iPhonen, iPadin tai iPod touchin hallinta kytkinohjauksen avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan kytkinohjauksesta, joka on iOS:n käyttöapuominaisuus.

Kytkinohjauksen avulla voit hallita iPhonea, iPadia tai iPod touchia yhdellä tai useammalla kytkimellä. Kytkimillä voit valita, napauttaa, vetää, kirjoittaa ja jopa piirtää vapaalla kädellä. Käytä kytkintä kohteen tai kohdan valitsemiseen näytöltä. Valitse sen jälkeen samalla (tai toisella) kytkimellä toiminto. 

Uuden kytkimen lisääminen

Jos haluat lisätä ulkoisen kytkimen, se pitää yhdistää laitteeseen, jotta se näkyy kytkinluettelossa. Kytkin voi olla jokin seuraavista:

 • Ulkoinen: valitse Bluetooth-kytkin tai Made for iPhone -kytkin.
 • Näyttö: käytä kytkintä napauttamalla näyttöä tai painamalla ja pitämällä painettuna.
 • Kamera: Liikuta päätäsi, jos haluat käyttää iPhonen etukameraa kytkimenä. Kameraa voi käyttää kahtena kytkimenä: ensimmäinen toimii liikuttamalla päätä vasemmalle ja toinen liikuttamalla päätä oikealle.

Kytkimen lisääminen ja sen toiminnon valitseminen:

 1. Valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kytkinohjaus > Kytkimet.
 2. Napauta Lisää uusi kytkin ja valitse lähde. 
 3. Valitse kytkimen toimintatapa noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. 
 4. Muista laittaa kytkinohjaus päälle, jotta voit käyttää uutta kytkintä. 

Kytkinohjauksen laittaminen päälle ja pois päältä

Valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kytkinohjaus ja laita kytkinohjaus päälle tai pois päältä. Voit poistua kytkinohjauksesta milloin tahansa myös kolmoispainamalla Koti-painiketta tai tietyissä malleissa sivupainiketta.

Kytkinohjauksen käyttäminen

Voit valita kohteen näytöltä kolmella tavalla: kohdeaskelluksella, pisteaskelluksella ja käsin valinnalla. Oletusasetuksena on kohdeaskellus, kun laitat kytkinohjauksen päälle.

Kun valitset kohteen, näkyviin tulee valikko, josta voit valita toiminnon. 

Kohdeaskelluksen käyttäminen

Kohdeaskellusta käytettäessä näytöllä korostetaan kohteita tai ryhmiä yksi kerrallaan. Voit käyttää kohdeaskellusta seuraavasti:

 • Jos haluat valita kohteen tai ryhmän, katso (tai kuuntele), kun kohteita korostetaan. Kun kohde on korostettuna, valitse se Valitse kohde -kytkimenä käyttöön ottamallasi kytkimellä. Jos valitset ryhmän, korostamista jatketaan ryhmän kohteissa. 
 • Voit poistua ryhmästä käyttämällä kytkintä, kun ryhmän tai kohteen ympärillä on katkonainen korostus.

Pisteaskelluksen käyttäminen

Pisteaskelluksen avulla voit valita kohteen näytöltä osoittamalla sitä askeltavalla ristiosoittimella. Pisteaskelluksen laittaminen päälle:

 1. Käytä kohdeaskellusta kohteen valitsemiseen. 
 2. Odota, kunnes valikko tulee näkyviin.
 3. Valitse Pistetila. Näkyviin tulee leveä pystysuuntainen ristiosoitin, kun suljet valikon.

Kohteen valitseminen pisteaskelluksella: 

 1. Pysäytä leveä pystysuuntainen ristiosoitin valitulla kytkimellä. Näkyviin tulee kapea pystysuuntainen ristiosoitin.
 2. Pysäytä kapea pystysuuntainen ristiosoitin taas valitulla kytkimellä. Seuraavaksi näkyviin tulee kapea askelluslinja.
 3. Toista tämä pystysuuntaisen ristiosoittimen pysäyttämiseksi ja säätämiseksi. 

Pisteaskelluksen laittaminen pois päältä: 

 1. Käytä pisteaskellusta kohteen valitsemiseen. 
 2. Odota, kunnes valikko tulee näkyviin. 
 3. Valitse Kohdetila.

Käsin askelluksen käyttäminen

Jos käytössä on useita kytkimiä, kunkin niistä voi asettaa suorittamaan tietyn toiminnon. Voit myös mukauttaa kohteen valitsemistapaa. Kytkimet voi esimerkiksi asettaa kohteiden automaattisen askelluksen sijaan siirtymään seuraavaan tai edelliseen kohteeseen käyttäjän haluamassa tahdissa. Jos sinulla on vain yksi kytkin, jatka automaattisen askelluksen käyttöä. 

Käsin askelluksen käyttäminen:

 1. Valitse Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kytkinohjaus.
 2. Napauta Askellustyyli ja sitten Askellus käsin.

Toiminnon valitseminen kohteen valitsemisen jälkeen

Kun olet valinnut kohteen kytkimellä, kohteelle suoritettavissa olevat toiminnot ilmestyvät uuteen valikkoon. Valitsemalla valikon alaosassa olevat pisteet voit tuoda näyttöön lisää vaihtoehtoja. 

Kohteen napauttaminen

Voit napauttaa kohdetta kolmella tavalla:

 • Valitse kohdetta valittaessa avautuvasta valikosta Napautus.
 • Laita Autom. napautus -toiminto päälle valitsemalla Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kytkinohjaus > Napautustoiminto > Autom. napautus. Kun Autom. napautus -toiminto on laitettu päälle, voit valita kohteen ja odottaa Autom. napautus -toiminnon aikaväliksi määrätyn ajan. 
 • Aseta napautuseleelle oma kytkin kohdasta Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kytkinohjaus > Kytkimet.

Eleen käyttäminen

Valitse kohdetta valittaessa avautuvasta valikosta ele tai toiminto. Jos laitoit Autom. napautus -toiminnon päälle, käytä kytkintä Autom. napautus -toiminnon aikavälillä ja valitse ele. Jos toimintoja on usealla sivulla, vaihda sivua valitsemalla valikon alareunassa olevat pisteet.

Poistuminen ohjausvalikosta

Käytä kytkintä, kun kaikki valikossa olevat kuvakkeet ovat harmaana.

Vierittäminen ylös tai alas

Valitse näytöltä mikä tahansa kohde ja valitse sitten valikosta Vieritä.

Painikkeen painaminen tai kytkimen kääntäminen

Valitse mikä tahansa kohde, sitten valikon alaosassa olevat pisteet ja lopuksi näyttöön tulevasta valikosta Laite. Valikon avulla voi jäljitellä seuraavia toimintoja:

 • Koti-painikkeen klikkaaminen
 • moniajotoimintojen käyttäminen painamalla Koti-painiketta kaksi kertaa
 • Ilmoituskeskuksen tai Ohjauskeskuksen avaaminen
 • laitteen lukitseminen painamalla nukkumispainiketta
 • laitteen kääntäminen
 • mykistyskytkimen käyttäminen
 • äänenvoimakkuuspainikkeiden painaminen
 • Sirin avaaminen pitämällä Koti-painiketta painettuna
 • Koti-painikkeen painaminen kolme kertaa
 • laitteen ravistaminen
 • näyttökuvan ottaminen painamalla Koti-painiketta ja nukkumispainiketta samanaikaisesti.

Asetusten muuttaminen ja kytkinten toimintatavan säätäminen

Muuta asetuksia valitsemalla Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > Kytkinohjaus. Tee sitten muutokset:

 • Lisää kytkimiä ja määritä niiden toiminnot.
 • Valitse, luo ja muokkaa kaavoja.
 • Valitse askellustyyli.
 • Säädä kohteiden askellusnopeus.
 • Poista automaattinen askellus käytöstä (vain jos Siirry seuraavaan kohteeseen -kytkin on lisätty).
 • Aseta askellus keskeytymään ryhmän ensimmäisessä kohteessa.
 • Valitse, kuinka monta kertaa näytön sisältö käydään läpi, ennen kuin kytkinohjaus kätketään.
 • Valitse napautustoiminto ja määritä väli sille, milloin toinen kytkintoiminto suoritetaan ohjausvalikon näyttämiseksi.
 • Valitse, jatkaako Kytkinohjaus askellusta napautetusta kohteesta vai alusta.
 • Valitse, toistetaanko liikkumistoiminto, kun kytkintä painetaan ja pidetään painettuna, ja miten pitkään odotetaan ennen toistamista.
 • Lisää kytkimelle toinen toiminto painamalla ja pitämällä kytkintä pitkään painettuna.
 • Valitse valikoissa näkyvät kohteet ja niiden järjestys.
 • Valitse, pitääkö kytkintä pitää painettuna, ennen kuin se hyväksytään kytkintoiminnoksi, ja jos kyllä, niin miten pitkään.
 • Määritä Kytkinohjaus ohittamaan vahingossa tapahtuneet toistuvat kytkinkäynnistimet.
 • Säädä pisteaskelluksen nopeutta.
 • Ota äänitehosteet tai kohteiden lukeminen käyttöön askelluksen aikana.
 • Valitse kytkinohjausvalikon sisältö.
 • Valitse, ryhmitetäänkö kohteita kohdeaskelluksen aikana.
 • Suurenna osoitinta tai muuta sen väriä.
 • Tallenna muokatut eleet ohjausvalikkoon (kohdassa Eleet > Tallennetut).

FaceTime ei ole saatavilla kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Kytkinohjauksen hienosäätäminen

Valitse Asetukset ohjausvalikosta seuraavia varten:

 • askelluksen nopeuden säätäminen
 • ohjausvalikon sijainnin muuttaminen
 • äänen tai puheen laittaminen päälle tai pois päältä
 • kohteiden askeltaminen yksi kerrallaan poistamalla ryhmät käytöstä.
Julkaisupäivämäärä: