MagSafe-virtalähteen johdon rasituksen vähentäminen

Lue ohjeet siihen, miten voit pidentää Mac-kannettavan käyttöikää pienentämällä MagSafe-virtalähteen johdon rasitusta.

MagSafe-virtalähteen oikea käyttö ja huolto voivat merkittävästi pidentää sen käyttöikää.

Vaikka MagSafe-virtalähde on suunniteltu kuljetettavaksi Mac-kannettavan kanssa, jotkin käyttötavat voivat edistää johtojen kulumista tai murtumista. MagSafe-virtalähde, kuten mikä tahansa metallijohto tai -kaapeli, voi heikentyä tai haurastua, jos sitä taivutetaan toistuvasti samasta kohtaa. Voit pienentää virtalähteen vioittumisen todennäköisyyttä noudattamalla näitä suosituksia.

Virtalähteen tarkistaminen

Tärkein tapa pitää virtalähde kunnossa on tarkistaa, että johdoissa, liittimissä ja itse virtalähteessä ei ole taipumia, murtumia tai muuta vioittumista. Jos löydät tällaisia vikoja, lopeta virtalähteen käyttö.

Johdon asianmukainen avaaminen ja käsitteleminen

Kun avaat johdon virtalähteen ympäriltä, muista kannatella virtalähteen painoa. Jos pidät kiinni liittimestä ja annat virtalähteen painon avata johdon, johto tai itse virtalähde voi vioittua.

Johdon liiallinen taivuttaminen voi ajan mittaan vioittaa johtoa. Kohdat, joissa todennäköisimmin esiintyy liiallista taittumista, ovat virtalähteen juuren lähellä tai itse MagSafe-liittimen lähellä. Varmistamalla, että johdossa on löysää näissä kohdissa, autat virtalähdettä säilymään kunnossa. Pyri taivuttamaan johtoa laajoissa kaarissa kulmien sijasta.

Pidemmän kolminapaisen virtajohdon käyttäminen

Jos käytät kaksinapaista Duckhead-liitintä MagSafe-virtalähteen kanssa ja huomaat, että johto on kireällä, vaihda pidempään kolminapaiseen, maadoitettuun liittimeen, jotta johto riittää paremmin eikä kiristy.
 

      

Virtalähteen johdon reitittäminen

Mac-kannettavissa on MagSafe-liitin tietokoneen vasemmalla sivulla. Jos virtalähteen johto on vedettävä tietokoneen oikealle puolelle, kierrä se tietokoneen takaa, älä alitse.

Kun käytät L-mallista virtalähdettä, älä koskaan vie johtoa portteja pitkin ja kiinnitä liitintä takaperin, koska tällöin sen irrottaminen on vaikeaa. Varmista, että liittimen puolella on runsaasti löysää ja liitin ei joudu rasituksen alaiseksi.
 

Pidä aina virtalähteen ja sen johdon ympäristö vapaana. Tietyt esineet voivat joutuessaan kosketuksiin johdon kanssa aiheuttaa vahinkoa.

Virtalähteen irrottaminen ja säilyttäminen

MagSafe-virtalähteen oikea irrottaminen tietokoneesta voi pidentää sen käyttöikää. Irrota virtajohto vetämällä johdon sijaan liittimestä, kuten artikkelissa Applen MagSafe-virtalähteen käyttö ja kunnossapito on kuvattu.

Virtalähteessä olevan kahden siiven ansiosta johto menee yhdessä virtalähteen kanssa erittäin pieneen tilaan. Ota huomioon, että johdon väärä kietominen näiden siipien ympärille voi aiheuttaa samanlaisia ongelmia kuin johdon taittaminen. Kun kiedot johtoa, varmista, ettei johto rasitu lisää virtalähteen juuresta. Kiedo johto löysästi, jotta se ei rasitu tai painu virtalähteen kulmia vasten.

Jos Macia käytetään säännöllisesti samoissa sijainneissa, kannattaa harkita erillisen virtalähteen hankkimista kuhunkin sijaintiin. Kun jokaista sijaintia varten on oma virtalähde, virtalähdettä ei tarvitse jatkuvasti asentaa ja varastoida, ja tämä auttaa välttämään rasitusongelmat.

Lisätietoja

Riippumatta siitä, onko tuotteen takuu voimassa, voit viedä virtalähteen Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai Apple Storeen arviointia varten. Koko Macia ei tarvitse viedä, sen sijaan tarvitaan tietokoneen sarjanumero.

Applen valtuuttama huoltoliike tai Apple Store ilmoittaa huoltovaihtoehdot virtalähteen arvioinnin suorittamisen jälkeen. Tee varaus Genius Bar -sivulla, ennen kuin käyt paikallisessa Apple Storessa. (Ei ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.)

Lisätietoa MagSafe-virtalähteen oikeanlaisesta irrottamisesta on artikkelissa Applen MagSafe-virtalähteen käyttö ja kunnossapito.

Julkaisupäivämäärä: