi palveluihin.
 4. Yhdistä tulostin Wi-Fi-verkkoon käyttämällä tulostimen käyttöönottoapuria. Lue lisätietoja tulostimen dokumentaatiosta. Tulostin saattaa käynnistyä uudelleen, ennen kuin se muodostaa yhteyden verkkoon.
 5. Palaa Macin Wi-Fi-valikkoon ja siirry taas käyttämään Wi-Fi-verkkoasi.

Lisätietoja

Kun tulostin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, voit aloittaa tulostamisen:

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: