Sähköpostipalveluntarjoajalta mahdollisesti tarvittavat Mail-asetukset

Mail pystyy määrittämään monien palveluntarjoajien sähköpostitilit automaattisesti sähköpostiosoitteen perusteella. Jotkin asetukset täytyy ehkä selvittää sähköpostipalveluntarjoajalta, jos niitä ei muuten ole saatavilla. Tässä artikkelissa olevan muistilistan avulla voit selvittää, mitä asetuksia tarvitset.

Mailin määrittäminen itse

Jos Mail ei pysty määrittämään tiliä automaattisesti, se pyytää antamaan lisäasetuksia, kuten saapuvan ja lähtevän postin palvelinten osoitteet. Nämä asetukset on tiedettävä, jotta Mailin voi määrittää manuaalisesti. Saat tiedot sähköpostipalveluntarjoajaltasi (kuten Yahoolta tai Hotmaililta).

Sähköpostipalveluntarjoaja voi olla eri kuin Internet-palveluntarjoaja (esimerkiksi DNA tai Saunalahti). Näet palveluntarjoajan sähköpostiosoitteestasi (esimerkiksi @yahoo.com). Jos määrität työpaikan tai oppilaitoksen sähköpostitiliä, asetukset täytyy mahdollisesti selvittää verkon ylläpitäjältä.

Tulosta tämä artikkeli tai lataa muistilista PDF-muodossa osoittamalla tätä. Ota yhteyttä sähköpostipalveluntarjoajaasi ja täytä seuraavat tiedot, joita tarvitaan Mailin käyttöönotossa. Säilytä lomake mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Sähköpostiasetusten muistilista

Kysymykset Vastaukset Huomautuksia
Koko nimi:   Lähetettävissä viesteissä näkyvä nimi, esimerkiksi Timo Virtanen.
Oma sähköpostiosoite:                                @                        .        Esimerkiksi virtanen@esimerkki.fi.
Oma sähköpostin palveluntarjoaja:   Sähköpostipalveluntarjoajan nimi, esimerkiksi Yahoo, Gmail, Welho tai Sonera.

 

Kysymykset Vastaukset Huomautuksia
Tilin tyyppi:
Valitse yksi.
 [     ] POP
 [     ] IMAP 
 [     ] Exchange IMAP
 [     ] Exchange EWS
Sähköpostipalveluntarjoaja tietää, mikä tilityyppi tulee valita.
Kuvaus:   Käytetään Saapuneet-kansion nimeämiseen Mailissa. Esimerkiksi "Työsähköposti".
Saapuvan postin palvelimen palvelinnimi:   Esimerkiksi mail.esimerkki.fi.
Käyttäjätunnus:   Esimerkiksi virtanen tai virtanen@esimerkki.fi.
Salasana:   Käytetään sähköpostitilin suojaamiseen.
Jos et tiedä salasanaasi, selvitä se sähköpostipalveluntarjoajaltasi.
Saapuvan postin palvelimen porttinumero:   Sähköpostipalveluntarjoaja tietää, mikä portti tulee valita.
Saapuvan postin palvelimen todentamismenetelmä:
(valitse yksi)

[     ] Salasana
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
[     ] Ei mitään

Sähköpostipalveluntarjoaja tietää, mikä todentamismenetelmä tulee valita.
Tukeeko saapuvan postin palvelin
SSL (Secure Sockets Layer) -protokollaa?
[     ] Kyllä [     ] Ei Sähköpostipalveluntarjoaja saattaa kutsua sitä nimellä TLS (Transport Layer Security).

 

Kysymykset Vastaukset Huomautuksia
Lähtevän postin palvelin:   Esimerkiksi smtp.esimerkki.fi.
Lähtevän postin palvelimen portti:
Valitse yksi.
[     ] 25
[     ] 465
[     ] 587
[     ] Muu: ________
Sähköpostipalveluntarjoaja tietää, mikä portti tulee valita.
Tukeeko lähtevän postin palvelin SSL (Secure Sockets Layer) -protokollaa? [     ] Kyllä
[     ] Ei
Sähköpostipalveluntarjoaja saattaa kutsua sitä nimellä TLS (Transport Layer Security).
Lähtevän postin palvelimen todentamistyyppi:
Valitse yksi.

[     ] Salasana
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
[     ] Ei mitään

Sähköpostipalveluntarjoaja tietää, mikä todentamismenetelmä tulee valita.
Jos valinta on Ei mitään, pyydä sähköposti- tai Internet-palveluntarjoajalta lähtevän (SMTP) postin palvelinasetukset, joita käytetään oltaessa yhteydessä muuhun verkkoon. Niitä tarvitaan esimerkiksi jos käytät kahvilan Wi-Fi-verkkopistettä. Merkitse nämä asetukset seuraavaan kaavioon.

 

Kysymykset Vastaukset Huomautuksia
Lähtevän postin palvelin:   Esimerkiksi smtp.esimerkki.fi.
Lähtevän postin palvelimen portti:
Valitse yksi.
[     ] 25
[     ] 465
[     ] 587
[     ] Muu: ______
Sähköpostipalveluntarjoaja tietää, mikä portti tulee valita.
Tukeeko lähtevän postin palvelin SSL (Secure Sockets Layer) -protokollaa? [     ] Kyllä [     ] Ei Sähköpostipalveluntarjoaja saattaa kutsua sitä nimellä TLS (Transport Layer Security).
Lähtevän postin palvelimen todentamistyyppi:
(valitse yksi)
[     ] Salasana
[     ] MD5
[     ] NTLM
[     ] Kerberos
 

Microsoft Exchange

Jos käytät Microsoft Exchange -tiliä, se saatetaan määrittää eri tavalla. Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa.

 

Tärkeää: Kolmansien osapuolien Web-sivustoja ja tuotteita koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue kyseisiä kolmansia osapuolia, Web-sivustoja tai tuotteita. Apple ei vastaa kolmansien osapuolien Web-sivustojen sisältämistä tiedoista tai tuotteista eikä niiden toiminnallisuudesta tai käytöstä. Apple on antanut nämä tiedot vain käyttäjän avuksi. Apple ei ole testannut sivustojen sisältämiä tietoja eikä anna mitään takuita tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kaikkien Internetistä löytyvien tietojen ja tuotteiden käyttöön liittyy riskejä, eikä Apple vastaa niistä. Käyttäjien tulee tiedostaa, että kolmansien osapuolien sivustot ovat Applesta riippumattomia eikä Apple voi vaikuttaa kyseisten sivustojen sisältöön. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä toimittajaan.

Muokattu viimeksi:
Oliko tästä hyötyä?
50% piti tätä hyödyllisenä.

Tuotetuen lisätiedot

Suomi (Suomi)