Elokuvan tai äänen toistaminen usean dian aikana Keynotessa iPhonella, iPadilla tai Macilla

Lisää moniin dioihin elokuva- tai äänitiedosto ja jatka elokuva- tai äänitiedoston toistamista, kun dioissa siirrytään eteenpäin – myös diojen vaihtamisen aikana.

Jos haluat toistaa elokuvan tai äänen usean dian aikana, lisää sama tiedosto peräkkäisiin dioihin. Tämän jälkeen voit säätää tiedoston asetuksia, kun haluat muuttaa elokuvan tai äänitiedoston ääntä ja näkymistä dioissa.

Voit esimerkiksi asettaa tiedoston äänenvoimakkuuden jokaiselle dialle erikseen tai vaihtaa elokuvan sijaintia diassa samalla, kun elokuvan toisto jatkuu. Animaatiovaiheet muille dian elementeille, kuten aloituskoonnokselle, toiminnalle ja lopetuskoonnokselle, jotta ne jatkaisivat toimintaansa elokuvan toistamisen aikana.

Elokuva- tai äänitiedoston lisääminen dioihin

Jos haluat toistaa elokuvia tai ääntä useiden diojen kohdalla, lisää tiedosto peräkkäisiin dioihin esityksessäsi.

Elokuva- tai äänitiedoston lisääminen dioihin iPhonessa tai iPadissa

 1. Valitse dia, jonka kohdalla elokuva- tai äänitiedoston toistamisen tulisi alkaa.

 2. Napauta työkalupalkin näkymästä riippuen joko ensin Lisää-painikettaKuvalle ei ole vaihtoehtoista tekstiä ja sitten Media-painikeKuvalle ei ole vaihtoehtoista tekstiä tai suoraan Media-painikettaKuvalle ei ole vaihtoehtoista tekstiä.

 3. Lisää tiedosto diaan seuraavasti:

  • Voit lisätä elokuvan kuvakirjastosta napauttamalla Kuva tai video, etsimällä tiedoston ja napauttamalla sitä.

  • Jos haluat lisätä elokuva- tai äänitiedoston, joka sijaitsee iCloud Drivessä tai muussa sijainnissa, napauta Lisää kohteesta, etsi tiedosto, valitse se ja napauta sitten Avaa.

 4. Aseta tiedosto siihen dian kohtaan, jossa haluat sen näkyvän, ja muuta kokoa tarvittaessa.

 5. Lisää tiedosto kaikkiin dioihin, jolla haluat elokuvan tai äänen toistuvan.

 6. Valitse elokuva- tai äänitiedosto jokaisessa diassa napauttamalla sitä, napauta Muoto-painikettaKuvalle ei ole vaihtoehtoista tekstiä, valitse Elokuva ja ota lopuksi Toista diojen välillä -asetus käyttöön.

 7. Poista Toista diojen välillä -asetus käytöstä viimeisessä diassa, jonka aikana haluat toistaa tiedoston.

Kun otat käyttöön Toista usean dian ajan -asetuksen yhdessä diassa, elokuva tai ääni toistetaan seuraavassa diassa, vaikka poistaisit asetuksen käytöstä seuraavassa diassa. Jos esimerkiksi haluat toistaa elokuvan viidessä diassa mutta et halua toistaa sitä kuudennessa diassa, varmista, että otat Toista diojen välillä -asetuksen käyttöön vain ensimmäisissä neljässä diassa. Poista sitten asetus käytöstä viidennessä diassa. Elokuvan toistoa jatketaan viidenteen diaan asti, ja toisto lopetetaan, kun siirryt kuudenteen diaan.

Elokuva- tai äänitiedoston lisääminen dioihin Macissa

Käytä elokuvia ja äänitiedostoja, jotka ovat sellaisessa muodossa, jota QuickTime tukee Macissa. Jos et voi lisätä tai toistaa elokuva- tai äänitiedostoa, kokeile muuntaa tiedosto iMovien, QuickTime Playerin tai Compressorin avulla MPEG-4-muotoon (.m4a-pääte), jos kyseessä on äänitiedosto, tai QuickTime-muotoon (.mov-pääte), jos kyseessä on elokuva.

 1. Lisää tiedosto diaan, josta haluat aloittaa toiston:

  • Lisää tiedosto kuvakirjastostasi tai kappale musiikkikirjastostasi klikkaamalla työkalurivin mediapainiketta, klikkaamalla Elokuvat tai Musiikki ja vetämällä sitten tiedosto diaan.

  • Jos haluat lisätä tiedoston iCloud Drivesta tai muusta sijainnista, klikkaa Valitse, etsi tiedosto ja klikkaa sitten Lisää.

 2. Lisää tiedosto jokaiseen peräkkäiseen diaan, jolla haluat elokuvan tai äänen toistuvan.

 3. Valitse tiedosto jokaisen dian kohdalla klikkaamalla sitä, klikkaa Muoto-painiketta, valitse Elokuva ja ota sitten käyttöön Toista usean dian ajan -asetus.

 4. Poista käytöstä Toista usean dian ajan -asetus viimeisessä diassa, jonka aikana haluat toistaa tiedoston.

Kun otat Toista elokuva (ääni) diojen välillä -asetuksen käyttöön yhdessä diassa, elokuva tai ääni toistetaan seuraavassa diassa, vaikka poistaisit asetuksen käytöstä seuraavassa diassa. Jos esimerkiksi haluat toistaa elokuvan viidessä diassa mutta et halua toistaa sitä kuudennessa diassa, varmista, että otat käyttöön Toista usean dian ajan -asetuksen ensimmäisissä neljässä diassa. Poista sitten asetus käytöstä viidennessä diassa. Elokuvan toistoa jatketaan viidenteen diaan asti, ja toisto lopetetaan, kun siirryt kuudenteen diaan.

Dia-layoutien käyttäminen

Voit myös lisätä elokuva- tai äänitiedostoja dia-layoutiin ja sitten käyttää tätä dia-layoutia muissa dioissa. Elokuva- tai äänitiedostot toistetaan kaikissa peräkkäisissä dioissa, joissa käytetään samaa dia-layoutia. Tällä tavalla voit luoda liiketaustat sekä taata saumattoman toiston ja täydellisen kohdistuksen diasta toiseen.

Elokuvan tai äänitiedoston äänenvoimakkuuden säätäminen jokaiselle dialle

Voit asettaa elokuva- tai äänitiedoston äänenvoimakkuuden jokaiselle dialle erikseen Macissa tai äänitiedoston äänenvoimakkuuden iPhonessa tai iPadissa. Voit esimerkiksi vähentää äänenvoimakkuutta diassa, jossa puhut, ja korottaa sitä diassa, jossa et puhu.

Äänitiedoston äänenvoimakkuuden säätäminen iPhonessa tai iPadissa

 1. Napauta äänitiedostoa diassa, jolle haluat säätää äänenvoimakkuuden.

 2. Napauta Muoto-painikettaKuvalle ei ole vaihtoehtoista tekstiä, valitse Ääni ja vedä sitten äänenvoimakkuuden säädintä.

Elokuva- tai äänitiedoston äänenvoimakkuuden säätäminen Macissa

 1. Valitse elokuva- tai äänitiedosto diasta, klikkaa Muoto-painikettaKuvalle ei ole vaihtoehtoista tekstiä ja valitse Elokuva tai Ääni.

 2. Vedä äänenvoimakkuuden säädintä.

Muiden asetusten säätäminen ja siirtymien käyttäminen toistettaessa elokuvaa usean dian ajan

Voit säätää elokuvan sijaintia, kokoa ja kiertoa diasta toiseen. Jos käytät muita siirtymiä, elokuvan toistoa jatketaan sekä siirtymän alussa että lopussa.

Joidenkin animaatioiden avulla voidaan luoda mielenkiintoisia tehosteita, kun elokuvaa toistetaan diojen aikana. Kun käytät Taikaliikettä siirtymäanimaationa, elokuvan toisto jatkuu, ja elokuva laajenee koko dian kokoiseksi siirryttäessä seuraavaan diaan.

Jos elokuvaa tai ääntä ei voida toistaa dioissa, varmista, että tietyt asetukset ovat samat kaikissa dioissa.

Toistaminen diojen aikana, kun esityksessä on pitkiä esittäjän muistiinpanoja

Elokuvan toistaminen usean dian ajan voi olla hyödyllistä, kun esityksessä on pitkiä esittäjän muistiinpanoja, jotka eivät mahdu esittäjän näyttöön. Kun teet elokuvan sisältävästä diasta useita kopioita ja jaat esittäjän muistiinpanot näille dioille, voit siirtyä klikkaamalla seuraavaan muistiinpanosegmenttiin, ja elokuvan toisto jatkuu saumattomasti riippumatta siitä, mitä siirtymää käytetään.

Jos elokuvaa tai ääntä ei voida toistaa dioissa

Jos elokuvan tai äänen toisto diojen aikana ei onnistu, tarkista nämä asetukset jokaiselle dialle, jonka aikana haluat toistaa tiedoston:

 • Elokuvan tai äänitiedoston toistoasetuksen (Ei mitään, Silmukka, Edestakainen silmukka) on oltava sama jokaisessa diassa.

 • Trimmausasetuksen on oltava sama jokaisessa diassa (vain Mac).

 • Jos olet valinnut yhdelle dialle aloituksen ja seuraavalle dialle lopetuksen, elokuvaa tai äänitiedostoa ei toisteta diojen aikana.

Julkaisupäivämäärä: