Mac OS X: Fonttien sijainnit ja niiden käyttötarkoitukset

Mac OS X:ssä on useita Fonts-kansioita. Fontin asennuspaikasta riippuu, kuka voi käyttää sitä ja milloin.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Fonttien hallinta Kirjasinkirjan avulla

Fonttien asentamiseen, poistamiseen, tarkasteluun, järjestelyyn, validointiin, käyttöönottoon ja käytöstä poistoon on suositeltavaa käyttää Kirjasinkirjaa (toimitetaan Mac OS X 10.3:n tai uudemman mukana). Tarkat tiedot ovat artikkelissa Mac 101: Kirjasinkirja.

Jos haluat hallita fontteja käsin, lue seuraava osio.
 

Fonttien hallinta käsin

Huomautus: Mac OS X:ssä on vähintään neljä Fonts-kansiota ohjelmistoasennuksesta ja käyttäjien määrästä riippuen. Tässä artikkelissa ne on eroteltu polun mukaan. Lisätietoja polkujen nimistä on tässä artikkelissa.

Voit asentaa fontteja kaksoisklikkaamalla niitä ja noudattamalla näyttöön tulevia kehotteita Kirjasinkirjassa. Vaihtoehtoisesti voit kopioida tai vetää fonttitiedostot käsin johonkin Mac OS X:n Fonts-vakiokansioon.

Fontin käyttöoikeudet riippuvat siitä, missä kansiossa se on. Esimerkiksi jos käyttäjä asentaa uuden fontin käsin kansioon ~/Kirjasto/Fonts/, muut eivät voi käyttää sitä. Jos root- tai ylläpitäjäkäyttäjä asentaa saman fontin kansioon /Verkko/Kirjasto/Fonts/, kaikki verkkokäyttäjät voivat käyttää sitä (olettaen, että verkon ylläpitäjä on määrittänyt tietokoneet tämän tyyppistä jakoa varten).

Fontteihin tehdyt muutokset otetaan käyttöön, kun ohjelma avataan tai kun käyttäjä kirjautuu sille tilille tai siihen tietokoneeseen, jossa muutokset tehtiin. Kahdentuneet fontit ratkaistaan Fonts-vakiokansioille määritetyn tärkeysjärjestyksen mukaan, joka on kuvattu alla tärkeimmästä vähiten tärkeimpään.

Huomautus: Jotkin fontit (esimerkiksi iLifeen tai iWorkiin sisältyvät) ovat välttämättömiä ohjelmille. Jos näihin ohjelmiin liittyvät projektit eivät näytä siltä miltä pitäisi tai jos ohjelma ei aukea, kun fontti on poistettu käytöstä, kokeile ottaa fontti uudelleen käyttöön. Kokeile sitten uudelleen.


Fonttien sijainnit

Huomautus: aaltoviiva (~) viittaa käyttäjän kotikansioon (joko paikallinen tai etäkansio).

Fontin käyttö Fonttikansion sijainti
Kuvaus
”Käyttäjä” ~/Kirjasto/Fonts/
Jokainen käyttäjä hallitsee täysin kotikansioonsa asennettuja fontteja. Ne ovat kyseisen käyttäjän käytettävissä, kun hän on kirjautuneena tietokoneeseen. Tähän kansioon asennetut fontit eivät ole tietokoneen muiden käyttäjien käytettävissä.
”Paikallinen” /Kirjasto/Fonts/ Jokainen tietokoneen paikallinen käyttäjä voi käyttää tähän kansioon asennettuja fontteja. Nämä lisäfontit eivät ole välttämättömiä Mac OS X -järjestelmän toiminnalle. Ylläpitäjäkäyttäjä voi muokata tämän kansion sisältöä. Tätä sijaintia suositellaan ohjelmien kesken jaetuille fonteille.
”Verkko” /Verkko/Kirjasto/Fonts/ Verkko-kansiossa ovat fontit, jotka ovat lähiverkon jokaisen käyttäjän käytettävissä. Tätä ominaisuutta käytetään usein verkon tiedostopalvelimilla, ja verkon ylläpitäjä hallinnoi sitä.
”Järjestelmä” /Järjestelmä/Kirjasto/Fonts/ Mac OS X tarvitsee tässä kansiossa olevia fontteja järjestelmän käyttöön ja tietojen näyttämiseen näytöllä. Niitä ei saa muokata tai poistaa käsin.
”Classic” /System Folder/Fonts/ Tässä kansiossa on Classic-ympäristön (vain Mac OS X 10.4 tai aiemmat) käyttämät fontit. Jos tietokoneessa on useampi kuin yksi Mac OS 9.1 System Folder -kansio, vain Classic-järjestelmäasetuksissa valitun System Folder -kansion fontteja käytetään. Classic-ohjelmat voivat käyttää vain näitä fontteja, eivät muualle tallennettuja fontteja. Mac OS X -ohjelmat voivat kuitenkin käyttää näitä fontteja, vaikka Classic-ympäristö ei olisi aktiivisena.
Julkaisupäivämäärä: