iOS 7: Sijaintipalvelut

Tässä artikkelissa kerrotaan sijaintipalveluista, joilla iOS 7:ää tai uudempaa käyttävät laitteet (iPhone, iPad ja iPod touch) voivat määrittää sijaintisi.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Sijaintipalveluiden avulla sijaintiin perustuvat apit ja verkkosivustot (kuten Kartat, Kamera, Safari ja muut Applen sekä muun valmistajan apit) voivat käyttää mobiili-, Wi-Fi1- ja GPS2-verkoista sekä iBeaconeista3 saatuja tietoja summittaisen sijaintisi määrittämiseen.

Appi voi esimerkiksi käyttää sijaintitietojasi ja sijainnin selvitystä lähistöllä olevien kahviloiden tai teatterien etsimiseen ja laitteesi voi asettaa aikavyöhykkeen automaattisesti oikeaksi sijaintisi perusteella. Appi tai verkkosivusto voi käyttää sijaintitietojasi vain, jos sijaintipalvelut ovat käytössä laitteessasi ja myönnät apille tai verkkosivustolle sijaintisi käyttöluvan erikseen. Jos poistat sijaintipalvelut käytöstä iOS 7:ssä ja käytät Etsi iPhoneni -toiminnon Kadonnut-tilaa, sijaintipalvelut otetaan uudelleen käyttöön laitteessa niin pitkäksi aikaa kuin laite on Kadonnut-tilassa. Kun Kadonnut-tila poistetaan käytöstä, sijaintipalvelut palaavat aiempaan tilaansa.

Huomautus: turvallisuussyistä iPhonen sijaintitietoja voidaan käyttää hätäpuheluissa pelastamisyritysten edesauttamiseksi riippumatta siitä, onko sijaintipalvelut käytössä.

Sijainnin tarkkuudesta ja täsmällisyydestä

 

Laitteesta ja saatavilla olevista palveluista riippuen sijaintipalvelut käyttävät mobiili-, Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-yhteyttä tai niiden yhdistelmää sijainnin määrittämiseen. Jos et ole selkeässä näkölinjassa GPS-satelliitteihin nähden, laitteesi voi määrittää sijaintisi yleisöltä kerättyjen Wi-Fi-5 ja matkapuhelinmastojen sijaintitietojen tai iBeaconien perusteella.

Apit, jotka voivat näyttää sijaintisi näytöllä, kuten Kartat, näyttävät nykyisen (likimääräisen) sijaintisi sinisellä merkillä. Jos sijaintiasi ei voida selvittää tarkasti, merkin ympärillä näkyy lisäksi sininen ympyrä. Ympyrän koko kertoo, miten tarkasti sijaintisi voidaan määrittää: mitä pienempi ympyrä, sitä tarkempi sijainti on.

Suhteellisen pieni sijaintiympyrä

Huomautus: kun sijaintipalvelut ovat aktiivisena, tilapalkissa näkyy violetti tai harmaa nuolikuvake.

Kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat apit ovat riippuvaisia tietopalveluista. Nämä palvelut saattavat muuttua, eivätkä ne välttämättä ole käytettävissä kaikkialla. Tällöin kartat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät mahdollisesti ole käytettävissä, tai ne ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä. Vertaa laitteen antamia tietoja havaintoihisi ympäristöstä. Jos ne ovat ristiriidassa, turvaudu opasteisiin.

 

Lisätietoja

Sijaintipalveluiden laittaminen päälle tai pois päältä

 

Voit ottaa sijaintipalvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä kohdasta Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut. Voit laittaa sijaintipalvelut päälle käyttöönottoapurin aikana tai myöhemmin Sijaintipalvelut-asetuksesta. Sijaintipalvelut voi laittaa pois päältä, ellei ominaisuutta haluta käyttää tai jos halutaan säästää akkuvirtaa. Sijaintipalvelutietojen käyttöä voi säädellä appi- ja järjestelmäpalvelukohtaisesti. Kun sijaintipalvelut ovat pois päältä, apit eivät voi käyttää sijaintiasi etualalla tai taustalla. Tämä rajoittaa useiden Applen ja muun valmistajan appien suorituskykyä.

Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut

Sijaintipalvelut käytössä

Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut > Järjestelmäpalvelut

Sijaintipalveluiden Järjestelmäpalvelut-näyttö

Kun sijaintipalvelut otetaan käyttöön, myös esimerkiksi seuraavat sijaintiin perustuvat järjestelmäpalvelut otetaan käyttöön:

 • Suositut apit lähelläni: iPhone lähettää ajoittain sijaintitietoja paikoista, joissa olet ostanut tai käyttänyt appeja, anonyymissa ja salatussa muodossa Applelle. Tällä toimella parannetaan joukkoistamiseen perustuvaa tietokantaa, jota saatetaan käyttää maantieteellisesti merkityksellisten appien tarjoamiseen.
 • Usein käydyt paikat: iPhone pitää kirjaa paikoista, joissa olet käynyt viime aikoina, sekä siitä, kuinka usein ja milloin olet niissä käynyt. Näin laite oppii tuntemaan sinulle tärkeitä paikkoja. Näitä tietoja säilytetään ainoastaan laitteessasi eikä niitä lähetetä Applelle ilman suostumustasi. Näiden tietojen avulla sinulle tarjotaan yksilöllisiä palveluja, kuten ennakoivia liikennereittejä.
 • Sijaintiin perustuvat iAd-mainokset: iPhone lähettää sijaintisi Applelle, jotta sinulle voidaan tarjota maantieteellisesti merkityksellisiä iAd-mainoksia.
   

 

Sijaintivaroitusten nollaaminen

 

Sijaintivaroitukset ovat pyyntöjä, joita apit (kuten Kamera, Kompassi ja Kartat sekä sijaintiin perustuvat muun valmistajan apit) tekevät voidakseen käyttää sijaintipalveluita. Ohjelma antaa sijaintivaroituksen, kun se tarvitsee sijaintipalvelutietoja ensimmäistä kertaa. Kun napautat OK, apille annetaan lupa käyttää sijaintipalveluita tarvittaessa. Kun napautat Älä salli, ohjelman pääsy sijaintipalveluihin estetään jatkossa.

Kartat haluaa käyttää nykyistä sijaintiasi. Älä salli tai OK.

Voit poistaa sijaintipalvelut käytöstä milloin tahansa:

 • Valitse Asetukset > Tietosuoja > Sijaintipalvelut, niin voit poistaa kaikki sijaintipalvelut käytöstä Sijaintipalvelut-liukusäätimellä. Voit myös käyttää laitteessa olevien sijaintia hyödyntävien appien tai kohteiden omia liukusäätimiä.
 • Jos haluat estää kaikkia verkkosivustoja käyttämästä sijaintipalveluita, laita sijaintipalvelut pois päältä Safari-apin kohdalta.
 • Voit myös poistaa laitteen sijaintiin perustuvat järjestelmäpalvelut käytöstä napauttamalla Järjestelmäpalvelut ja ottamalla kunkin sijaintiin perustuvan järjestelmäpalvelun pois päältä laitteessasi.

Jos poistat sijaintipalvelut käytöstä, sinulta kysytään, haluatko ottaa ne uudelleen käyttöön, kun jokin appi yrittää seuraavan kerran käyttää sijaintipalveluita.

 

GPS:n tarkkuuden parantaminen 2,4

 

GPS:n tarkkuus vaihtelee näkyvien GPS-satelliittien määrän perusteella. Kaikkien näkyvien satelliittien paikallistaminen saattaa kestää useita minuutteja, ja tarkkuus lisääntyy asteittain ajan kuluessa. Voit parantaa GPS:n tarkkuutta näillä vinkeillä:

 • Varmista, että päivämäärä, kellonaika ja aikavyöhyke on asetettu laitteessa oikein kohdassa Asetukset > Yleiset > Päivä ja aika. Käytä Aseta automaattisesti -asetusta, mikäli mahdollista.
  Tärkeää: Tietokoneen virheelliset asetukset saattavat synkronoitua laitteeseen. Varmista, että päivämäärä, kellonaika ja aikavyöhyke ovat oikein tietokoneissa, joiden kanssa synkronoit laitettasi.
 • Käynnistä laite uudelleen.
 • Varmista, että käytössä on matkapuhelin- tai Wi-Fi-verkkoyhteys. Näin laitteen avustettu GPS (A-GPS) voi paikallistaa näkyvät GPS-satelliitit nopeammin, ja lisäksi se antaa alustavat sijaintitiedot käyttämällä Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa.
  Huomautus: sijaintipalvelut eivät tue Microcell-verkkoja (tunnetaan myös Femtocell-verkkoina).
 • Pidä selkeä näköyhteys taivaanrantaan useaan eri suuntaan. Muista, että seinät, ajoneuvojen katot, korkeat rakennukset, vuoret ja muut esteet saattavat estää näkyvyyden GPS-satelliitteihin. Kun näin käy, laite käyttää automaattisesti Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa sijaintisi määrittämiseen, kunnes GPS-satelliitit ovat jälleen näkyvissä.

 

Joukkoistamalla kerättyihin Wi-Fi-yhteyspisteiden ja matkapuhelinmastojen sijainteihin perustuvat palvelut

 

Jos sijaintipalvelut ovat päällä, laitteesi lähettää ajoittain lähellä olevien Wi-Fi-yhteyspisteiden ja tukiasemien maantieteelliset sijaintitunnisteet anonyymissa ja salatussa muodossa Applelle. Näin kasvatetaan Applen joukkoistamiseen perustuvaa Wi-Fi-yhteyspisteiden ja tukiasemien tietokantaa. Lisäksi GPS:ää tukeva iOS-laite lähettää myös ajoittain tietoja GPS-sijainnista sekä matkanopeudesta anonyymissa ja salatussa muodossa Applelle, jos olet liikkeellä (esimerkiksi liikut autolla) ja sijaintipalvelut ovat päällä. Näin laajennetaan Applen joukkoistamiseen perustuvaa tieliikennetietokantaa. Sinua ei voida tunnistaa Applen keräämistä joukkoistamiseen perustuvista sijaintitiedoista.

 

Tietosuoja

 

Jos sallit muun valmistajan appien tai verkkosivustojen käyttää nykyistä sijaintiasi, olet muun valmistajan ehtojen ja tietosuojakäytännön alainen. Tutustu appien ja verkkosivustojen ehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin, jotta ymmärrät, miten sijaintiasi ja muita tietojasi käsitellään ja käytetään. Applen keräämiä tietoja käsitellään Applen tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Huomautukset

 1. iOS-laitteet, joissa ei ole mobiiliyhteyttä, käyttävät vain Wi-Fiä sijaintipalveluissa (jos Wi-Fi-verkko on käytettävissä). Jotkin muun valmistajan apit käyttävät Wi-Fi-yhteyttä alueseurantaan. Jos laite on lukittu pääsykoodilla, ominaisuus voi olla rajoitettu tai epätarkka.
 2. GPS on käytettävissä iPhonessa ja iPadin Wi-Fi + 3G -malleissa.
 3. iBeaconien avulla voidaan luoda ja valvoa majakoita, jotka lähettävät tiettyjä tunnistetietoja langattoman Bluetooth LE -teknologian avulla.
 4. iPad (Wi-Fi + Cellular -mallit): Varmista, että mobiilidata on otettu käyttöön kohdassa Asetukset > Mobiiliverkko > Mobiilidata, vaikka sinulla ei olisi mobiilidataliittymää. Näin laitteesi voidaan kalibroida tarkemmin käyttämällä verkon kellonaika- ja sijaintitietoja. Joskus SIM-kortin PIN-koodin poistaminen käytöstä voi olla tarpeen.
 5. Manner-Kiinassa myydyissä iOS-laitteissa saatetaan käyttää Wireless LAN (WLAN) -termiä Wi-Fin sijaan. Kaikki Manner-Kiinassa myydyt iPhone-mallit eivät tue WLANia.

 

Julkaisupäivämäärä: