iTunesin hallintaominaisuuksien hallinta Windowsissa

iTunesin vanhempien, yritysten ja oppilaitosten hallinta-asetuksien avulla voit määrittää sisältörajoituksia.

Tämä artikkeli koskee vain iTunes 7.1:tä tai sitä uudempia versioita, joita käytetään Windows-tietokoneissa.

iTunesin Windows-version vanhempien, yritysten ja oppilaitosten hallinta-asetuksien avulla järjestelmien pääkäyttäjät voivat määrittää sisältörajoituksia.

Tässä artikkelissa tehdään muutoksia Windowsin rekisteriin rekisterieditorin (Regedit.exe) avulla. Vaikka olisitkin kokenut rekisterieditorin käyttäjä, varmuuskopioi rekisteri ensin. Tekemäsi virhe saattaa aiheuttaa tietokoneessa ongelmia tai estää Windowsia käynnistymästä.

Käyttörajoitusten rekisteriavaimet

iTunesin Windows-version käyttörajoituksia hallitaan kahden rekisteriavaimen avulla.

Windows XP ja 32-bittinen Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

64-bittinen Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Käyttörajoitusasetusten määrittäminen

Käyttäjäkohtainen [SID]-arvo on käyttäjätilin tiliturvallisuustunnistetta edustava merkkijono. Se näyttää yleensä tältä: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Jokaisella käyttäjätilillä on eri käyttäjäkohtainen [SID]-arvo. Tästä syystä iTunes pystyy tallentamaan jokaisen käyttäjän yksilöllisen käyttörajoitusasetuksen yksilöllisesti rekisteriavaimeen HKEY_LOCAL_MACHINE. Jos haluat määrittää käyttörajoitusasetuksia, jotka uudet käyttäjätilit perivät, luo ne seuraavien rekisteriavainten alle.

32-bittiset Windows-järjestelmät

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

64-bittiset Windows-järjestelmät

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2:ssa ja sitä uudemmissa versioissa kyseisiin avaimiin sisältyviä arvoja käytetään silloin, kun käyttäjäkohtaisia [SID]-arvoja ei ole.

iTunes tallentaa käyttörajoitusasetukset viiteen rekisteriarvoon. iTunes käyttää näitä arvoja, kun käyttörajoitukset on lukittu:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2:ssa ja sitä uudemmissa versioissa näitä arvoja käytetään silloin, kun käyttäjäkohtaisia [SID]-arvoja ei ole:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes käyttää näitä arvoja, kun käyttörajoitusten lukitus on poistettu:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

UserFlags- ja AdminFlags-arvot

UserFlags- tai AdminFlags-nimi Heksadesimaaliarvo
(ainoastaan muokattaessa manuaalisesti asiakkaan rekisteriarvoa)
Desimaaliarvo
(ainoastaan käytettäessä rekisteriarvoa ryhmäkäytännön kautta).
Merkinnät
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Tämä lippu poistaa vain Internet-radion käytöstä. Se ei poista Apple Music -radioasemia käytöstä.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

lisätty iTunesin versioon 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

lisätty iTunesin versioon 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

lisätty iTunesin versioon 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

lisätty iTunesin versioon 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

lisätty iTunesin versioon 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

lisätty iTunesin versioon 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

lisätty iTunesin versioon 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

lisätty iTunesin versioon 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

lisätty iTunesin versioon 11.3

Arvot muuttujille UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit ja AdminTVShowsLimit

Näitä rekisteriarvoja ei ole dokumentoitu julkisesti. Järjestelmien pääkäyttäjät käyttävät yleensä vain sellaisia käyttörajoitusasetuksia, jotka on määritetty UserFlags- ja AdminFlags-rekisteriarvoihin.

UserFlags, UserMoviesLimit ja UserTVShowsLimit

Kyseiset rekisteriarvot edustavat lukitsemattomia käyttörajoituksia. Ne sijaitsevat HKEY_CURRENT_USER-avaimessa, joten käyttäjät voivat kirjoittaa niihin ilman, että heidän tarvitsee hankkia niihin erityisiä käyttöoikeuksia. Näitä rekisteriarvoja ei siis tule käyttää, jos halutaan estää se, että käyttäjät muokkaavat määrittämiäsi käyttörajoituksia.

iTunes ottaa arvot UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID ja UserGamesLimit huomioon ainoastaan silloin, kun

 • AdminFlags-arvoa ei ole HKEY_LOCAL_MACHINE-avaimessa
 • kParentalFlags_Locked-bitti AdminFlags-arvossa on 0.

AdminFlags, AdminMoviesLimit ja AdminTVShowsLimit

Nämä rekisteriarvot edustavat lukittuja käyttörajoituksia. Ne sijaitsevat HKEY_LOCAL_MACHINE-avaimessa, joten käyttäjät tarvitsevat erityiset käyttöoikeudet kirjoittaakseen niihin.

iTunes tarkistaa nykyisen käyttäjän AdminFlags-arvon, joka osoittaa, että rajoitukset on lukittu. Kun iTunes havaitsee, että arvo on olemassa, iTunes käyttää kyseistä arvoa eikä huomioi Userxxx -arvoja, joita saattaa olla kohdassa HKEY_CURRENT_USER.

Tässä tapauksessa Adminxxx -arvot eivät välttämättä vastaa nykyisiä käyttörajoitusasetuksia silloin, kun rajoitusten lukitus on poistettu. Vain Userxxx -arvot säilytetään, mutta AdminFlags-arvon lukitut rajoitukset pysyvät ajan tasalla.

Käyttörajoitusten esimäärittäminen

Jotta käyttörajoitukset voidaan esimäärittää, kullekin käyttäjätilille on ensin määritettävä kohdassa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls olevat kolme rekisteriarvoa.

Voit tehdä tämän seuraavilla tavoilla:

 • Määritä ja lukitse käyttäjän käyttörajoitusasetukset iTunesin avulla ja toista sen jälkeen kyseisen käyttäjän arvot toisen käyttäjän tiliturvallisuustunnisteiden (SID-tunnisteiden) kohdalla. Varmista ennen tätä, että sinun ei tarvitse määrittää mitään arvoja, joita ei voida hallita iTunes-käyttöliittymässä. 
 • Määritä käyttörajoitusarvot rekisterieditorilla.

Jos haluat määrittää käyttörajoitusarvot käyttäjätileille, joita ei ole vielä luotu tai käytetty, määritä seuraavat arvot.

iTunesin 32-bitiset versiot Windowsin 32-bittisissä versioissa tai iTunesin 64-bittiset versiot Windowsin 64-bittisissä versioissa:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunesin 32-bittiset versiot Windowsin 64-bittisissä versioissa:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Jos arvossa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls ei ole tilikohtaisia arvoja, iTunes käyttää arvossa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default olevia avaimia.

Varmista, että AdminFlags-avaimen kParentalFlags_Locked-arvo on määritetty. Näin voit estää rajatuin käyttöoikeuksin toimivia käyttäjiä muokkaamasta käyttörajoitusasetuksia.

Kun määrität nämä liput, muista seuraavat asiat:

 • Näitä lippuja ei voi määrittää iTunes-käyttöliittymässä.
 • Nämä lippuasetukset huomioidaan vain silloin, kun kParentalFlags_Locked-avain on määritetty. Jos et lukitse AdminFlags-arvoa, iTunes ohittaa asetukset.
 • Nämä lippuasetukset on määritettävä AdminFlags-kohdassa. Jos määrität ne UserFlags-kohdassa, niitä ei huomioida.
UserFlags- tai AdminFlags-nimi Heksadesimaaliarvo
(ainoastaan muokattaessa manuaalisesti asiakkaan rekisteriarvoa)
Desimaaliarvo
(ainoastaan käytettäessä rekisteriarvoa ryhmäkäytännön kautta).

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Jos esimerkiksi haluat poistaa laitepäivitysten tarkistuksen käytöstä, kParentalFlags_Locked- ja kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates-kohtien AdminFlags-rekisteriarvoksi on määritettävä 0x40000000.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: