Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien mahdolliset häiriöiden aiheuttajat

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit vähentää langattomien yhteyksien häiriöitä, jotka voivat hidastaa toimintaa tai katkaista yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja Bluetooth-laitteisiin.

Suorita tarkistus langattoman yhteyden häiriöiden varalta, jos kohtaat jonkin seuraavista:

 • heikko signaalinvoimakkuus Wi-Fi-valikossa
 • tavallista hitaampi Internet-yhteys Wi-Fi-yhteyttä käytettäessä
 • tavallista hitaampi tiedostonsiirto tietokoneiden välillä Wi-Fi-yhteyden välityksellä
 • ei voi muodostaa pariliitosta Bluetooth-laitteeseen, kuten Magic Mouse -hiireen, Magic Trackpad -kosketuslevyyn tai Applen langattomaan näppäimistöön
 • epäsäännöllinen tai ”hyppivä” osoittimen liike Magic Mouse -hiirtä tai Magic Trackpad -kosketuslevyä käytettäessä
 • ajoittaisia yhteyden katkeamisviestejä Bluetooth-laitetta käytettäessä.

Häiriöiden lähteet

Nämä asiat voivat aiheuttaa häiriöitä Wi-Fi-verkkojen ja Bluetooth-laitteiden toiminnassa, jos ne ovat lähellä.

Mikroaaltouunit

Mikroaaltouunin käyttäminen lähellä tietokonetta, Bluetooth-laitetta tai Wi-Fi-tukiasemaa saattaa aiheuttaa häiriöitä.

Satelliittitelevision radioaallot

Joissakin satelliittilautasissa käytettävä koaksiaalikaapeli ja liittimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Tarkista, onko kaapeli vaurioitunut, sillä tämä voi aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä (radioaaltojen vuotoa). Jos epäilet häiriöitä, kokeile, onko kaapeleiden vaihdosta apua.

Virtalähteet

Tietyt ulkoiset sähkölähteet, kuten voimajohdot, sähköistetyt rautatiekiskot ja voimalat, voivat aiheuttaa häiriöitä. Vältä sijoittamasta AirPort-tukiasemaa, AirPort Time Capsulea tai Wi-Fi-reititintä seinässä olevien voimajohtojen tai varoketaulun lähelle.

2,4 tai 5 GHz:n taajuudella toimivat puhelimet

2,4 tai 5 GHz:n taajuudella toimiva langaton puhelin voi häiritä langattomien laitteiden tai verkkojen toimintaa puheluihin vastattaessa.

Langattomat videolähettimet 

2,4 tai 5 GHz:n taajuusalueella toimivat langattomat videolähettimet voivat häiritä langattomien laitteiden tai verkkojen toimintaa.

Langattomat kaiuttimet

2,4 tai 5 GHz:n taajuusalueella toimiva langaton ääni voi häiritä muiden langattomien laitteiden tai verkkojen toimintaa.

Tietyt ulkoiset näytöt ja LCD-näytöt

Tietyt näytöt voivat aiheuttaa harmonista interferenssiä erityisesti 2,4 GHz:n taajuusalueella kanavien 11 ja 14 välillä. Häiriö voi olla pahimmillaan kannettavan tietokoneen kanssa, johon on liitetty ulkoinen näyttö, ja jonka kansi on suljettuna. Kokeile muuttaa tukiaseman taajuudeksi 5 GHz:n tai alempi 2,4 GHz:n taajuus.

Heikosti suojattu kaapeli

Ulkoiset kovalevyt tai muut laitteet, joiden kaapeli on suojattu heikosti, voivat häiritä langattomien laitteiden toimintaa. Jos laitteen yhteyden katkaiseminen tai laitteen sammuttaminen näyttää auttavan, yritä vaihtaa kaapeli, jolla laite on liitetty tietokoneeseen.

Muut langattomat laitteet

Muut langattomat laitteet, jotka toimivat 2,4 tai 5 GHz:n taajuusalueella (esimerkiksi mikroaaltolähettimet, langattomat kamerat, itkuhälyttimet ja naapurien langattomat laitteet), voivat häiritä Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyksien toimintaa.

 

Huomautus: Joidenkin laitteiden osalta ei ehkä nimenomaisesti kerrota, että ne toimivat 2,4 tai 5 GHz:n taajuusalueella. Tuotteen dokumentaatiosta tulisi löytyä tiedot laitteen käyttämistä taajuuksista. Tällaista laitetta voidaan kutsua kaksitaajuus-, Wi-Fi- tai langattomaksi laitteeksi.

Langattomat esteet

Laitteen sijainti rakennuksessa ja käytetyt rakennusmateriaalit voivat vaikuttaa Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien toimintaan. Vältä mahdollisuuksien mukaan esteitä, jotka estävät langattoman signaalin kulun, tai vaihda Wi-Fi- tai Bluetooth-laitteiden paikkaa, jotta signaali pääsee kulkemaan paremmin. 

Esimerkkejä:

 • Tietokone on metallipöydän alla, ja yrität käyttää pöydällä langatonta hiirtä (Bluetooth-hiirtä). Pöydän metalli voi toimia hiiren ja tietokoneen välisenä esteenä. Laitteesta ei ehkä voi muodostaa pariliitosta tietokoneeseen tai osoitin voi liikkua virheellisesti.
 • AirPort-tukiasema on alakerrassa ja tietokone on yläkerrassa. Kahden kerroksen välissä on betonia, joka on vahvistettu metallilla. Lattia voi heikentää Wi-Fi-signaalia tai estää sen kulun tukiasemasta tietokoneeseen. Verkon nopeus voi hidastua, signaalinvoimakkuus voi heiketä tai Wi-Fi-verkkoon ei ehkä voi muodostaa yhteyttä ollenkaan.

Radioaaltoja heijastavia ja imeviä esteitä ovat muun muassa seuraavat:

Este Häiriön mahdollisuus
Puu Pieni
Synteettinen materiaali Pieni
Lasi Pieni
Vesi Normaali
Tiili Normaali
Marmori Normaali
Laasti Suuri
Sementti Suuri
Luodinkestävä lasi Suuri
Metalli Erittäin suuri

Muiden langattomien laitteiden aiheuttamien häiriöiden vähentäminen

Jos tietokoneeseen on yhdistetty tai sen lähellä on useita langattomia laitteita, sinun on ehkä säädettävä Wi-Fi-laitteiden käyttämiä kanavia. 

Näin voit yrittää vähentää Wi-Fi- ja Bluetooth-laitteiden välisiä häiriöitä:

 1. Vaihda langattoman verkon kanavia. Jos käytössä on AirPort-tukiasema tai AirPort Time Capsule, nollaa tukiasema, jolloin se yrittää käynnistyessään käyttää niitä 2,4 ja 5 GHz:n taajuudella toimivia kanavia, joissa on vähiten häiriötä.
 2. Muodosta yhteys 5 GHz:n taajuudella toimivaan langattomaan verkkoon (mikäli mahdollista).
 3. Siirrä tietokone ja Wi-Fi-reititin (kuten AirPort-tukiasema) lähemmäksi toisiaan.
 4. Vähennä tietokoneeseen yhdistettyjen tai sen lähellä olevien aktiivisten langattomien Bluetooth-laitteiden määrää.

Langattoman yhteyden vianmäärityksen avulla voit myös arvioida Wi-Fi-ympäristöäsi. 

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: