Järjestelmän valvonnan käyttäminen Macissa

Järjestelmän valvonta näyttää Macissa käynnissä olevat prosessit, jotta voit hallita niitä ja nähdä, miten ne vaikuttavat Macisi toimintaan ja suorituskykyyn.

Tässä artikkelissa kerrotaan Järjestelmän valvonnan yleisistä toiminnoista. Järjestelmän valvonta on eräänlainen tehtävienhallinta, jonka avulla voit tarkistaa, miten ohjelmat ja muut prosessit vaikuttavat prosessorin, muistin, virran, levyn ja verkon käyttöön.

Avaa Järjestelmän valvonta Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiosta (tai etsi se Spotlightin avulla).

Yleiskatsaus

Järjestelmän valvonnassa näkyvät prosessit voivat olla käyttäjien ohjelmia, macOS:n käyttämiä järjestelmäohjelmia tai näkymättömiä taustaprosesseja. Järjestelmän valvonta -ikkunan yläosassa on viisi kategoriavälilehteä. Niistä näet, miten prosessit vaikuttavat Maciisi eri osa-alueita ajatellen.

Voit lisätä sarakkeita näihin paneeleihin tai poistaa niitä valitsemalla valikkoriviltä Näytä > Sarakkeet. Samasta valikosta voit myös valita kussakin paneelissa näkyvät prosessit:

 • Kaikki prosessit
 • Kaikki prosessit hierarkkisesti: muihin prosesseihin kuuluvat prosessit, jotta näet niiden välisen pää- ja alielementtisuhteen.
 • Omat prosessit: macOS-käyttäjätilisi omistamat prosessit.
 • Järjestelmäprosessit: macOS:n omistamat prosessit.
 • Muiden käyttäjien prosessit: muut kuin pääkäyttäjän tai nykyisen käyttäjän omistamat prosessit.
 • Aktiiviset prosessit: käynnissä olevat prosessit, jotka eivät nuku.
 • Epäaktiiviset prosessit: käynnissä olevat prosessit, jotka nukkuvat.
 • Ikkunalliset prosessit: prosessit, jotka voivat luoda ikkunan. Nämä ovat yleensä ohjelmia.
 • Valitut prosessit: Järjestelmän valvonta -ikkunassa valitsemasi prosessit.
 • Ohjelmat viimeisen 8 tunnin aikana: ohjelmat, jotka ovat suorittaneet prosesseja viimeisten kahdeksan tunnin aikana.

Prosessori

Prosessori-paneelista näet, miten prosessit vaikuttavat prosessorin toimintaan:

Prosessori-paneeli

Lajittele prosessit niiden prosenttiosuutena käyttämän prosessorikapasiteetin mukaan napauttamalla Kuorma-%-sarakkeen ylälaitaa. Näiden ja Energia-paneelissa olevien tietojen avulla voit tunnistaa prosessit, jotka vaikuttavat Macin suorituskykyyn, akun käyttöaikaan, lämpötilaan ja tuulettimien toimintaan.

Prosessori-paneelin alalaidassa on lisätietoja:

 • Järjestelmä: järjestelmäprosessien eli macOS:lle kuuluvien prosessien käytössä oleva osuus prosessorin kapasiteetista prosentteina.
 • Käyttäjä: avaamiesi ohjelmien tai niiden avaamien prosessien käytössä oleva osuus prosessorin kapasiteetista prosentteina.
 • Vapaa: käyttämättömänä oleva osuus prosessorin kapasiteetista prosentteina.
 • Prosessorin kuorma: kaikkien järjestelmä- ja käyttäjäprosessien käytössä oleva osuus prosessorin kapasiteetista prosentteina. Kuvaaja liikkuu oikealta vasemmalle ja päivittyy kohdassa Näytä > Päivitysnopeus määritetyin väliajoin. Käyttäjäprosessien käytössä oleva osuus prosessorin kokonaiskapasiteetista prosentteina näkyy sinisellä. Järjestelmäprosessien käytössä oleva osuus prosessorin kokonaiskapasiteetista prosentteina näkyy punaisella.
 • Säikeitä: kaikkien prosessien yhteensä käyttämä säikeiden kokonaismäärä.
 • Prosesseja: tällä hetkellä käynnissä olevien prosessien kokonaismäärä.

Prosessorin tai näytönohjaimen käytön näkee myös erillisestä ikkunasta tai Dockista:

 • Avaa ikkuna, jossa näkyy tämänhetkinen prosessorin toiminta, valitsemalla Ikkuna > Prosessorin käyttö. Näet nämä tiedot kuvaajana Dockissa valitsemalla Näytä > Dock-kuvake > Näytä prosessorikäyttö.
 • Avaa ikkuna, jossa näkyy viimeaikainen prosessorin toiminta, valitsemalla Ikkuna> Prosessorin historia. Näet nämä tiedot kuvaajana Dockissa valitsemalla Näytä > Dock-kuvake > Näytä prosessorin historia.
 • Avaa ikkuna, jossa näkyy viimeaikainen näytönohjaimen (GPU) toiminta, valitsemalla Ikkuna > Näytönohjaimen historia. Tällaiseen toimintaan liittyvä energiankäyttö sisältyy Järjestelmän valvonnan Energia-välilehden energiankäytön vaikutusten mittauksiin.

Muisti

Muisti-paneelissa on tietoja muistin käyttötavoista:

Muisti-paneeli

Muisti-paneelin alalaidassa on lisätietoja:

 • Muistin käyttö: Muistin käyttö -kuvaaja havainnollistaa muistiresurssien saatavuutta. Kuvaaja liikkuu oikealta vasemmalle ja päivittyy kohdassa Näytä > Päivitysnopeus määritetyin väliajoin. Kuvaajan oikeassa sivussa oleva väri ilmaisee muistiresurssien tämänhetkisen tilan:   
  • Vihreä: muistia on käytettävissä. 
  • Keltainen: muistia on edelleen käytettävissä, mutta muistinhallintaprosessit (kuten pakkaus) käyttävät sitä.
  • Punainen: muisti on loppu, ja macOS käyttää käynnistysasemaa muistina. Jos tarvitset lisää RAM-muistia, voit lopettaa yhden tai useamman ohjelman tai lisätä tietokoneeseen enemmän RAM-muistia. Tämä on tärkein viite siitä, että Mac saattaa tarvita lisää RAM-muistia.
 • Fyysinen muisti: Maciin asennetun RAM-muistin määrä. 
 • Käytetty muisti: kaikkien ohjelmien ja macOS:n prosessien käytössä olevan muistin kokonaismäärä.
  • Ohjelmamuisti: ohjelmien ja niiden prosessien käytössä olevan muistin kokonaismäärä.
  • Lukittu muisti: muisti, jota ei voi pakata eikä sivuttaa käynnistyslevylle, joten sen täytyy pysyä RAM-muistissa. Muut prosessit eivät voi käyttää prosessin käytössä olevaa lukittua muistia. Ohjelman ohjelmoija määrittää ohjelman käyttämän lukitun muistin määrän. 
  • Pakattu: RAM-muistissa oleva muisti, joka on pakattu, jotta muiden prosessien käytettävissä olisi enemmän RAM-muistia. Pakattu muisti -sarakkeesta näet, kuinka paljon muistia on pakattu kunkin prosessin osalta.
 • Sivutettu muisti: macOS:n muistinhallinnan käynnistyslevyltä käyttämä tila. On normaalia, että tässä näkyy jonkin verran toimintaa. Kunhan muistin käyttö ei ole punaisessa tilassa, macOS:llä on vapaita muistiresursseja.
 • Tiedostot välimuistissa: muisti, joka oli äskettäin ohjelmien käytössä ja on nyt muiden ohjelmien käytettävissä. Esimerkiksi jos olet käyttänyt Mailia ja suljet sen, Mailin käyttämä RAM-muisti siirtyy välimuistiin tallennettujen tiedostojen käyttämään muistiin, jota muut ohjelmat voivat käyttää. Jos avaat Mailin uudelleen, ennen kuin toinen ohjelma käyttää sen välimuistiin tallennettujen tiedostojen muistia (ja se ylikirjoitetaan), Mail avautuu nopeammin. Näin käy, koska tämä muisti muutetaan nopeasti takaisin ohjelmamuistiksi sen sijaan, että sisältö ladattaisiin käynnistyslevyltä.

Lisätietoja muistinhallinnasta on Applen kehittäjäsivustolla.

Energia

Energia-paneelista näet energian kokonaiskulutuksen ja kunkin ohjelman kuluttaman energian:

 • Energiavaikutus: ohjelman senhetkinen energiankulutus suhteellisesti ilmaistuna. Mitä pienempi luku, sitä parempi. Jos ohjelman nimen vieressä on kolmio, ohjelmalla on useampi prosessi. Voit tarkastella ohjelman eri prosessien tietoja klikkaamalla tätä kolmiota.
 • Keskim. energiavaikutus: keskimääräinen energiavaikutus viimeisten kahdeksan tunnin aikana tai Macin viimeisen käynnistyksen jälkeen (riippuen siitä, kumpi aika on lyhyempi). Keskimääräinen energiavaikutus näytetään myös ohjelmille, jotka olivat käynnissä kyseisenä aikana, mutta on nyt lopetettu. Tällaisten ohjelmien nimet näkyvät himmennettyinä.
 • App Nap: App Napia tukevat ohjelmat kuluttavat hyvin vähän energiaa, kun ne ovat avoinna, mutta eivät käytössä. App Napia saatetaan käyttää esimerkiksi ohjelman ollessa muiden ikkunoiden takana tai tilassa, jota et sillä hetkellä tarkastele.
 • Lepotilan esto: kertoo, estääkö ohjelma Macia käymästä nukkumaan.

Energia-paneeli

Energia-paneelin alalaidassa on lisätietoja:

 • Energiavaikutus: kaikkien ohjelmien käyttämä kokonaisenergia suhteellisesti ilmaistuna. Kuvaaja liikkuu oikealta vasemmalle ja päivittyy kohdassa Näytä > Päivitysnopeus määritetyin väliajoin.
 • Näytönohjain: käytössä olevan näytönohjaimen tyyppi. Tehokkaammat näytönohjaimet käyttävät enemmän energiaa. Automaattista näytönohjaimen vaihtamista tukevat Macit säästävät virtaa käyttämällä integroitua näytönohjainta. Ne vaihtavat tehokkaampaan näytönohjaimeen vain kun ohjelma tarvitsee sitä. Integroitu tarkoittaa, että Mac käyttää integroitua näytönohjainta. Suuri suor.kyky tarkoittaa, että Mac käyttää tehokkaampaa näytönohjainta. Ohjelma käyttää tehokkaampaa näytönohjainta, jos sen kohdalla Vaatii suuren suor.kyvyn GPU:n -sarakkeessa lukee Kyllä.
 • Latausta jäljellä: kannettavan Macin akun jäljellä oleva lataus prosenttiosuutena.
 • Aikaa kunnes täysi: kuinka kauan kannettavan Macin tulee olla kytkettynä pistorasiaan, jotta se latautuu täyteen.
 • Aika verkkovirralla: kuinka kauan kannettava Mac on ollut kytkettynä pistorasiaan.
 • Aikaa jäljellä: kuinka pitkäksi aikaa kannettavassa Macissa arviolta on akkua jäljellä.
 • Aika akulla: kuinka kauan on kulunut siitä, kun kannettava Mac irrotettiin pistorasiasta.
 • Akku (viimeiset 12 tuntia): kannettavan Macin akun varaustaso viimeisten 12 tunnin aikana. Vihreä väri kertoo, milloin Mac sai virtaa virtalähteestä.

Kun energiankulutus kasvaa, Mac pystyy toimimaan vähemmän aikaa akkuvirralla. Jos kannettavan Macin akun kesto tuntuu tavallista lyhyemmältä, Keskim. energiavaikutus -sarakkeesta näet ohjelmat, jotka ovat kuluttaneet eniten energiaa viime aikoina. Mikäli et tarvitse niitä, lopeta ne. Jos ohjelman energiankulutus pysyy korkeana, vaikka ohjelma ei näytä tekevän mitään, ota yhteyttä sen kehittäjään.

Levy

Levy-paneelista näet, kuinka paljon dataa kukin prosessi on lukenut levyltä ja kirjoittanut levylle. Siinä myös näkyy sisäänluvut ja uloskirjoitukset eli kuinka monta kertaa Mac on käyttänyt levyä tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Levy-paneeli

Levy-paneelin alla olevissa tiedoissa näkyy kaikki levyn toiminta kaikissa prosesseissa. Kuvaaja liikkuu oikealta vasemmalle ja päivittyy kohdassa Näytä > Päivitysnopeus määritetyin väliajoin. Kuvaajassa on myös ponnahdusvalikko, josta voit valita mittayksiköksi sisäänluvut/uloskirjoitukset tai datan. Sinisellä näkyy joko lukukertojen tai luetun datan määrä sekunnissa. Punaisella näkyy joko kirjoituskertojen tai kirjoitetun datan määrä sekunnissa.

Näet levyn käyttötiedot kuvaajana Dockissa valitsemalla Näytä > Dock-kuvake > Näytä levyjen käyttö.

Verkko

Verkko-paneelista näet, kuinka paljon dataa Mac lähettää tai vastaanottaa verkon kautta. Näin voit selvittää, mitkä prosessit lähettävät tai vastaanottavat eniten dataa.

 Verkko-välilehti

Verkko-paneelin alla olevissa tiedoissa näkyy kaikki verkkotoiminta kaikissa ohjelmissa. Kuvaaja liikkuu oikealta vasemmalle ja päivittyy kohdassa Näytä > Päivitysnopeus määritetyin väliajoin. Kuvaajassa on myös ponnahdusvalikko, josta voit valita mittayksiköksi paketit tai datan. Sinisellä näkyy joko vastaanotettujen pakettien tai vastaanotetun datan määrä sekunnissa. Punaisella näkyy joko lähetettyjen pakettien tai lähetetyn datan määrä sekunnissa. 

Näet verkon käyttötiedot kuvaajana Dockissa valitsemalla Näytä > Dock-kuvake > Näytä verkon käyttö.

Välimuisti

macOS High Sierra 10.13.4:ssä tai uudemmissa Järjestelmän valvonnan Välimuisti-ruutu tulee näkyviin, kun Sisältövälimuisti-toiminto on otettu Järjestelmän valvonnan Jako-paneelissa käyttöön. Välimuisti-paneelista näet, kuinka paljon välimuistissa olevaa sisältöä verkossa olevat laitteet ovat lähettäneet, ladanneet tai hylänneet ajan myötä.

Maksimi välimuistipaine -toiminnon avulla voit tarkistaa, kannattaako Sisältövälimuisti-toiminnon asetuksia säätää, jotta välimuistin käytettävissä on enemmän levytilaa. Pienempi välimuistipaine on parempi. Lue lisätietoja välimuistin toiminnasta.

Näytön alalaidassa olevassa kaaviossa näkyy kaikki välimuistin toiminta ajan myötä. Voit muuttaa aikaväliä kaavion yläpuolella olevassa ponnahdusvalikossa: edellinen tunti, 24 tuntia, 7 päivää tai 30 päivää. 

Lisätietoja

 • Lue lisätietoja ydintehtävästä (kernel_task) ja siitä, miksi Järjestelmän valvonta saattaa näyttää, että se käyttää suuren prosenttiosuuden prosessorin kapasiteetista.
 • Saat lisätietoja Järjestelmän valvonnasta avaamalla Järjestelmän valvonnan ja valitsemalla Ohje > Järjestelmän valvonta. Monista Järjestelmän valvonta -ikkunan kohteista voi myös lukea lyhyen kuvauksen viemällä hiiren osoittimen kohteen päälle.
Julkaisupäivämäärä: