Ääni- ja MIDI-asetukset: MIDI-toimintojen testaaminen

Ääni- ja MIDI-asetukset -ohjelma (Lisäohjelmat-kansiossa) on erittäin hyödyllinen työkalu MIDI-asetusten signaalivirran vianmääritykseen. Sitä käytetään näin järjestelmän MIDI-toimintojen testaamiseen:

  1. Avaa Ääni- ja MIDI-asetukset -ohjelma.
  2. Osoita MIDI-laitteet-välilehteä.
  3. Osoita Testaa asetukset -painiketta. Painike muuttuu siniseksi ja kohdistin muuttuu nuottipariksi. Kun Testaa asetukset on valittuna, voit testata MIDI-asetusten ulostuloportit sekä liitetyt MIDI-ohjaimet. 
  4. Testaa MIDI-liitännän MIDI-lähtöportti osoittamalla ulostuloporttia (ylösalaisin olevaa kolmiota) vastaavan kuvakkeen kohdalla Ääni- ja MIDI-asetusten määritysikkunassa. Ulostuloportin kuvake muuttuu punaiseksi, ja AMS lähettää MIDI-tiedot laitteen fyysiseen MIDI-porttiin.

  5. Jos MIDI-liitännän näytössä on tietojen siirron ilmaisevat tilavalot, AMS:ssä osoittamasi liitännän valon pitäisi syttyä. Jos MIDI-porttiin liitetty ulkoinen MIDI-laite on liitetty oikein vahvistinjärjestelmään, laitteesta pitäisi myös kuulua ääni.
  6. Jos Ääni- ja MIDI-asetusten kokoonpanoon kuuluu muita ulkoisia MIDI-laitteita, voit testata ne osoittamalla kunkin laitteen kuvaketta Ääni- ja MIDI-asetukset -ikkunassa. Liitetyn MIDI-liitäntäkuvakkeen lähtöportin valo muuttuu punaiseksi AMS:ssä, ja tiedot lähetetään, aivan kuten osoitettaessa suoraan porttia yllä kuvatulla tavalla.

  7. Kun Testaa asetukset -painike on valittuna, voit testata myös MIDI-syötön. Sinun tarvitsee vain käyttää liitäntään kytkettyä ohjainta, niin vastaavan MIDI-tuloportin kuvake (kolmio) Ääni- ja MIDI-asetusten kokoonpanon ikkunassa muuttuu punaiseksi.

Jos MIDI-liitäntä ei vastaa näitä testejä suoritettaessa, varmista, että sille on asennettu ohjain, joka on yhteensopiva käyttämäsi OS X -version kanssa. Katso MIDI-liitännän valmistajan verkkosivuilta lisätietoja laitteestasi.

Jos MIDI-liitännän tilavalot syttyvät testien aikana, mutta liitetyistä MIDI-moduuleista ei kuulu ääntä, varmista, että MIDI-kaapelit on kytketty oikein (liitännän MIDI-lähtö moduulin MIDI-tuloon) ja että MIDI-kaapelit toimivat. Varmista sitten, että moduulien äänen ulostulo on liitetty oikein mikseriin tai johonkin muuhun sopivaan vahvistinjärjestelmään. Jos moduulissa on kuulokeliitin, kokeile kuunnella kuulokkeilla, kuuluuko ääntä.

Kun olet suorittanut testit loppuun, osoita Testaa asetukset -painiketta uudelleen. Painike muuttuu valkoiseksi, jolloin AMS ei ole enää testitilassa.

Julkaisupäivämäärä: