Ohjeita Apple Cinema Display -näytön ongelmiin

Noudata tämän artikkelin ohjeita, jos näytössä ilmenee ongelmia.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Jos näyttöön liittyvä ongelma ei ratkea tämän artikkelin ohjeiden avulla, tutustu näytön mukana toimitettuihin huolto- ja tukitietoihin. Niissä kerrotaan, miten voit ottaa yhteyttä Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai Appleen ja saada apua. Jos yrität korjata näytön itse, näytön rajoitettu takuu ei kata näytölle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Ota yhteyttä Applen valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen, jos sinulla on tätä tai muita takuuasioita koskevia kysymyksiä.

Näytössä ei ole kuvaa

 • Varmista, että tietokoneessa on virta päällä.
 • Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
 • Varmista, että näytön kaapelit on kytketty kunnolla tietokoneeseen.
 • Varmista, että DVI- tai Mini-DisplayPort-näyttökaapeli on kytketty kunnolla.
 • Varmista, että tietokone ei ole nukkumistilassa.
 • Varmista, että kirkkaus on säädetty oikein. Kirkkauden säädin on näytön oikean etureunan alla.
 • Etsi ja asenna ohjelmistopäivitykset. Ohjelmistopäivitykset ratkaisevat monia yleisiä ongelmia.

Jos näytön virtajohto on kytketty maadoitettuun pistorasiaan tai jatkojohtoon, varmista, että pistorasiaan tulee virtaa. Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen toimivaksi tiedetty laite, esimerkiksi pöytälamppu tai radio. 

Näytön sisäänrakennettujen kaiuttimien äänenvoimakkuutta ei voi muuttaa

 • Varmista, että näytön USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen.
 • Tarkista ohjelmistopäivitykset. Täyden toiminnallisuuden saavuttaminen saattaa edellyttää ohjelmistopäivitysten asentamista.

Näytön kuva on epäselvä

Muuta näytön tarkkuutta Näytöt-asetuksista. Selkein kuva saadaan valitsemalla näytön alkuperäinen tarkkuus. Alkuperäinen tarkkuus on tavallisesti asetusten suurin tarkkuus. Muut tarkkuudet voivat näyttää epäselviltä, sillä ne on skaalattu sopimaan näytön kokoon.

Näytössä ei ole värejä tai värit eivät näy oikein

 • Varmista, että näytön kaapelit on kytketty kunnolla oikeisiin portteihin tietokoneessa.
 • Kalibroi näyttö sen ohjauspaneelin avulla. Lisätietoja väreistä ja näytöstä on Mac-ohjeissa.
 • Avaa näytön ohjauspaneeli ja tarkista, onko näyttö asetettu näyttämään harmaasävyt. Lisätietoja väreistä ja näytöstä on Mac-ohjeissa.

Työpöydän kuvakkeet siirtyvät, kun näytön tarkkuutta on muutettu

Näytön tarkkuuden muuttaminen vaikuttaa siihen, miten tiedot näkyvät näytöllä, varsinkin vaihdettaessa pienempään resoluutioon. Käyttöjärjestelmä voi automaattisesti siirtää kuvakkeet toiseen paikkaan, kun näytön tarkkuutta muutetaan.

Näytöt-asetuksissa tehdyt muutokset eivät näy näytöllä

Jokaisella tietokoneeseen liitetyllä näytöllä on omat Näytöt-asetuksensa. Käytä asetuspaneelia, joka näkyy siinä näytössä, jonka asetuksia halutaan muuttaa.

Näyttöön ei tule mitään, kun kirkkaudensäätöpainiketta painetaan, tai näytön ohjauspaneelissa ei ole virtatila-asetuksia

 • Varmista, että näyttökaapelin USB-liitin on liitetty tietokoneen USB-porttiin. Jotkin näytön ohjelmiston ominaisuudet vaativat USB-yhteyden.
 • Varmista, että kaikki ohjelmistopäivitykset on asennettu.
Julkaisupäivämäärä: