Tietoja Mac OS X 10.6.8 -käyttöjärjestelmän ja turvallisuuspäivitys 2011-004:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan Mac OS X 10.6.8:n ja suojauspäivitys 2011-004:n turvallisuussisällöstä.

Päivityksen voi ladata ja asentaa Ohjelmiston päivityksen asetuksista tai Applen tuen tiedostohauista.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustossa.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE ID -tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

Mac OS X 10.6.8 ja suojauspäivitys 2011-004

 • AirPort

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8 ja Mac OS X Server 10.5.8.

  Vaikutus: Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, samassa verkossa oleva hyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan järjestelmän nollaamisen.

  Kuvaus: Wi-Fi-kehysten käsittelyssä oli muistin rajojen ylittämiseen liittyvä lukuongelma. Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, samassa verkossa oleva hyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan järjestelmän nollaamisen. Tämä ongelma ei koske Mac OS X 10.6:ta.

  CVE-ID

  CVE-2011-0196

 • App Store

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Käyttäjän Apple ID:n salasana saatettiin kirjata paikalliseen tiedostoon.

  Kuvaus: Tietyissä olosuhteissa App Store saattoi kirjata käyttäjän Apple ID:n salasanan tiedostoon, joka ei ole järjestelmän muiden käyttäjien luettavissa. Tämä ongelma on korjattu parannetulla tunnistetietojen käsittelyllä.

  CVE-ID

  CVE-2011-0197: Paul Nelson

 • ATS

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen upotetun fontin sisältävän asiakirjan tarkasteleminen tai lataaminen saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: TrueType-fonttien käsittelyssä oli kekopuskurin ylivuoto. Haitallisen upotetun fontin sisältävän asiakirjan tarkasteleminen tai lataaminen saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2011-0198: Harry Sintonen ja Red Hat Security Response Teamin Marc Schoenefeld

 • Varmenteiden luottamuskäytäntö

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Etuoikeutetussa verkkoasemassa oleva hyökkääjä saattoi saada haltuunsa käyttäjän tunnistetiedot tai muita luottamuksellisia tietoja.

  Kuvaus: Varmenteiden luottamiskäytännössä oli virheenkäsittelyongelma. Jos Extended Validation (EV) -varmenteella ei ollut OCSP URL -osoitetta ja CRL:n tarkistus oli käytössä, CRL:ää ei tarkistettu ja peruttu varmenne saatettiin hyväksyä voimassa olevana. Tämä ongelma on lieventynyt, koska useimmissa EV-varmenteissa määritetään OCSP URL -osoite.

  CVE-ID

  CVE-2011-0199: Googlen Chris Hawk ja Wan-Teh Chang

 • ColorSync

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8 ja Mac OS X Server 10.5.8.

  Vaikutus: Upotetun ColorSync-profiilin sisältävän haitallisen kuvan katsominen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: Upotetun ColorSync-profiilin sisältävien kuvien käsittelyssä oli kokonaisluvun ylivuoto, joka saattoi aiheuttaa kekopuskurin ylivuodon. Upotetun ColorSync-profiilin sisältävän kuvan avaaminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-tunnus

  CVE-2011-0200: TippingPointin Zero Day Initiativen parissa työskentelevä binaryproof

 • CoreFoundation

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: CoreFoundation-sovelluskehystä käyttävät ohjelmat saattoivat olla alttiita ohjelman odottamattomalle sulkeutumiselle tai mielivaltaisen koodin suorittamiselle.

  Kuvaus: CFStringsin käsittelyssä oli puskurin off-by-one-ylivuoto-ongelma. CoreFoundation-sovelluskehystä käyttävät ohjelmat saattoivat olla alttiita ohjelman odottamattomalle sulkeutumiselle tai mielivaltaisen koodin suorittamiselle.

  CVE-ID

  CVE-2011-0201: Harry Sintonen

 • CoreGraphics

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen PDF-tiedoston avaaminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: Type 1 -fonttien käsittelyssä oli kokonaisluvun ylivuoto-ongelma. Haitallisen upotetun fontin sisältävän asiakirjan tarkasteleminen tai lataaminen saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2011-0202: Modulo Consultingin Cristian Draghici ja Google Security Teamin Felix Grobert

 • FTP-palvelin

  Saatavuus: Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: FTP-käyttöoikeuksien haltija saattoi pystyä luetteloimaan järjestelmässä olevat tiedostot.

  Kuvaus: xftpd:ssä oli polun tarkistusongelma. FTP-käyttöoikeuksien haltija saattoi pystyä suorittamaan rekursiivisen hakemistoluetteloinnin juuresta alkaen. Mukana oli myös hakemistot, joita ei oltu jaettu FTP:ssä. Luetteloon sisältyi lopulta kaikki tiedostot, joita FTP-käyttäjä voisi käyttää. Tiedostojen sisältö ei paljastunut. Tämä ongelma on korjattu parantamalla polun tarkistusta. Tämä ongelma koskee ainoastaan Mac OS X Server -järjestelmiä.

  CVE-ID

  CVE-2011-0203: team karlkani

 • ImageIO

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen TIFF-kuvan katsominen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: ImageIO:n tavassa käsitellä TIFF-kuvia oli kekopuskurin ylivuoto. Haitallisen TIFF-kuvan tarkasteleminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2011-0204: NGS Securen Dominic Chell

 • ImageIO

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: ImageIO:n tavassa käsitellä JPEG2000-kuvia oli kekopuskurin ylivuoto-ongelma. Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-tunnus

  CVE-2011-0205: Harry Sintonen

 • Maakohtaiset Unicode-komponentit

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: ICU:ta käyttävät ohjelmat saattoivat olla alttiita ohjelman odottamattomalle sulkeutumiselle tai mielivaltaisen koodin suorittamiselle.

  Kuvaus: ICU:n tavassa käsitellä isoilla kirjaimilla kirjoitettuja merkkijonoja oli puskurin ylivuoto-ongelma. ICU:ta käyttävät ohjelmat saattoivat olla alttiita ohjelman odottamattomalle sulkeutumiselle tai mielivaltaisen koodin suorittamiselle.

  CVE-ID

  CVE-2011-0206: Mozillan David Bienvenu

 • Kernel

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Paikallinen käyttäjä saattoi aiheuttaa järjestelmän nollauksen.

  Kuvaus: IPV6-vastakeasetusten käsittelyssä oli tyhjän epäviittauksen ongelma. Paikallinen käyttäjä saattoi pystyä aiheuttamaan järjestelmän nollauksen.

  CVE-ID

  CVE-2011-1132: Integon Thomas Clement

 • Libsystem

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: glob(3) APIa käyttävät ohjelmat saattoivat olla alttiita palvelunestolle.

  Kuvaus: glob(3) APIa käyttävät ohjelmat saattoivat olla alttiita palvelunestolle. Jos glob-kaava tuli ei-luotetusta lähteestä, ohjelma saattoi jähmettyä tai käyttää liikaa keskusyksikön resursseja. Tämä ongelma on ratkaistu parantamalla glob-kaavojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2010-2632: Maksymilian Arciemowicz

 • libxslt

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa keossa olevien osoitteiden paljastumisen.

  Kuvaus: libxslt:n generate-id() -XPath-funktion toteutustapa paljasti kekopuskurin osoitteen. Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa keossa olevien osoitteiden paljastumisen. Tämä ongelma on ratkaistu luomalla tunnus, joka perustuu kahden kekopuskurin osoitteiden väliseen eroon.

  CVE-ID

  CVE-2011-0195: Google Chrome Security Teamin Chris Evans

 • MobileMe

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Hyökkääjä, jolla oli etuoikeutettu verkkoasema, saattoi pystyä selvittämään käyttäjän MobileMe-sähköpostialiakset.

  Kuvaus: Kun MobileMen kanssa kommunikoitiin käyttäjän sähköpostialiasten selvittämiseksi, Mail suoritti pyyntöjä HTTP:n kautta. Tämän seurauksena hyökkääjä, jolla oli etuoikeutettu verkkoasema, saattoi pystyä selvittämään käyttäjän MobileMe-sähköpostialiakset. Tämä ongelma on ratkaistu käyttämällä käyttäjän sähköpostialiaksia SSL:n avulla.

  CVE-ID

  CVE-2011-0207: vtty.comin Aaron Sigel

 • MySQL

  Saatavuus: Mac OS X Server 10.5.8 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: MySQL:n versiossa 5.0.91 on useita haavoittuvuuksia.

  Kuvaus: MySQL on päivitetty versioon 5.0.92 useiden haavoittuvuuksien korjaamiseksi. Vakavin haavoittuvuus saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen. MySQL on mukana ainoastaan Mac OS X Server -järjestelmissä.

  CVE-ID

  CVE-2010-3677

  CVE-2010-3682

  CVE-2010-3833

  CVE-2010-3834

  CVE-2010-3835

  CVE-2010-3836

  CVE-2010-3837

  CVE-2010-3838

 • OpenSSL

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Useita haavoittuvuuksia OpenSSL:ssä.

  Kuvaus: OpenSSL:ssä oli useita haavoittuvuuksia, joista vakavin saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen. Nämä ongelmat on ratkaistu päivittämällä OpenSSL versioon 0.9.8r.

  CVE-tunnus

  CVE-2009-3245

  CVE-2010-0740

  CVE-2010-3864

  CVE-2010-4180

  CVE-2011-0014

 • patch

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Patchin käyttäminen haitallisessa patch-tiedostossa voi aiheuttaa sattumanvaraisten tiedostojen luomisen tai ylikirjoittamisen.

  Kuvaus: GNU-patchissa oli hakemistopolun väärinkäyttöön liittyvä ongelma. Patchin käyttäminen haitallisessa patch-tiedostossa voi aiheuttaa sattumanvaraisten tiedostojen luomisen tai ylikirjoittamisen. Tämä ongelma on ratkaistu parantamalla patch-tiedostojen tarkistusta.

  CVE-tunnus

  CVE-2010-4651

 • Pikakatselu

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen Microsoft Office -tiedoston lataaminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: Pikakatselun tavassa käsitellä Microsoft Office -tiedostoja oli muistin vioittumisongelma. Haitallisen Microsoft Office -tiedoston lataaminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen. Tämä ongelma ei koske Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmää vanhempia järjestelmiä.

  CVE-ID

  CVE-2011-0208: iDefense VCP:n parissa työskentelevä Tobias Klein

 • QuickTime

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen WAV-tiedoston tarkasteleminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: QuickTimen tavassa käsitellä RIFF WAV -tiedostoja oli kokonaisluvun ylivuoto. Haitallisen WAV-tiedoston tarkasteleminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-tunnus

  CVE-2011-0209: TippingPointin Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Luigi Auriemma

 • QuickTime

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen elokuvatiedoston katsominen saattoi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: QuickTimen tavassa käsitellä QuickTime-elokuvatiedostojen esimerkkitaulukkoja oli muistin vioittumisongelma. Haitallisen elokuvatiedoston tarkasteleminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2011-0210: Fortinetin FortiGuard Labsin Honggang Ren

 • QuickTime

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen elokuvatiedoston katsominen saattoi johtaa ohjelman odottamattomaan sulkeutumiseen tai mielivaltaisen koodin suorittamiseen.

  Kuvaus: QuickTimen tavassa käsitellä elokuvatiedostoja oli kokonaisluvun ylivuoto. Haitallisen elokuvatiedoston tarkasteleminen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-tunnus

  CVE-2011-0211: TippingPointin Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Luigi Auriemma

 • QuickTime

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen PICT-kuvan katsominen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: QuickTimen tavassa käsitellä PICT-tiedostoja oli puskurin ylivuoto. Haitallisen PICT-kuvan katsominen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2010-3790: TippingPointin Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Subreption LLC

 • QuickTime

  Saatavuus: Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Haitallisen JPEG-tiedoston katsominen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: QuickTimen tavassa käsitellä JPEG-tiedostoja oli puskurin ylivuoto. Haitallisen JPEG-tiedoston katsominen saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2011-0213: iDefensen parissa työskentelevä Luigi Auriemma

 • Samba

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8 ja Mac OS X Server 10.5.8.

  Vaikutus: Jos SMB-tiedostonjako oli käytössä, etähyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: Samban tavassa käsitellä Windowsin suojaustunnuksia oli pinopuskurin ylivuoto. Jos SMB-tiedostonjako oli käytössä, etähyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston tai mielivaltaisen koodin suorittamisen. Mac OS X 10.6 -järjestelmien osalta tämä ongelma on ratkaistu Mac OS X 10.6.7:ssä.

  CVE-ID

  CVE-2010-3069

 • Samba

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Jos SMB-tiedostonjako oli käytössä, etähyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: Samban tavassa käsitellä tiedostokuvaajia oli muistin vioittumisongelma. Jos SMB-tiedostonjako oli käytössä, etähyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  CVE-ID

  CVE-2011-0719: SerNetin Volker Lendecke

 • servermgrd

  Saatavuus: Mac OS X Server 10.5.8 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Etähyökkääjä saattoi pystyä lukemaan satunnaisia tiedostoja järjestelmästä.

  Kuvaus: servermgrdin XML-RPC-pyyntöjen-käsittelyssä oli ulkoisia XML-entiteettejä koskeva ongelma. Tämä ongelma on ratkaistu poistamalla servermgrdin XML-RPC-liittymä. Tämä ongelma koskee ainoastaan Mac OS X Server -järjestelmiä.

  CVE-ID

  CVE-2011-0212: Apple

 • subversion

  Saatavuus: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6–10.6.7 ja Mac OS X Server 10.6–10.6.7.

  Vaikutus: Jos http-pohjainen Subversion-palvelin oli määritetty, etähyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston.

  Kuvaus: Subversionin tavassa käsitellä HTTP:n kautta lähetettyjä lukitusarvoja oli tyhjän epäviittauksen ongelma. Jos http-pohjainen Subversion-palvelin oli määritetty, etähyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston. Mac OS X 10.6 -järjestelmissä Subversion on päivitetty versioon 1.6.6. Mac OS X 10.5.8 -järjestelmissä ongelma on ratkaistu lukitusarvojen lisätarkistuksella. Lisätietoja on Subversionin verkkosivustossa osoitteessa http://subversion.apache.org/.

  CVE-ID

  CVE-2011-0715

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: